DİGOXİN – SANDOZ Tablet

ENDİKASYON BİLGİSİ :

İlacın etkin maddesi Digoksin‘ dir. DİGOXİN – SANDOZ  0,250 mg Tablet, Kalp hastalıkları  tedavisi ile ilgilidir. Kalp atım hızını yavaşlatan, kalp yetmezliği riskinin belirtilerini ortadan kaldıran ve kalp kası liflerinin kasılma yeteneğini arttıran bir ilaçtır. DİGOXİN, kalbin kasılma gücünü  artırıcı etkisiyle akut ve kronik kalp yetmezliği belirtilerini ve şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur. Kalp kası liflerinin kasılma yeteneğinin azalmış olduğu  kalp ritim bozukluğu olan özellikle düzensiz ve hızlı kalp atımı ile belirgin Atriyal fibrilasyonu diğer adıyla aritmisi olan hastalarda kalp atım hızını düzenler ve yavaşlatır.

 

DİGOXİN – SANDOZ Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. DİGOXİN, kalp atım hızını yavaşlatan, kalp yetmezliği riskinin belirtilerini ortadan kaldıran ve kalp kası liflerinin kasılma yeteneğini arttıran bir ilaçtır.
  3. Eğer elektrolit dengesizlik, bir akciğer hastalığına bağlı  olarak meydana gelen sağ kalbin büyümesi, koroner kalp yetmezliği , karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği durumlarından herhangi biri ya da birkaçına sahipseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendiriniz. Kullandığınız tüm ilaçları söyleyiniz.
  4. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan  kullanmayınız.

DİGOXİN – SANDOZ Tablet’in Kullanım Şekli :

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler, sağlığınıza zarar verir.
  2. İlacın her dozu bir bardak su ile birlikte alınır.

 İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
  2. Baş ağrısı, yüzde ağrı, yorgunluk hissi, uyku hali, sersemlik, karın ağrısı, algı bozukluğu ve kabuslar seyrek görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Digoksin

İlaç Marka İsmi: DİGOXİN – SANDOZ 0.250 mg Tablet

DIGOXIN 0.250 mg Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

DİGOXİN-SANDOZ 0.250 mg tablet
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her tablet 0.250 mg digoksin içerir.
• Yardımcı maddeler: Stearik asit, jelatin, talk, mısır nişastası, laktoz. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. DİGOXİN-SANDOZ nedir ve ne için kullanılır?
2. DİGOXİN-SANDOZ ’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DİGOXİN-SANDOZ nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DİGOXİN-SANDOZ ’un saklanması Başlıkları yer almaktadır.
1. DİGOXİN-SANDOZ nedir ve ne için kullanılır?
DİGOXİN-SANDOZ tabletler, beyaz veya beyazımsı, yuvarlak, düz, kenarı eğimli, bölme çentiği ve bir yüzünde “VU” kodu diğer yüzünde “SANDOZ” gravürü bulunan tabletlerdir. DİGOXİN-SANDOZ, 50 tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. DİGOXİN-SANDOZ bir kalp ilacıdır ve sadece doktor tarafından tavsiye edilir ve reçete ile satılır. İçeriğinde etkin madde olarak digoksin vardır; bu Latincede Digitalis olarak adlandırılan bir bitkiden elde edilen bir tür kalp glikozididir. DİGOXİN-SANDOZ etkin maddesiyle kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini artırır. Böylece kalp fonksiyonu iyileşir ve kalp ritmi de normale döner. Bu da diğer organların kan dolaşımının daha iyi olmasını sağlar ve (örneğin bacaklarda) sıvı toplanmasını engeller. DİGOXİN-SANDOZ yetişkinlerde ve çocuklarda kalp iş gücünü artırmak amacıyla geçici veya sürekli olarak kullanılır. DİGOXİN-SANDOZ bazı kalp ritim bozukluklarında da kullanılabilir.
2. DİGOXİN-SANDOZ ’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
DİGOXİN-SANDOZ ’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Digoksin veya başka bir kalp glikozidine karşı veya DİGOXİN-SANDOZ’un bu talimatın başında listelenen diğer bileşenlerine karşı alerjiniz ya da zehirlenme hikayeniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
• Kalp ileti ve ritm bozukluğunuz varsa (kalp pili kullananlar hariç),
• Elektrolit (kanda potasyum, magnezyum veya kalsiyum) denge bozukluğunuz, tiroid bezi fonksiyon yetersizliğiniz varsa,
• Kalbinizde büyüme varsa,
• Eşzamanlı damar içi kalsiyum tuzu kullanımınız varsa, DİGOXİN-SANDOZ muhtemelen sizin için uygun değildir. Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışın. DİGOXİN-SANDOZ ’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer ;
• Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Kalp hastalığınız varsa, Digoksin, Digitalis bitkisinden elde edilen diğer etkin maddeler gibi, yüksek dozlarda toksiktir. Çeşitli hastalık belirtilerinde özel önlemler alınmalıdır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
DİGOXİN-SANDOZ ’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
DİGOXİN-SANDOZ kullandığınız süre boyunca yeterli miktarda sıvı içecekler almayı ihmal etmeyiniz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz ya da emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildirin. Spesifik olarak doktorunuz tarafından reçete edilmediği sürece, DİGOXİN-SANDOZ hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Doktorunuz sizi hamilelik sırasında DİGOXİN-SANDOZ kullanmanın potansiyel riskleri konusunda bilgilendirecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
DİGOXİN-SANDOZ’un etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. DİGOXİN-SANDOZ kullanımı ve emzirme uyumlu olarak kabul edilmektedir. Emzirme esnasında bu ilacın kullanımı konusunda doktorunuz karar vermelidir.
Araç ve makine kullanımı
DİGOXİN-SANDOZ bazı kişilerde baş ağrısı, uyku hali ve sersemlik gibi istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlardan herhangi biri sizde meydana geldiği takdirde, araç ya da makine kullanmamalı ya da dikkat gerektiren diğer işler yapmamalısınız. DİGOXİN-SANDOZ ’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler.
Her DİGOKSIN-SANDOZ tablet 82.25 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eş zamanlı olarak kullanılan diğer birçok ilaç DİGOXİN-SANDOZ’un etkisini azaltabilir veya artırabilir.
Bu ilaçlar örneğin;
– Digoksinin bağırsaklarda emilimini azaltan, örneğin aktif kömür, kaolin-pektin, kolesterol veya yağ bağlayıcı etkin maddelerden kolestipol, kolestiramin gibi digoksini bağlayan veya digoksinin bağırsakta kalma süresini uzatan metoklopramid (kusmaya karşı) gibi ilaçlar. Bu gibi durumlarda iki ilacın kullanımı arasında en az 4 saatlik aralık bırakılmalıdır.
– Digoksinin bağırsaktan emilimini artıran, örneğin eritromisin, klaritromisin, tetrasiklin veya türevleri, neomisin (bakteriyel enfeksiyonlara karşı), sulfasalazin (enflamatuar bağırsak hastalıklarına karşı) veya midedeki asit üretimini azaltan ve omeprazol veya lansoprazol etkin maddelerini içeren antasit adı verilen preparatlar;
– Siklosporin, kinidin veya spironolakton gibi etkin maddenin böbrekler yoluyla atılımını azaltan ilaçlar,
– Kandaki potasyum, kalsiyum ve magnezyum değerlerini değiştiren, idrar söktürücü etkisi olan ilaçlar (bumetanid, klortalidon, furosemid, metolazon veya hidroklorotiazid gibi etkin maddeleri içerenler). Ayrıca potasyum kayıplarına neden olan şiddetli ishaller veya potasyum tuzlarının alınması durumları da unutulmamalıdır.
– Digoksinin etkisini başka yollarla etkileyen diğer ilaçlar; örneğin yüksek tansiyona karşı olan veya kalpte elektriksel iletim bozukluklarına karşı olan ilaçların kullanımı (amiadaron, propafenon, verapamil, diltiazem gibi); kan dolaşım sistemi ilaçları, adrenalin, efedrin ve benzer etkin maddeler, kafein veya teofilin içeren astım ilaçları. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. DİGOXİN-SANDOZ nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Her hasta için gerekli olan doz vakaya bağlı olarak değişir. Doktorunuz sizin durumunuza
göre aşağıdaki belirtilen dozlardan en uygun olanına karar verecektir. Doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
• Hızlı dijitalizasyon: (24-36 saat) acil durumda 1-1.5 mg= 4-6 tableti takiben kompansasyona kadar uygun aralıklarla 0.25 mg= 1 tablet.
• Yavaş dijitalizasyon: (3-5 gün) Birkaç defaya bölünerek, günde 0.5-1.5 mg= 2-6 tablet, kompansasyona kadar.
İdame tedavisi: Günde 0.125-0.75 mg= 1/2-3 tablet. Bu doz tedavi başlangıcından itibaren de verilebilir.
Uygulama yolu ve metodu:
DİGOXİN-SANDOZ tabletler ağızdan alınır.
Tabletleri bir miktar su ile yutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım: Çocuklar için kullanılması gereken dozlar yetişkinlerdekinden farklıdır. Doktorunuz aşağıdaki belirtilen dozlardan en uygun olanına karar verecektir.
10 yaşın altındaki çocuklarda;
• Hızlı dijitalizasyon (24-36 saat) acil durumda: Kompansasyona kadar uygun aralıklarla bölünerek 0.025 mg/kg (genellikle 2 ila 4 doz
yetmektedir).
İdame tedavisi: Günde 0.01-0.02 mg/kg. Başlangıçtan birkaç gün sonra durum kontrol edilir, gerekirse pozoloji ayarlanır.
Yaşlılarda kullanım: Yaşlı hastalar genellikle genç ve orta yaşlı hastalara kıyasla daha düşük dozlara ihtiyaç duymaktadır. Yaşlı hastalarda yan etkilerin gözlenme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz sizin durumunuza göre en uygun dozaja karar verecektir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek veya karaciğer yetmezliği hallerinde doz azaltılmalıdır. Doktorunuz sizin durumunuza göre en uygun dozaja karar verecektir.
DİGOXİN-SANDOZ’u doktorunuzun talimatlarına göre kullanınız. Eğer DİGOXİN-SANDOZ ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla DİGOXİN-SANDOZ kullandıysanız:
Eğer yanlışlıkla kullanmanız gerekenden daha fazla DİGOXİN-SANDOZ kullandıysanız, doz aşımı belirtileri görülebilir ve tedavi görmeniz gerekebilir.
DİGOXİN-SANDOZ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
DİGOXİN-SANDOZ ’u kullanmayı unutursanız ,Kaçırdığınız dozun üzerinden 12 saatten az zaman geçmişse hatırlar hatırlamaz alınız. Kaçırdığınız dozun üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmişse bu dozu atlayınız ve sonraki dozu normal saatinde alınız. DİGOXİN-SANDOZ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Doktorunuz ne kadar süreyle DİGOXİN-SANDOZ kullanmanız gerektiğine karar verecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz, durumunuz kötüleşebilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, DİGOXİN-SANDOZ’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıda verilen istenmeyen etkiler oluşabilir:
Yaygın: Kalpteki istenmeyen etkiler (örn. çok yavaş veya çok hızlı kalp atımı, kalpte atım düzensizliği), anoreksi (aşırı zayıflama), mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrıları, zihinde bulanıklık, uyku hali, yorgunluk, enerji azalması, yüz bölgesinde ağrılar.
Seyrek: Görme bozuklukları, yeşil/sarı renkleri görmede bozulma, karın ağrısı, konfüzyon, deliryum, dezoryantasyon, konuşmada sorunlar, kâbuslar, psikozlar, algılama güçlüğü, erkeklerde memede büyüme, alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, döküntü gibi) Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .
5. DİGOXİN-SANDOZ’un saklanması
DİGOXİN-SANDOZ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. DİGOXİN-SANDOZ tabletler 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Nemden korunmalıdır. Orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİGOXİNSANDOZ’ u kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİGOXİN-SANDOZ’u kullanmayınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir