VENTOSAL 2 mg/5 ml Şurup

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etkin maddesi Salbutamol sülfat‘tır. VENTOSAL 2 mg/5 ml Şurup, akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol açar. Böylece hava giriş çıkışını rahatlatır, solunumu daha iyi hale getirir. VENTOSAL, kronik bronşit, amfizem ve astımda, nefes darlığı, hışıltılı solunum gibi hastalık belirtilerinin giderilmesi, hafif-orta ve şiddetli astım ataklarının rahatlatılması için;  kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda KOAH belirtilerinin azaltılması için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli  tedavide önerilmez. VENTOSAL Şurup, çocuklar ve sıvı ilaçları tercih eden yetişkinlerin tedavisinde uygundur.

VENTOSAL 2 mg/5 ml Şurup Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. VENTOSAL, astım, kronik bronşit ve amfizemden kaynaklanan solunum yolu tıkanıklarında hızlı başlayan etkisiyle bronşların kısa süreli olarak genişletilmesi; astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabileceği düşünülen egzersiz ve alerjene karşı astım krizinin önlenmesi; kronik obstrüktif akciğer hastalığında  (KOAH) hastalık belirtilerini azaltılması için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır.
 3. Eğer şiddetli kalp hastalığınız veya yüksek tansiyonunuz varsa ya da tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa veya  kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse; VENTOSAL‘ ı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu söyleyiniz.
 4. 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 5. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

VENTOSAL 2 mg/5 ml Şurup’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız.
 3. •2-6 yaş arası çocuklarda, günlük önerilen doz: günde 3 veya 4 kere 1/2 (yarım) veya 1 er ölçek;
 4. •6-12 yaş arası çocuklarda, günlük önerilen doz: günde 3 veya 4 kere 1 er ölçek
 5. •12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde, günlük önerilen doz: günde 3 veya 4 kere 1  veya 2 şer ölçek;
 6. Yaşlılarda günlük önerilen doz: günde 3 veya 4 kere 1 er ölçektir.
 7. VENTOSAL‘ ı yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

 

 İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Titreme, baş ağrısı, kalp atımının hızlanması (taşikardi), çarpıntı  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Salbutamol
İlaç Marka İsmi: VENTOSAL 2 mg/5 ml Şurup

VENTOSAL 2 mg/5 ml Şurup (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

VENTOSAL Şurup
Ağızdan alınır.
Etkin maddeler: Her 5 ml’ de 2 mg salbutamol (sülfat olarak).
1. VENTOSAL nedir ve ne için kullanılır ?
VENTOSAL selektif beta2 adrenerjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir ve akciğerlerdeki hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar.
 Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.
 Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı  ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.
2. VENTOSAL’ ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
VENTOSAL’ ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer salbutamole veya VENTOSAL’ ın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
VENTOSAL düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.
VENTOSAL’ ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
 İlacınız sizi eskisi kadar rahatlatmıyorsa veya her zamanki etki süresi kısaldıysa doktorunuza bildiriniz.
 Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 Yüksek tansiyonunuz varsa.
 Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve VENTOSAL aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.
VENTOSAL kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.
VENTOSAL kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi metabolik değişikliklere yol açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.  Uzun süreli VENTOSAL tedavisi diş çürüğü riskini artırabilir. Bu nedenle diş bakımında gerekli özen gösterilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Hamilelik
 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Hamileyseniz VENTOSAL’ ı sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
VENTOSAL muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
Araç ve makine kullanımı
VENTOSAL’ ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.
VENTOSAL’ ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
VENTOSAL’ ı doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. VENTOSAL nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Genel etkili doz günde 3 veya 4 kez alınan 4 mg’ dır. (10 ml)
Doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azalltabilir. Her bir tek doz en çok 8 mg’a  (20 ml)  çıkarılabilir.
Uygulama yolu ve metodu:
VENTOSAL ağızdan alınır.
İlacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Doktorunuzun önerisi olmadan ilacınızı alma sıklığınızı artırmayınız.
Size reçete edilen dozu aşmayınız. Eğer ilacınızın gerektiği şekilde etki göstermediğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
Seyreltilmesi :
VENTOSAL arıtılmış su ile seyreltilebilir. Oluşan karışım ışıktan korunmalı ve 28 gün içinde kullanılmalıdır.  Mikrobiyal kontaminasyonu engellemek amacıyla seyreltme sırasında arıtılmış su  yeni hazırlanmış olmalı veya alternatif olarak kullanımdan hemen önce kaynatılmalı ve soğutulmalıdır. VENTOSAL ‘ ın diğer sıvı ilaçlarla karıştırılması önerilmez.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
2 – 6 yaş arası çocuklarda kullanım: Günde 3 veya 4 kez 1 – 2 mg (2,5 – 5 ml)
6 – 12 yaş arası çocuklarda kullanım: Günde 3 veya 4 kez 2 mg (5 ml)
12 yaş üzeri çocuklarda kullanım: Günde 3 veya 4 kez 2 – 4 mg ( 5  – 10 ml)
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı hastalarda ve kalp ilaçlarına karşı duyarlı olan hastalarda günde 3 veya 4 kez 2 mg (5 ml)
Özel kullanım durumları:
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Bildirilmemiştir.
Beta adrenerjik uyarıcı ilaçlara duyarlı kişilerde kullanımı :
Günde 3 veya 4 kez 2 ml (5 ml)
Eğer VENTOSAL’ ı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VENTOSAL kullandıysanız:
VENTOSAL ’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı dozun belirtileri, kaslarda istemsiz kasılmalara veya güçsüzlüğe yol açabilen kandaki potasyum miktarının azalması ve düzensiz kalp atışı durumlarını içerir.
VENTOSAL’ ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, VENTOSAL’ ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Çok yaygın görülen yan etkiler
 Titreme
Yaygın görülen yan etkiler
 Baş ağrısı
 Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)
 Kas krampları
 Çarpıntı
Seyrek görülen yan etkiler
 Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
 Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)
 Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
 Kaslarda gerginlik hissi
Çok seyrek görülen yan etkiler
 İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
 Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözlenen aşırıduyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları
 Aşırı hareketlilik
Bilinmiyor
 Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. VENTOSAL’ ın saklanması
VENTOSAL’ ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. VENTOSAL’ ı 30 oC’nin altındaki oda sıcaklığında gün ışığından koruyarak saklayınız. VENTOSAL seyreltildikten sonra ışıktan korunmalı ve 28 gon içinde tüketilmelidir.  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENTOSAL’ ı kullanmayınız

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

gaziantep escort