BILOKAN SUPRA 80 mg Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Ginkgo biloba yaprak kuru ekstresi‘ dir. BILOKAN SUPRA 80 mg Film Tablet, beyine ve uzuvlara kan akışkanlığını arttırarak hafızanın ve konsantrasyonun geliştirilmesine yardımcı olur, denge bozukluklarında dengelenmeyi iyileştirir, beyinde yaşa bağlı ortaya çıkan bazı hücresel değişiklikleri azaltır,  bellek performansı ve öğrenme  kapasitesini arttırır. Sinir hücrelerini koruyucu etkisi de vardır. BILOKAN SUPRA, alzheimer tipi bunama (demans), damar hastalıklarına bağlı bunama veya karışık formlarındaki bunama gibi beyin ile ilgili performans bozukluğu tedavisinde ve tıkayıcı tipte damar hastalıklarına bağlı bacak ağrısı, kesik topallama – ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde ve denge bozukluğu, baş dönmesi,  kulak çınlaması tedavisinde
kullanılmaktadır.

BILOKAN SUPRA 80 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. BILOKAN SUPRA, alyuvarlar ve kan pıhtılaşma hücreleri üzerine etki ederek, beyine ve uzuvlara kan akışkanlığını arttırır. Beyine kan akışının artması, hafızının ve konsantrasyonun gelişmesine, ruh halinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Endişe , kaygı, stres,baş dönmesi , kulak çınlaması ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkları azaltır. Uzuvlara kan akışını arttırıcı etkisiyle de ağrısız yürüme mesafesini artırır, vertigo, kulak çınlaması ve denge bozukluklarını iyileştirir.
 3. Eğer kan pıhtılaşma bozukluğu veya  herhangi bir kanama probleminiz varsa ya da kan  pıhtılaşmasını önleyici bir ilaç kullanıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz veya sara hastasıysanız BILOKAN SUPRA‘ yı kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.
 4. Ameliyat sonrası kanamayı artırdığına dair bazı vaka örnekleri olduğundan dolayı herhangi bir ameliyat olma durumunuz var ise ameliyat olmadan belli bir süre önce BILOKAN SUPRA‘ nın alımını durdurmanız gerekebilir. Cerrahınıza ameliyat öncesi bu ilacı kullandığınızı bildiriniz.
 5. MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir tedavi grubu) ile birlikte kullanımından kaçınınız.
 6. Antibiyotik grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında işitme kaybınızda ve dengenizde bozulma olabilir, bu yüzden bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunuz.
 7. •12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 8. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanmayınız.

BILOKAN SUPRA 80 mg Film Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

İlaç Etken Maddesi:  Ginkgo biloba yaprak kuru ekstresi
İlaç Marka İsmi: BILOKAN SUPRA 80 mg Film Tablet

BILOKAN SUPRA 80 mg Film Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

BİLOKAN Supra 80 mg film tablet
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her film tablette, 19,2 mg ginkgo glikozitlerini içerecek şekilde standardize edilmiş 80 mg ginkgo biloba yaprağı kuru ekstresi bulunur.
• Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, nişasta, mikrokristalin selüloz, kroskarmellos sodyum, kolloidal silikon dioksit ve magnezyum stearat. Kaplama içeriğinde ise hidroksi propilmetil selüloz, PEG 400, PEG 6000, titanyum dioksit (E171) ve sarı demir oksit (E172) bulunur.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. BİLOKAN Supra nedir ve ne için kullanılır?
2. BİLOKAN Supra’ yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerkenler
3. BİLOKAN Supra  nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BİLOKAN Supra’ nın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. BİLOKAN Supra nedir ve ne için kullanılır?
• BİLOKAN Supra, içeriğindeki ginkgo biloba yaprağı kuru ekstresinin gösterdiği birçok etkiye bağlı olarak (sinir dokusunu koruyucu, antioksidan, antitrombositer gibi) beyin damarları ve çevresel damarlar üzerinde etkili bir ilaçtır.
• BİLOKAN Supra , kutuda, 30, 60, ve 90 film tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler, sarı renkli, bikonveks, iki yüzü ortadan çentikli, oblong ve film kaplı tabletler şeklindedir.
• BİLOKAN Supra, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:
• Organik beyin sendromuna bağlı unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, ruhsal uyum bozuklukları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı gibi beyin işlev bozukluklarında,
• Alzheimer tipi bunama, damarsal nedenli bunama ve karma formlardaki bunama sendromları,
• Baş dönmesi, denge bozuklukları ve kulak çınlaması,
• Bacak atardamarlarında tıkanma ile seyreden hastalıklarda ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi.
2. BİLOKAN Supra’ yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
BİLOKAN Supra, 12 yaşından büyük hastalarda kullanılır. 12 yaşın altında kullanılmamalıdır.
BİLOKAN Supra ’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Ginkgo bilobaya veya BİLOKAN Supra’ nın içerisindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlıysanız),
• Nöbet hikayeniz varsa veya nöbet eşiğini düşürdüğü bilinen bir ilaç kullanıyorsanız,
• Doktorunuz tarafından sizde bir kan hastalığı olduğu söylenmişse,
• 2 hafta içinde sizin için bir ameliyat planlanıyorsa ameliyat öncesinde ve sonrasında (BİLOKAN Supra , kanama riskini arttırabilir),
• Hamile iseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız.
• 12 yaşın altındaysanız.
BİLOKAN Supra
’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Beyin ile ilgili kullanım alanlarında BİLOKAN Supra ile tedaviye başlamadan önce, hastalık belirtilerinin özgün bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığının doktorunuz tarafından belirlenmesi gerektiğini dikkate alınız.
BİLOKAN Supra ’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
BİLOKAN Supra’ yı yemeklerden sonra kullanınız.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. BİLOKAN Supra hamilelerde kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. BİLOKAN Supra emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanımı
BİLOKAN Supra’ nın araç veya makine kullanma yeteneğiniz üzerine etkisi bilinmemektedir.
BİLOKAN Supra’ nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
BİLOKAN Supra, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte BİLOKAN Supra’ yı kullanımından kaçınınız:
• Antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar,
• Antitrombositer ajanlar (kanda trombosit adı verilen hücrelerin kümeleşmesini etkileyen ilaçlar)
• Düşük molekül ağırlıklı heparinler (kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç grubu)
• Trombolitik ajanlar (kan pıhtısını eritmek için kullanılan ilaçlar)
• Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı, ateş ve yangıyı azaltan ilaç grubu)
•Antikonvülzanlar (nöbet tedavisinde kullanılan ilaç grubu)
• Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
• Antidepresan (depresyon tedavisi için kullanılır) bir ilaç olan trazodon
• Aminoglikozidler [bir antibiyotik grubu (örneğin; amikasin)]
• Proton pompası inhibitörü olan omeprazol (mide ülseri ve reflü tedavisinde kullanılan bir ilaç)
Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte BİLOKAN Supra’ yı kullanmadan önce doktorunuza danışınız:
• Nikardipin (kan basıncı yüksekliği ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
• Nifedipin (kan basıncı yüksekliği ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
• Tiyazid diüretikleri (idrar çıkışını artırarak kan basıncı yüksekliğinde ve dokuda anormal sıvı birikimi durumunda kullanılan bir ilaç grubu)
• Papaverin (iç organ spazmlarında kullanılan bir ilaç grubu)
• Buspiron (sıkıntı bozukluğu tedavisi için kullanılan bir ilaç grubu)
• Selektif serotonin gerialım inhibitörleri (depresyon, sıkıntı bozukluğu ve kişilik bozukluğu gibi hastalık tedavilerinde kullanılan bir ilaç grubu)
• İnsülin (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
• Risperidon (psikoz tedavisinde kullanılır)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. BİLOKAN Supra nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ve tedavi süresini belirleyecektir. BİLOKAN Supra’ yı alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.
Emin olmadığınız bir durumda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Organik beyin sendromuna bağlı beyinle ilgili performans bozukluklarının ve bunama sendromlarının tedavisinde: Günde 1-2 kez 1 tablet (120 mg’ dan 240 mg’a kadar ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer). Tedavinin süresi, belirtilerin ciddiyetine göre en az 8 haftadır.
Damarsal nedenli ve involüsyona bağlı baş dönmesi, denge bozuklukları ve kulak çınlaması olgularında: Günde 1 kez 1 film tablet (120 mg ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer).  Tedavi süresi, en az 6-8 haftadır.
Periferik arteriyel okluzif hastalıklarda ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde: Günde 1 kez 1 film tablet (120 mg ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer). Tedavi, en az 6 hafta sürdürülmelidir.
Belirtilen tedavi sürelerinin tamamlanmasından sonra tedavinin devam edip etmeyeceği doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir. Doktorunuz, BİLOKAN Supra ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
• Uygulama yolu ve metodu:
Tabletler çiğnenmeden bir miktar sıvı (tercihen bir bardak içme suyu) ile birlikte yemeklerden sonra ağız yoluyla alınır.
• Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı:
12 yaş altındaki çocuklarda BİLOKAN Supra’ nın kullanımı önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı:
Özel kullanımı yoktur.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Özel kullanımı yoktur.
Eğer BİLOKAN Supra’ nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya da eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla BİLOKAN Supra kullandıysanız
BİLOKAN Supra’ nın aşırı dozda kullanımında, yan etkilerde artış görülür. BİLOKAN Supra’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
BİLOKAN Supra’ yı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozu tamamlamak için çift doz almayınız.
BİLOKAN Supra ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz size ilacınızı kullanmayı ne zaman sonlandıracağınızı ve oluşabilecek etkileri söyleyecektir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, BİLOKAN Supra’ nın içeriğinde bulunan maddelere karşı duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, BİLOKAN Supra’ yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
• Ciltte döküntü
• Mukozalarda değişiklik, beyin içine kanama, cerrahi sonrası kanama, Stevens Johnson Sendromu (geniş vücut alanlarını etkileyecek şekilde deride içi su toplamış kabarcıklarla kendini gösteren hastalık)
• Yüzde şişme
• Nefes almada güçlük
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BİLOKAN Supra’ ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
• Çarpıntı
• Kanama
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz
• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Deride kaşıntı, döküntü
• Tansiyon değişiklikleri
Bunlar BİLOKAN Supra’ın hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. BİLOKAN Supra’ ın saklanması
BİLOKAN’ ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BİLOKAN’ ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra BİLOKAN’ı kullanmayınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir