AXIVOL PLUS Efervesan Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Desloratadin (2,50 mg), Psödoefedrin hidroklorür(120 mg)’dür. AXIVOL PLUS 2.5 mg/120 mg Efervesan Tablet, histaminin etkilerini azaltıcı, üst solunum yollarında tıkanıklık giderici bir ilaçtır. Vücutta doğal bir kimyasal olan histaminin yol açtığı ödem, kızarıklık, sıcaklık, kaşıntı, gözlerde sulanma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi alerjik belirtileri tedavi edici antihistaminik etki eder, üst solunum yollarındaki  mukozanın şişkinliğini azaltarak üst solunum yollarını açar. Nezle ve alerjik nezle ile birlikte görülen hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı, burun tıkanma durumlarında ve  üst solunum yollarındaki ödemin azaltılmasında endikedir.

AXIVOL PLUS Efervesan Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Burun tıkanıklığının eşlik ettiği alerjik rinite ( Saman nezlesi , ev tozu   akarlarına  karşı alerji gibi) bağlı  akıntı ve kaşıntı, hapşırık, öksürük, damakta kaşınma,  gözlerde kızarıklık, sulanma ve yaşarma gibi belirtilerin azaltılmasında ve burun tıkanıklığında kullanılır.
 3. Son iki hafta içerisinde MAO inhibitörleri grubundan herhangi bir ilaç kullandıysanız bu ilacı kullanmayınız.MAO inhibitörü vücudunuzdan tamamiyle temizlenmeden öksürük veya soğuk algınlığı ilacı kullanırsanız ağır hatta hayati tehlike yaratabilecek yan etkilere maruz kalabilirsiniz. Tedaviye başlamadan  önce kullandığınız bütün ilaçları doktorunuza söyleyiniz.
 4. Eğer şiddetli böbrek yetmezliği veya koroner atardamar hastalığınız varsa ya da yüksek tansiyonunuz, göz içi basıncında yükseklik (glokom), idrar yolunda tıkanıklık ya da idrar yapma güçlüğü varsa veya troid beziniz aşırı çalışıyorsa, hamilelik veya emzirme döneminde iseniz bu ilacı kullanmayınız.
 5. Eğer karaciğer veya böbrek hastalığı ,nefes darlığı ya da kronik akciğer hastalığı, bronşiyel astım, amfizem,  yüksek tansiyon (yüksek kan basıncı), kalp hastalığı, tiroid bozukluğu, şeker hastalığı (diyabet), dar açılı göz tansiyonu (dar açılı glokom) veya artmış göz içi basıncı, mide veya oniki parmak bağırsağı ülseri, midenin on iki parmak bağırsağı açılan bölgede tıkanıklık, prostat büyümesi sonucu idrar tutukluluğu gibi rahatsızlıklarınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 6. Eğer herhangi bir ilaca alerjiniz varsa veya karaciğer hastalığınız  ya da böbrek hastalığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 7. İlaç kullanımına rağmen belirtilerinizde bir iyileşme görülmez, hatta daha da şiddetlenirse acilen doktorunuzla görüşmelisiniz.
 8. İlacı kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Alkol kullanımı ilacın olası yan etkilerini daha da arttırmaktadır.
 9. İlacın sakinleştirici etkisi vardır.  Araç ya da makine kullanmak gibi uyanık ve dinç olmayı gerektiren aktivitelerde çok dikkatli olunuz.
 10. 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.
 11. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

AXIVOL PLUS Efervesan Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacınızın her dozunu bir bardak suda eritiniz ve bekletmeden içiniz.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, sersemlik ve uyku hali, uykusuzluk, halsizlik, iştah kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı, kas zayıflığı ve titreme, ağız kuruluğu  yaygın görülen yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi:   Desloratadin, Psödoefedrin hidroklorür

İlaç Marka İsmi: AXIVOL PLUS 2.5 mg/120 mg Efervesan Tablet

AXIVOL PLUS 2.5 mg/120 mg Efervesan Tablet kullanma talimatı


AXIVOL PLUS 2.5 mg-120 mg Efervesan Tablet kullanma talimatı

AXIVOL PLUS 2.5 mg/120 mg Efervesan Tablet kısa ürün bilgisi

1 Efervesan tablet AXIVOL PLUS’ta etken madde olarak Psödoefedrin 120.00 mg,  Desloratadin 2.50 mg bulunur.
Diğer bileşenler: Sodyum Hidrojen Karbonat 405.60 mg, Sodyum Karbonat 93.75 mg, Sodyum Sitrat Dihidrat 0.65 mg, Mannitol SD 200 140.00 mg, Mannitol 120.00 mg, Sukraloz 30 mg, Sitrik Asit. portakal aroması, Makrogol (PEG 8000) ve Magnezyum Stearat’tır.
Farmakoterapötik Grubu: Sempatomimetikler
ATC Kodu: R01BA
AXIVOL PLUS’ın etki mekanizması:
Desloratadin selektif periferik histamin H1-reseptör antagonisti aktivite gösteren, sedasyon yapmayan, uzun etkili bir histamin reseptör antagonistidir. Desloratadin, oral uygulamadan sonra santral sinir sistemine geçişinin olmaması nedeniyle, periferik histamin H1- reseptörlerini selektif olarak bloke eder. Desloratadin, yaplan in vitro çalışmalarda antialerjik özellikler göstermiştir. İnsan mast hücreleri ve bazofillerden IL-4, IL-6, IL-8 ve IL-13 gibi proinflamatuar sitokinlerin salımının  inhibisyonu ve endotel hücreleri üzerinde adezyon molekülü P-selektin ekspresyonunun inhibiyonu bu etkiler arasındadır. Bu gözlemlerin taşıdığı klinik önem, henüz doğrulamayı
beklemektedir. Desloratadin oral liyofilizat, yürütülen iki ayrı tek dozlu araştırmada iyi tolere edilmiş ve bu durum klinik laboratuar bulguları, fizik muayeneler, vital bulgular ve EKG interval verileriyle belgelendirilmiştir. Ayrıca, desloratadin çok dozlu bir araştırmada iyi tolere edilmiştir. Psödoefedrin adrenerjik reseptörler üzerinde doğru ve dolaylı etkileri olan bir sempatomimetik ajandır. Psödoefedrin alfa ve beta adrenerjik etkiye ve merkezi sinir sistemi
üzerinde bazı uyarıcı etkilere sahiptir. Psödoefedrinin sempatomimetik etkisi nazal tıkanıklığın rahatlamasını sağlayan vazokonstriksiyon etki oluşturur. AXİVOL PLUS, 12 yaş ve üzeri ergenlerde ve yetişkinlerde alerjik rinitin nazal konjensyonun da dahil olduğu nazal ve nazal olmayan semptomlarında etkisini gösterir. AXİVOL PLUS psödoefedrinin dekonjestan özellikleri ve desloratadinin antihistaminik özelliklerine ihtiyaç duyulması halinde kullanılmalıdır.
12 yaş ve üzeri ergenlerde ve yetişkinlerde tavsiye edilen günlük doz : tok veya aç karnına günde 2 defa 1 tablet  AXİVOL PLUS şeklinde uygulanır. Ağızdan kullanım içindir. AXİVOL PLUS Efervesan tablet, 1 bardak suda eritilmek suretiyle bekletmeden içilir. Böbrek yetersizliği veya karaciğer yetersizliği olan bireylerde ile yapılmış bir çalışma yoktur. Böbrek  ya da karaciğer yetersizliği olan hastalarda AXİVOL PLUS uygulanımı öngörülmez.
12 yaşından küçüklerde AXİVOL PLUS endike değildir.
Psödoefedrin, desloratadin ve metabolitlerinin büyük ölçüde böbrekler aracılığıyla atılmaktadır ve böbrek işlev bozukluğu olanlarda yan etki riski daha fazla olabilmektedir. Yaşlı hastalarda yaşla birlikte böbrek işlevlerinde azalma olabileceğinden doz seçiminde tedbirli davranılmalıdır. hastalarda gözlemlenen yan etkilerin izlenmesi yararlı olabilir.
Kontrendikasyonlar
1-AXİVOL PLUS’ın aktif maddelerine, loratadine veya diğer adrejenerjik ajanlara karşı aşırı hassasiyet varlığı,
2-Monoamin oksidaz (MOA) inhibitör tedavisi veya MOA inhibitör tedavisinin sonlandırılmasından sonraki 14 günlük süreç
3-Üriner retansiyon hastalarında,
4-Şiddetli hipertansiyon veya ciddi koroner arter hastalıkları
5-Dar açılı glokom; durumlarında AXİVOL PLUS  kontrendikedir.
AXİVOL PLUS için özel kullanım uyarıları/önlemleri
AXİVOL PLUS, içindeki psödoefedrin’den ötürü, diabetes mellitus, hipertansiyon, tiroid işlev bozukluğu, prostat hipertrofisi, aritmi, karaciğer veya böbrek yetmezliklerinde AXİVOL PLUS kullanılmamalıdır. Ayrıca sukroz içerdiğinden, nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği bulunan hastaların AXİVOL PLUS ilacı kullanmamaları gerekir. Her bir efervesan tablet 6,59 mmol (151,78 mg) sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözardı edilmemelidir.İlacın içinde bulunan mannitol miktarı 10 mg dan düşük olduğu için mannitole bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
AXİVOL PLUS’ın diğer tıbbi ürünler ile etkileşimleri: AXİVOL PLUS ile yürütülmüş etkileşim çalışmaları yoktur.
—MAO inhibitör tedavisi alan hastalarda veya MOA inhibitör tedavisinin sonlandırılmasından
sonraki 14 günlük süreçte, ilaç içeriğindeki psödoefedrinden dolayı AXİVOL PLUS’ın kardiyovasküler sistem üzerine etkisi artabilmektedir .
—Beta-adrenerjik bloke edici ajanlar olan metildopa ve reserpinin antihipertansif etkileri psödoefedrin gibi sempatomimetikler ile azalabilmektedir. Bu ilaçlarla beraber dikkatli alınmalıdır.
—Psödoefedrin ve dijitaler eş zamanlı kullanıldığında ektopik pacemaker (kalp pili) aktivitesi artmaktadır. Bu ajanlarla birlikte dikkatli alınmalıdır.
—Kontrollü klinik çalışmalarda desloratadin ile ketokonazol, eritromisin veya azitromisin eş zamanlı kullanımı desloratadin ve 3-hidroksidesloratadin plazma konsantrasyonlarında artışa neden olmuştur, ancak desloratadinin güvenlik profilinde klinik olarak anlamlı değişikiklere sebep olmamıştır.
—Kontrollü klinik çalışmalarda desloratadin ile selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olan fluoksetinin eş zamanlı kullanımı desloratadin ve 3-hidroksidesloratadin plazma konsantrasyonlarında artışa neden olmuştur, ancak desloratadinin güvenlik profilinde klinik olarak anlamlı değişikliklere sebep olmamıştır.
—Kontrollü klinik çalışmalarda desloratadin ile selektif histamin H2-reseptör antagonisti olan simetidin eş zamanlı kullanımı desloratadin ve 3-hidroksidesloratadin plazma konsantrasyonlarında artışa sebep olmuştur, ancak desloratadinin güvenlik profilinde klinik olarak anlamlı değişikliklere sebep olmamıştır.
—AXİVOL PLUS’ın gebelik ve laktasyonda kullanımı:
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal / fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. AXİVOL PLUS gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
Gebelikte kadınlarda desloratadin, psödoefedrin veya desloratadin ve psödoefedrin kombinasyonunun  değerlendirildiği yeterli ve iyi kontrollü çalışma yapılmamıştır. Desloratadin ve psödoefedrin anne sütüne geçmektedir; bu yüzden emzirmenin kesilip, kesilmeyeceğine yada tedavinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağına dair karar verilirken emzirmenin bebek açısından yararı ve tedavinin anne açısından yararı dikkate alınmalıdır.
Üreme yeteneği / Fertilite : Hayvan üreme çalışmaları her zaman ilacın insanlar üzerindeki etkisini yansıtmadığından AXİVOL PLUS dikkatli kullanılmalıdır.
—Araç kullanma becerisinin değerlendirildiği klinik araştırmalarda, desloratadin almakta olan hastalarda herhangi bir bozukluk ortaya çıkmamıştır. Yine de, hastalara çok nadir de olsa kimi kişilerde uykululuk hali oluşabileceği ve bu durumun onların araç ve makine kullanma becerilerini bozabileceği düşünülmektedir.
—Psödoefedrin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.
—AXİVOL PLUS’ın istenmeyen etkiler
Mevsimsel alerjik riniti olan 1248 hastayı kapsayan 2 klinik çalışmadan alınan güvenlik verileri aşağıda özetlenmiştir (414 hastaya 2 hafta boyunca günde 2 kez desloratadin ve psödoefedrin verilmiştir). Çalışmada hastalar genellikle 18-65 yaş arası (ortalama yaş 35.8)  olup, %82’si Kafkas, %9’u Siyah, %6’sı İspanyol, %3’ü Asya ve diğer etnik kökenden olmak üzere kadın cinsiyet ağırlıktadır (%64). Hastaların %3.6’sı yan etkiler sebebiyle tedavisi
sonlandırılmıştır. Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ile < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ile < 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ile < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Desloratadin/Psödoefedrin
Gastrointestinal hastalıkları
Yaygın: Ağız kuruluğu, bulantı
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: Halsizlik
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın: Anoreksi
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş ağrısı, uyku hali, baş dönmesi
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın: İmsomni
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın: Farenjit
Desloratadin
Alerjik rinit ve kronik idiyopatik ürtiker terapötik aralığında yapılan klinik çalışmalarda, 5 mg desloratadin günlük dozu kullanılmış; desloratadin tedavisi ile %3 olmak üzere plasebo tedavisine göre daha yüksek oranda yan etki görülmüştür.
Gastrointestinal hastalıkları
Yaygın: Ağız kuruluğu, bulantı
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: Halsizlik
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş ağrısı, uyku hali, baş dönmesi
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın: İnsomni
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın: Farenjit
Psödoefedrin
Gastrointestinal hastalıkları
Yaygın: Ağız kuruluğu, bulantı
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: Halsizlik
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın: Anoreksi
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş ağrısı, uyku hali, baş dönmesi
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın: İnsomni
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın: Farenjit
Ayrıca anksiyete, huzursuzluk, titreme, taşikardi, kardiyak aritmiler, çarpıntı, hipertansiyon, kusma, raş, halüsinasyon ve erkeklerde üriner retansiyon gözlenebileceği bildirilmiştir.
Pazarlama sonrası bildirilen kombinasyon tedavisine yönelik yan etkiler taşikardi, palpitasyon, dispne, raş ve kaşıntı olarak bildirilmiştir. Pazarlama sonrası sadece desloratadin tedavisine ilişkin yan etkiler baş ağrısı, uyku hali, baş
dönmesi, aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ödem ve anaflaksi) ve karaciğer enzimlerinde yükselme ve çok seyrek olmakla birlikte hepatitis olarak bildirilmiştir.
Doz aşımı ve tedavisi
Doz aşımı durumunda absorbe edilmeyen ilacı uzaklaştırmak amacıyla standart önlemler
alınmalıdır. Semptomatik ve destekleyici tedavi önerilmektedir.
Desloratadin
Doz aşımı durumunda, absorbe edilmemiş etkin maddeyi uzaklaştıracak standart önlemler
alınmalıdır. Semptomatik ve destekleyici tedavi önerilir. 45 mg’a kadar (klinik dozun 9 katı)
desloratadin uygulanan çok dozlu bir klinik araştırmada, klinik yönden önemli herhangi bir
etki gözlenmemiştir. Desloratadin hemodiyaliz ile elimine edilmemekte ve periton diyalizi ile
elimine olup olmadığı bilinmemektedir.
Psödoefedrin
Diğer sempatomimetik ajanlarda olduğu gibi aşırı doz semptomları baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, terleme, susuzluk, taşikardi, prekordiyal ağrı, kas zayıflığı ve gerginliği, anksiyete, insomni, irritabilite, huzursuzluk, tremor, konvülsiyonlar, palpitasyon, hipertansiyon ve idrar zorluğunu kapsamaktadır. Birçok hastada delüzyon ve
halüsinasyonlarla birlikte toksik psikoz gözlenebilrmektedir. Bazı hastalarda kardiyak aritmileri, dolaşım yetmezliği, koma ve solunum yetmezliği gözlenebilmektedir. Konvülsiyonları konrol edici ve solunum destekleyici ve koruyucu, kontrol edici önlemler alınmalıdır. Endike olduğu taktirde mide lavajı uygulanmalıdır. Mesane katerizasyonu gerekli
olabilir. İstenirse, psödoefedrin itrahını hızlandırmak için asit diürezi veya diyaliz yapılabilir.
Klinik çalışmalar:
İnsan histamin deri kabarcık çalışmalarında, desloratin 5 mg tek doz ve tekrarlı doz uygulamalarını takiben 1 saat içinde antihistaminik etki gözlendiği ve etkinin 24 saat kadar sürebileceği belirtilmiştir. 28 gün boyunca 5 mg desloratadin tedavisi sonrası histamin ile indüklenen deride kabarcık taşifilaksisine ilişkin kanıt bulunmamaktadır. Histamin kabarcık testinde klinik açıdan anlamlılık bilinmemektedir. Desloratadin ve psödoefedrin kombinasyonu ile yapılan klinik çalışmalarda, tedavi başlangıcında ve son doz alımından 1-3 saat sonra EKG kayıtları alınmıştır. Tedavi başlangıcında ve sonunda alınan EKG’lerin çoğu normal sonuçlanmıştır. Desloratadin ve psödoefedrin kombinasyon tedavisini takiben QTc aralığı da dahil olmak üzere hiçbir EKG parametresinde klinik açıdan anlamlı değişiklikler gözlenmemiştir. Ventriküler hızdaki artışlar; kombinasyon tedavisi grubunda 7.1 bpm, psödoefedrin grubunda 6.4 bpm ve desloratadin grubunda ise 3.2 bpm gözlenmiştir. Normal erkek ve kadın gönüllülerde 10 gün
boyunca tek doz halinde 45 mg desloratadin uygulanmıştır ve tüm EKG’ler kardiyoloji uzmanları tarafından manual olarak okunmuştur (kör tasarımlı). Desloratadin tedavisi alan hastalarda maksimum kalp hızı ortalama artışı plaseboya oranla 9.2 bpm olmuştur. Kalp hızı için QT aralığı (QTc) Bazzet ve Fridericia yöntemi ile doğrulanmıştır. Plasebo ile karşılaştırıldığında, desloratadin kullanan hastalarda Bazett yöntemine göre 8.1 msn, Fridericia yöntemine göre 0.4 msn’lik ortalama artış gözlemlenmiştir. Klinik açıdan anlamlı yan etkiler bildirilmemiştir.
Genel özellikler
Desloratadin
Emilim:
Desloratadin uygulamasından sonra, plazmadaki ilaç konsantrasyonu 30 dakika içinde saptanabilir düzeye gelir. Desloratadinin emilimi iyidir ve maksimum plazma konsantrasyona yaklaşık 3 saat sonra ulaşılır. Desloratadinin terminal faz yarılanma ömrü yaklaşık 27 saattir. Desloratadinin birikim derecesi, yarılanma ömrü (yaklaşık 27 saat) ve günde tek doz uygulama sıklığı ile uyumludur. Desloratadinin biyoyararlanımı 5 ile 20 mg aralığında doz ile
orantılıdır. Yiyecekler desloratadin oral liyofilizatın EAA ve Cmaks değerlerini etkilemez; ancak yiyecekler desloratadinin Tmaks değerini 2.5’ten 4 saate, 3-OH- desloratadinin Tmaks değerini ise 4’ten 6 saate uzatır. Ayrı bir çalışmada, greyfurt suyunun desloratadinin  dispozisyonu üzerinde bir etkisi bulunmamıştır. İçme suyunun desloratadinin biyoyararlanımı üzerinde etkisi yoktur.
Dağılım:
Desloratadin plazma proteinlerine orta derecede (%82-%87) bağlanır. 14 gün süreyle günde tek doz (5 mg ile 20 mg) desloratadin uygulamasını takiben, klinik olarak önem taşıyan herhangi bir ilaç birikim belirtisi bulunmamıştır.
Biyotransformasyon:
Desloratadin metabolizması karaciğerde gerçekleşir. Desloratadin metabolizmasından sorumlu enzim henüz tanımlanmamış olduğundan diğer ilaçlarla olabilecek bazı etkileşimler tamamen göz ardı edilememektedir. Desloratadin CYP3A4’ü in- vivo ortamda inhibe etmez ve in vitro çalışmalar bu tıbbi ürünün CYP2D6’yı inhibe etmediğini ayrıca P-glikoproteinin substratı veya inhibitörü olmadığını göstermiştir. Sağlıklı erişkin olgularda tablet
formülasyonuyla yürütülen bir çok-dozlu farmakokinetik çalışmada, dört olgunun desloratadini yavaş metabolize ettiği bulunmuştur. Bu olgularda 7. saat civarındaki Cmaks konsantrasyonu yaklaşık 3 kat daha yüksektir ve terminal fazdaki yarılanma ömrü 89 saat civarındadır. Bir farmakolojik ve klinik araştırmalar serisinde, olguların %6’sında
desloratadinin plazma konsantrasyonları daha yüksek bulunmuştur. Bu yavaş metabolize edici fenotipin prevalansı erişkin (%6) ve 2-11 yaş arası pediyatrik (%6) olgularda karsılaştırılabilir nitelikte ve siyahlarda (erişkinler %18, pediyatrik olgular %16) beyazlara (erişkinler %2, pediyatrik olgular %3) kıyasla daha yüksektir; ancak bu olgulardaki güvenlilik profili, genel popülasyondakinden farklı değildir.
Eliminasyon:
Desloratadinin ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 27 saat olarak hesaplanmıştır. 5-20 mg arasında değişen tek oral dozları izleyen Cmaks ve EAA değerleri, dozla orantılı olarak artmıştır. 14 günlük kullanım sonrası birikim derecesi, eliminasyon yarılanma ömrüyle ve pozolojiyle bağdaşmıştır. İnsanlardaki bir kütle denge çalışması, 14C- desloratadin dozunun yaklaşık %87’sinin metabolitler şeklinde ve eşit miktarlarda olmak üzere dışkıyla ve idrarla
vücuttan uzaklaştınldığını göstermiştir. Plazmadaki 3- hidroksidesloratadin analizi, bu metabolitin Tmaks ve eliminasyon yarılanma ömrü değerlerinin, desloradatine ait değerlere benzediğini göstermiştir.
Psödoefedrin
Emilim:
Psödoepedrin gastrointestinal yoldan hızlı ve tam olarak emilir. Erkeklerde 180 mg oral doz uygulamasını takiben yaklaşık 2 saat sonra tepe plazma konsantrasyonu 500-900 ng/ml olarak belirlenmiştir.
Dağılım:
Psödoepedrin vücutta hızlı bir şekilde dağılır; dağılım hacmi 2-3 L/kg”dır.
Biyotransformasyon:
Psödoepedrinmonoamin oksidazlar ile metabolizasyona dirençlidir. Psödoefedrin, karaciğerde N-demetilasyon yoluyla aktif bir metabolit olan norpsödoefedrine kısmen metabolize olur.
Eliminasyon:
Psödoepedrin yüksek oranda idrar yolu ile elimine edilmektedir. Eliminasyon yarılanma ömrü 5-8 saat olmakla birlikte pH’a bağlıdır.
Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:
Psödoefedrin 1.0-800 ng/ml konsantrasyon aralığında doğrusal farmakokinetik göstermiştir.
Hastalardaki karakteristik özellikler
Yaş:
Çoklu doz desloratadin uygulamasını takiben, gençlere (< 60 yaş) göre yaşlılarda Cmaks ve EAA değeri %20 daha yüksek gözlenmiştir. Total vücut klerensi her iki grupta aynıdır. Yaşlılarda (≥65 yaş) desloratadin ortalama plazma yarılanma ömrü 33.7 saattir. Gençlerle karşılaştırıldığında yaşlılarda 3-hidroksidesloratadin farmakokinetik profili değişmemiştir. Yaşla ilişkili bu farklılıklar klinik olarak anlamlı değildir ve yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Yaşlı hastalarda 60 mg psödoefedrin+8 mg akrivastin uygulanmasını takiben psödoefedrin için görülen t1/2 sağlıklı gönüllülerdekinin 1.4 katı olmuştur. Görünen total vücut klerensi (Cl/F) sağlıklı gönüllülerdeki değerin 0.8 katı olmuştur ve görünen dağılım hacmi (Vd/F) değişmemiştir.
Cinsiyet:
Desloratadin ile 14 gün boyunca tedavi edilen kadınlar erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların %10 ve %3 oranında daha yüksek desloratadin Cmaks ve EAA değerlerine sahip olduğu bulunmuştur. 3-hidroksidesloratadin Cmaks ve EAA değerleri de kadınlarda erkeklere oranla sırasıyla %45 ve %48 oranında daha yüksektir. Ancak, bu belirgin farklılıklar klinik olarak anlamlı değildir ve doz ayarlamasına gerek duyulmamaktadır. Cinsiyete yönelik psödoefedrin farmakokinetik verileri mevcut değildir.
Irk:
14 günlük desloratadin tedavisini takiben desloratadin Cmaks ve EAA değerleri beyaz ırka mensup kişilerle karşılaştırıldığında siyahlarda sırasıyla %18 ve %32 daha yüksek gözlenmiştir. Beyazlarla karşılaştırıldığında, siyahlarda 3-hidroksidesloratadin Cmaks ve EAA değerlerinde düşüş gözlenmiştir. Bu farklılıklar klinik olarak anlamlı değildir ve doz ayarlamasına gerek duyulmamaktadır. Irka yönelik psödoefedrin farmakokinetik verileri mevcut değildir.
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Hafif, orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda ve hemodiyalize bağlı olan hastalarda tek doz 7.5 mg desloratadin oral alımını takiben farmakokinetik değerlendirme yapılmıştır. Hafif ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda ortalama Cmaks ve EAA değerleri sırasıyla yaklaşık olarak 1.2 ve 1.9 kat artmıştır. Şiddetli böbrek yetmezliği veya hemodiyalize bağlı olan hastalarda Cmaks ve EAA değerleri sırasıyla yaklaşık olarak 1.7 ve 2.5 kat artmıştır. Desloratadin ve 3-hidroksidesloratadin hemodiyaliz ile çok az miktarda atılmaktadır; plazma proteinlerine bağlanma oranları böbrek yetmezliğinden etkilenmemektedir.
Hafif, orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ve karaciğer fonksiyonları normal olan olgularda tek doz desloratadin oral alımını takiben hepatik yetmezliği olan hastalarda EAA değeri yaklaşık olarak 2.4 kat artmıştır. Desloratadin oral klerensi hafif, orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda %37, %36 ve %28 gözlenmiştir. Hepatik yetmezliği olan hastalarda desloratadin ortalama eliminasyon ömründe artış gözlenmiştir.
Çocuklarda ve adolesanlarda:
Desloratadinin 2-5 veya 6-11 yaşındaki çocuklardaki farmakokinetik profilinin ergen (≥12 yaş) ve yetişkinlerde (19-70 yaş) gözlenen farmakokinetik profiline benzer olduğu belirtilmiştir. 112 sağlıklı yetişkin gönüllüyle yapılan geniş ölçekli, açık etiketli çalışmada 5 mg desloratadinin çoklu doz farmakokinetiği üzerine yaşın önemli etkisinin olmadığı
gösterilmiştir.
Klinik öncesi güvenlilik verileri
Farelerde 2 yıllık diyetsel bir çalışmada, erkek ve dişilere 16 mg/kg/gün ve 32 mg/kg/gün desloratadin verilmiştir ve tümör insidansında anlamlı artış görülmemiştir. Desloratadinle gerçekleştirilen genotoksik çalışmalarda, ters mutasyon testinde (Salmonella/E.coli memeli mikrozom bakteriyel mutajenite testi) veya kromozomal aberasyonla gerçekleştirilen 2 çalışmada genotoksik potansiyel kanıtı bulunmamıştır (insan periferal kan lenfosit klastojenite denemesi ve fare kemik iliği mikronükleus çalışması). Desloratadinin farelerde 24 mg/kg/gün doza kadar dişi fertilitesi üzerine etkisi olmamıştır (tahmini desloratadin ve desloratadin metaboliti maruziyeti insanlarda günlük olarak önerilen dozu ile gözlenen EAA değerinin yaklaşık 130 katı). Desloratadin 3 mg/kg/gün oral dozda ratlarda fertilite üzerine etki yapmamıştır (tahmini desloratadin ve desloratadin metaboliti maruziyeti insanlar için önerilen günlük oral doz ile gözlenen EAA değerinin yaklaşık 8 katıdır). Desloratadinin 48 mg/kg/gün doza kadar sıçanlarda (tahmini desloratadin ve desloratadin metabolitleri maruziyeti insanlar için önerilen günlük oral doz ile gözlenen EAA değerinin 210 katı) ve 60 mg/kg/gün (tahmini desloratadin maruziyeti insanlar için önerilen günlük oral dozda
insanlardaki EAA değerinin 230 katı) doza kadar tavşanlarda teratojenik olmadığı belirtilmiştir.
Desloratadin loratadinin primer aktif metabolitidir. Desloratadin ve loratadin ile yürütülen klinik öncesi çalışmalarda, desloratadin temasıyla kıyaslanabilir düzeylerdeki desloratadin ve loratadinin toksisite profilleri arasında kalitatif ya da kantitatif farklılıklar bulunmadığı ortaya konulmuştur. Desloratadin ile elde edilen klinik dışı veriler, güvenlilik farmakolojisi, tekrarlı doz toksisitesi, genotoksisite ve üreme toksisitesine yönelik konvansiyonel çalışmalar temelinde, insanlar için özel bir tehlikeye işaret etmemektedir. Ağızda dağılan tablet ile yürütülen klinik öncesi ve klinik irritasyon çalışmalarının toplu analizinde, bu formülasyonun klinik kullanımda lokal irritasyon riski taşımadığı saptanmıştır. Desloratadin ve loratadin ile yürütülen çalışmalarda karsinojenik potansiyelin bulunmadığı gösterilmiştir.
Sıçanlarla gerçekleştirilen bir çalışmada dişi sıçanlara insanlar için önerilen günlük dozun 7 katı, erkek sıçanlara insanlar için önerilen günlük dozun 35 katı sistemik psödoefedrin uygulanmış ve fertilitede negatif etki oluşturmamakla birlikte, fetal morfolojik gelişmeyi ve sağkalımı etkilememiştir. Sıçanlara ve tavşanlara sırasıyla insanlar için önerilen günlük dozun 50 katı ve 35 katı sistemik psödoefedrin uygulaması teratojenik etki oluşturmamıştır.
—AXİVOL PLUS’ın Saklanması:  25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklamalısınız.
—Ambalajın niteliği ve içeriği : 20 efervesan tablet plastik PP tüp ve silika jel içeren LDPE kapak ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.
Ruhsat sahibi: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4  34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL
Tel: 0212 366 84 00-Faks: 0212 276 20 20
İmal yeri: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3 Esenyurt / İstanbul

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir