KALETRA 200 mg/50 mg film tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddeleri  Lopinavir (200 mg), Ritonavir (50 mg), HIV virüsünün çoğalmak için gereksinim duyduğu  proteaz enziminin çalışmasını durdurarak, virüsün vücutta üremesini önler. Dolayısıyla KALETRA Film Tablet, HIV hücrelerinin vücutta çoğalımını engellemeye yarayan bir ilaçtır ve AIDS hastalığına yol açan HIV (insan bağışıklık yetersizliği virüsü)  tedavisi ile ilgilidir. Kullanımı, AIDS  veya HIV ile enfekte olmuş yetişkinler, gençler ve 2 yaş üzeri çocuklar içindir.

KALETRA 200 mg/50 mg film tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. KALETRA, proteaz inhibitörleri grubundan  antiretroviral ilaçlardan biridir.   HIV hücrelerinin vücutta çoğalmasını önleyerek AIDS hastalığına yol açan HIV tedavisinde kullanılır.
 3. İlacın etken maddeleri olan Lopinavir ve Ritonavir ile etkileşen bir çok ilaç mevcuttur, lütfen ilacı kullanmadan evvel hekiminize hangi ilaçları kullandığınızı ayrıntısıyla beraber söyleyiniz.
 4. KALETRA tablet uygulanımı, doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltmaktadır. Gebeliği önlemek için tedavi sırasında hormonal olmayan (prezervatif, diyafram gibi ) bir doğum kontrol metoduyla korunmalısınız.
 5. HIV ya da AIDS hastası iseniz hamilelik döneminde gerektiği şekilde tedavi olmazsanız, doğmamış bebeğe zarar verebilir.
 6. KALETRA tablet ile tedavi süresince, korumasız seks veya iğnelerin paylaşılması gibi yollarla HIV enfeksiyonunu başkasına bulaştırmanızı engellemiyecektir. Cinsel ilişki sırasında HIV enfeksiyonunu bulaştırmamanız için güvenli metodlar (kondom, spremisid gibi) kullanmalısınız. Partnerinizle korumasız cinsel ilişkiye girmemelisiniz ve etrafınızdakilerle  iğne, traş bıçağı veya diş fırçası paylaşımı yapmamalısınız.
 7. HIV enfeksiyonlu ya da AIDS iseniz kesinlikle bebeğinizi emzirmeyiniz. Bebeğiniz HIV olarak doğmasa bile  bebeğe emzirme yoluyla  geçebilir.
 8. Eğer karaciğer problemleri (özellikle hepatit B veya C), kanda hemofili (pıhtılaşma bozukluğu), kanda yüksek kolesterol ya da yüksek trigliserid seviyesi, geçmişte proteaz inhibitörü kullanımı, pankreas problemleri ve diyabet (şeker hastalığı) durumlarından biri ya da bir kaçı mevcutsa; kullanmadan önce hekiminize durumunuz hakkında bilgi veriniz.
 9. KALETRA tableti, düzenli bir şekilde atlamadan kullanmalısınız.

KALETRA 200 mg/50 mg film tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz KALETRA ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
 2. Bu ilacı aç karnına veya yemeklerle birlikte almanızda bir sakınca yoktur. Kaletra Film tableti bir bardak su ile içmeniz gerekir. Tableti lütfen çiğnemeyiniz, kırmayınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. KALETRA ile tedavi gören 10 hastanın en az 1’inde görülen (en yaygın) yan etkiler: ateşlenme, titreme, öksürme gibi grip belirtileri, diyare ve mide bulantısı.
 3. KALETRA ile tedavi gören 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülen ( yaygın) yan etkileri: alt solunum yolu enfeksiyonu, selülit, folikülit ve çıban gibi deri enfeksiyonları, Asteni dâhil bitkinlik, Anemi, lökopeni, nötropeni, lenfadenopati, erektil disfonksiyon, menstrüel bozukluklar, amenore, menoraji, kurdeşen ve anjiyoödem dahil aşırı duyarlılık, Miyalji, artralji ve sırt ağrısı dâhil kas iskelet sistemi ağrısı, güçsüzlük ve spazm gibi kas dokusu bozuklukları, Diyabetes mellitus dahil kan şekeri bozuklukları, hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi, kilo kaybı, iştah azalması, Yüzde incelmeyi içeren edinilmiş lipodistrofi, makülopapüler döküntü dahil döküntüler, egzema ve seboreik dermatit dahil dermatit/döküntü, gece terlemeleri, prurit, Anksiyete, AST, ALT ve GGT yükselmesini de içeren hepatit, Baş ağrısı (migren dahil), nöropati (periferik nöropati dahil), sersemlik hissi, uykusuzluk , pankreatit, kusma, gastroezofageal reflü hastalığı, gastroenterit ve kolit, abdominal ağrı (üst ve alt), abdominal şişkinlik, dispepsi, hemoroid, flatulans ve hipertansiyon.
 4. KALETRA ile tedavi gören 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilecek( yaygın olmayan) yan etkileri: immün rekonstitüsyon inflamatuvar sendromu, kreatinin klirensinde azalma, nefrit, hematüri , hipogonadizm, rabdomiyoliz, osteonekroz , kilo alma, iştahta artma, alopesi, kapilarite, vaskülit, Anormal rüyalar, libidoda azalma, sarılık, hepatik steatoz, hepatomegali, kolanjit, hiperbilirubinemi, Serebrovasküler olay, konvülsiyon, disguzi, aguzi, titreme, ateroskleroz örn., miyokart enfarktüsü atriyoventriküler blok, triküspid kapak yetmezliği, gastrointestinal ülser dahil gastrointestinal hemoraji, düodenit, gastrit ve rektal kanama, stomatit ve oral ülserler, fekal inkontinans, kabızlık, ağız kuruluğu, görme bozukluğu, derin ven trombozu, vertigo ve kulak çınlaması.

İlaç Etken Maddesi: Lopinavir, Ritonavir
İlaç Marka İsmi: KALETRA 200 mg/50 mg film tablet
İlacın farmakoterapötik grubu ve ATC kodu: sistemik kullanım için antiviral, HIV enfeksiyon tedavisi için antiviral, kombinasyonlar- J05AR10

KALETRA Film Tablet prospektüsü, kullanım Talimatı

KALETRA Film Tablet Kullanma Talimatı

KALETRA Film Tablet’in kısa ürün bilgisi

KALETRA Film Tablet’in kısa ürün bilgisi

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir