TEOPLAN 200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Teikoplanin‘ dir. TEOPLAN 200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon, vücuttaki bakterilerle savaşarak, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi eden güçlü bir antibiyotiktir. TEOPLAN, zatürre, bronşit, farenjit, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı, sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonları; dış kulak enfeksiyonları; kalbin iç zarının iltihabı veya kalp kapakçıklarının iltihabı;  menenjit ve beyin-omurilik ile ilgili enfeksiyonlar; kemik ve eklem enfeksiyonları, karın içinde meydana gelen enfeksiyonlar; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (yara enfeksiyonu, apse, çıban, kıl kökü iltihabı gibi); septisemi (kanda enfeksiyon oluşma durumu) tedavisi; kadın üreme organları enfeksiyonu; üreme-boşaltım sistemi enfeksiyonları (idrar kesesi iltihabı, böbrek iltihabı gibi); bel soğukluğu (gonore); kan dolaşımında bakteri bulunması durumu (bakteriyemi) tedavisinde  ve ameliyat ( diş ve ortopedi ameliyatları gibi ) sonrası oluşabilecek  enfeksiyonları önlemek amacıyla ameliyatlardan önce kullanılır.  Diğer antibiyotik ilaçların tedavi edemediği enfeksiyonların tedavisi için veya diğer antibiyotiklere alerjisi olan hastaların enfeksiyonlarının tedavisi için uygundur.

 

TEOPLAN 200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. TEOPLAN, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Bu enfeksiyonlar eklemlerinizde, kanınızda veya kemiklerinizde oluşabilir.
 3. Antibiyotik ilaçlara alerjiniz var ise bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 4. Eğer karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veya diyaliz tedavisi görüyorsanız, mide veya kolit-kalın bağırsak iltihabı ya da şeker hastalığı veya kalp ritm bozukluğunuz varsa ya da Vankomisin isimli antibiyotiğe karşı alerjiniz varsa var ise  bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendiriniz. Bu ilacın kullanımı sizin için uygun olmayabilir ya da ilacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 5. İlacı kullanırken kendinizi iyi hissetseniz bile ilacınızı doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız. Enfeksiyon tamamiyle tedavi edilmeden de şikayetlerinizde iyileşme belirtileri görülebilir.
 6. İlacın kullanımı, sersemlik ve baş ağrısına sebep olabilir.  Eğer ilacın kullanımı sırasında  bu yan etkiler görülüyorsa araç veya makine kullanmayınız.
 7. Hamilelik döneminde ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Eğer ilacın kullanımı sırasında hamile kalırsanız derhal doktorunuza durumu bildirmeli ve ilacın kullanımını durdurmalısınız. Gebeliği önlemek için etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız. Bebekte doğum kusurlarına yol açabilir. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçer ve  emzirilen bebeğe zarar verebilir.

 

TEOPLAN 200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon’un kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. TEOPLAN, kas içine veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.
 3. İntravenöz dozlar. 3-5 dakika içinde yapılan hızlı enjeksiyonla ya da 30 dakika içinde yapılan yavaş infüzyonla uygulanabilir.Kilonuza göre farklı doz uygulaması gerekebilir. Tedavinin süresi enfeksiyonuna bağlı olarak değişecektir.
 4. Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:18 yaş ve üzeri yetişkinlere genellikle 400 mg başlangıç dozu ilk gün uygulanır. Devam dozu günde 200 mg olarak belirlenebilir.
 5. Şiddetli enfeksiyonlarda:İlk üç doz her 12 saatte bir 400 mg Devam dozu günde 400 mg
 6. Enfeksivon oluşumunu engellemek için:Ameliyat öncesi tek doz 400 mg
 7. Periton Diyalizi: İlk gün damar içine uygulanan 400 mg’lık yükleme dozunun ardından:                                          1 .hafta: her diyaliz torbasında 20 mg/L dozunda                                                                                                        2.hafta: her iki torbada bir 20 mg/L dozunda                                                                                                            3.hafta: gece boyunca uygulamada kalan torba için 20 mg/L.Çocuklar (2 avlık ve üzeri)Orta şiddetteki enfeksiyonlarda:

  • İlk üç uygulamada 10 mg/kg’lık doz 12 saatte bir uygulanır.

  • Daha sonra uy gulamay a günde bir kez 6 mg/kg dozuyla devam edilir.

  Şiddetli enfeksiyonlarda veva enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda:

  • İlk üç uygulamada 10 mg/kg’Iık doz 12 saatte bir uygulanır.

  • Daha sonra uygulamaya günde bir kez 10 mg/kg dozuyla devam edilir.

  Enfeksiyonu önlemek için:

  • Operasyondan önce bir defaya mahsus 400 mg dozunda uygulanır.

  Bebekler (doğumdan sonraki bir ay içinde)

  • İlk gün 16 mg/kg. ardından her gün bir kez 8 mg/kg dozunda uygulanır.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Mide bulantısı, kusma, ishal, kolay kanama ve çürük oluşumu, hafif duyma kaybı, kulak çınlaması, titreme, halsizlik, nefes almada zorluk, sersemlik, baş dönmesi gibi yan etkilerde tıbbi yardım için derhal doktorunuza başvurunuz.
 3. Enjeksiyonun uygulandığı bölgede ağrı, tahriş, deride kaşıntı, kızarıklık ve isilik yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Teikoplanin
İlaç Marka İsmi: TEOPLAN 200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon

TEOPLAN 200 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon kullanma talimatı


TEOPLAN 200 mg IM-IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon kullanma talimatı

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

gaziantep escort