Sporanox Oral Solüsyon

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi İtrakonazol‘ dur. Sporanox Oral Solüsyon, mantar  hastalıklarının tedavisinde veya riskli hastalarda mantar hastalıklarından korunmak amacıyla kullanılır. Vücut direnci azalmış hastalardaki ağız, boğaz ve yemek borusundaki mayalara bağlı oluşan enfeksiyonların tedavisinde;  önemli kan hastalığı olan ya da kemik iliği nakli yapılmış hastalarda zayıflayan immün sistemine bağlı olarak gelişen belirli mantar enfeksiyonlarını önlemek amacıyla; damar içine uygulanan antifungal ajanlar ile tedavi edilmiş hastalarda takip tedavisi olarak hastada nedeni bilinmeyen ve olasılıkla mantar enfeksiyonuna bağlı bir ateş yükselmesi görüldüğünde kullanılır.

 

Sporanox Oral Solüsyon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Mantar  hastalıklarının tedavisinde veya riskli hastalarda mantar hastalıklarından korunmak amacıyla kullanılır.
 3. Eğer karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa ya da herhangi bir kalp hastalığı, kalp ritm bozukluğu, dolaşım problemleri veya geçmişte felç öykünüz varsa; kullanmadan önce doktorunuza durumunuz hakkında bilgi veriniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
 4. Tedaviye başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Doktorunuzun reçetede belirttiği kullanma süresini dikkate alınız. Enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşme belirtileri görülebilir.
 5. Mantara karşı etkili bir ilaçtır. Soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonları tedavi etmemektedir.
 6. Doğurganlık potansiyeline sahip bayanlar, bu ilacın kullanımı sırasında gebe kalmamak için uygun doğum kontrol yöntemlerini kullanmalıdır. İlacın kullanımına son verildikten sonra bir süre daha vücudunuzda kalmaya devam edeceğinden, tedaviniz bitip ilacın kullanımını bıraktıktan sonraki adet dönemine kadar kullandığınız  doğum kontrol yöntemlerine devam etmelisiniz.
 7. Hamile iseniz veya hamilelik şüphesi varsa yada hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Emzirme döneminde çok az da olsa anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

Sporanox Oral Solüsyon’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. Solüsyonu, doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  bir ölçüm kaşığı veya ölçüm kabı ile alınız. Yutmadan önce ağzınızın içinde yaklaşık 20 saniye süreyle dolaştırınız ve kullandıktan sonra ağzınızı çalkalamayınız. Yemeklerden en az 1 saat önce veya yemeklerden en az 2 saat sonra aç karnına almalısınız.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. Mide bulantısı, karın ağrısı yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  İtrakonazol
İlaç Marka İsmi: Sporanox 10 mg Oral Solüsyon
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ilaç sınıflamasında Sporanox, sırasıyla; ANTİENFEKTİFLER, SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER,  Triazol türevleri ve İtrakonazol olarak sınıflandırılmış şekilde ve J02AC02 ATC koduyla yer alır. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz Sporanox’un üretimini yapan Janssen Pharmaceutica N.V. 30 B Turnhoutseweg/Beerse/Belçika’dır. Ruhsatı Johnson and Johnson Sıhhi Mal. Sanayi adlı şirkete aittir.
— Sporanox Solüsyon endikasyonu, ne ilacı; ilacın uygulanımından önce bilinmesi gereken konular; emzirme evresinde, hamile olanlarda kullanılır mı;  etkileşim bilgisi ve kontrendikeleri; saklama koşulları; kullanımı ile ortaya çıkan istenmeyen etkilerde yapılması gerekenler; öneriler, uygulama biçimi, doz bilgileri ile ilgili hekim ve hastaların okuması için hazırlanmış prospektüslerin pdf belgelerinde Johnson and Johnson’ın daha kapsamlı açıklamalarına erişilebilir.
Sporanox’a ait kısa ürün bilgileri (pdf belgesi)
Sporanox'a ait kısa ürün bilgileri

Sporanox 10 mg Oral Solüsyon ilaç prospektüsü, kullanım talimatı
1-SPORANOX nedir ve ne için kullanılır?
• SPORANOX, 100 mg itrakonazol adlı etken madde içeren berrak, sarı- kehribar rengi
çözelti halinde, 10 ml ölçeğiyle birlikte 150 mililitrelik şişelerde sunulmaktadır.
• SPORANOX antifungal ajanlar olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir. Bu grup ilaçlar,
mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde ve mantar
enfeksiyonlarından korunmak amacıyla kullanılır.
• SPORANOX, bağışıklığı azalmış hastalardaki ağız, boğaz ve yemek borusundaki mayalara
bağlı oluşan enfeksiyonların tedavisinde;
• Önemli bir kan hastalığı ya da kemik iliği nakli nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflaması
durumunda belirli mantar enfeksiyonlarını önlemek amacıyla;
2. SPORANOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SPORANOX’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 SPORANOX içeriğindeki maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa;
 Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalma olasılığınız varsa
(bkz. Gebelik bölümü);
SPORANOX kullanmaktayken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:
 Alerjik durumlar için kullanılan terfenadin, astemizol ve mizolastin isimli antihistaminik
ilaçlar;
 Anjina ağrıları (göğüste sıkıştırıcı ağrı ile seyreden kalp hastalığı) için kullanılan bepridil,
ivabradin ya da ranolazin;
 Yüksek kan basıncı için kullanılan nisoldipin, lerkanidipin veya eplerenon;
 Sindirim rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid;
 Mide bulantısı ve kusma için kullanılan domperidon;
 Uyumanıza yardımcı olmak veya anksiyeteyi (endişeyi) gidermek için kullanılan
midazolam (ağız yoluyla alınan) ve triazolam;
 Simvastatin ve lovastatin (kolesterol düzeyini düşüren ilaçlar);
 Lurasidon, pimozid ve sertindol adı verilen ve düşünceleri, duyguları ve/veya davranışı
etkileyen bozukluklarda kullanılan ilaçlar;
 Migren tedavisinde kullanılan dihidroergotamin ve ergotamin;
 Doğumdan sonra kullanılan ergometrin (ergonovin) ve metilergometrin (metilergonovin);
 Disopiramid, dronedaron, kinidin ve dofetilid isimli kalbinizin bozulan ritmini düzeltmek
amacıyla kullanılan ilaçlar;
 Şiddetli böbrek veya karaciğer problemi olan hastalarda kullanıldığında telitromisin
(pnömoni için);
 Gut için kullanılan kolşisin (böbrek veya karaciğer problemi olan hastalarda
kullanıldığında);
 Sıtma için kullanılan halofantrin;
 Kanserde kullanılan irinotkan;
 Kan sulandırıcı dabigatran;
 Kan pıhtılaşmasında kullanılan tikagrelor;
 Psikozda ( ruhsal hastalık ) kullanılan ketiapin;
 Yüksek kan basıncı için kullanılan aliskiren;
 Üriner inkontinans (idrarı tutamama) için kullanılan darifenasin;
 Tahriş olmuş idrar kesesi için kullanılan fesoterodin (belirli bir böbrek veya karaciğer
problemi olan hastalarda kullanıldığında);
 Pulmoner hipertansiyon (akciğerlerdeki kan damarlarında artan kan basıncı) tedavisinde
kullanıldığında) sildenafil;
 Tahriş olmuş idrar kesesi için kullanılan solifenasin (belirli bit böbrek veya karaciğer
problemi olan hastalarda kullanıldığında);
 Ereksiyon problemi için kullanılan vardenafil (75 yaşından büyük erkeklerde
kullanıldığında).
 Madde bağımlılığı (opioid bağımlılığı) tedavisinde kullanılan metadon;
 Felodipin (kalp ya da kan damarlarındaki problemlerde kullanılır)
Ayrıca, SPORANOX ile tedavi tamamlandıktan sonraki 2 hafta boyunca yukarıda listelenen
ilaçlardan herhangi birini almayınız.
SPORANOX’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Tedaviniz sırasında şiddetli karaciğer sorunlarının aşağıdaki belirtilerinden herhangi birinin
ortaya çıkması durumunda SPORANOX kullanımına son vererek hemen doktorunuza
başvurunuz:
• Ciddi iştah kaybı,
• Bulantı, kusma,
• Olağandışı yorgunluk,
• Karın ağrısı,
• Dışkı renginin açılması ve idrar renginin olağandışı biçimde çok koyulaşması.
Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:
• SPORANOX kullanmaktayken el ve ayaklarınızda alışılmamış karıncalanma, uyuşma
ya da halsizlik hissederseniz,
• İşitme kaybının herhangi bir belirtisini yaşarsanız. Çok seyrek olarak hastalar geçici ya
da kalıcı işitme kaybı bildirmiştir.
Aşağıdakiler sizin için geçerliyse doktorunuza söyleyiniz:
• Geçmişte başka mantar ilaçları kullanmaktayken alerjik reaksiyon yaşadıysanız.
• Kalp yetmezliği adı verilen bir kalp sorununuz (konjestif kalp yetmezliği veya KKY
olarak da bilinir), SPORANOX bunu kötüleştirebilir. Eğer doktorunuz SPORANOX
reçetelemeye karar verirse, kullanım sırasında dikkatle gözlemeniz gereken
belirtilerden size bahsedecektir. Eğer; aşağıdaki belirtilerden herhangi birini
gözlemlerseniz SPORANOX almayı bırakınız ve hemen doktorunuzu haberdar ediniz.
Bunlar kalp yetmezliğinin işaretleri olabilir.
 Nefes darlığı
 Beklenmeyen kilo artışı
 Bacaklarınızda veya karnınızda şişkinlik
 Alışılmamış yorgunluk hali
 Geceleri uykunuzdan nefes darlığı ile uyanma
• Karaciğer sorunu (sarılık gibi); bu durumda SPORANOX dozunuzun değiştirilmesi
gerekebilir. Doktorunuz kullanım sırasında dikkat etmeniz gereken belirtilerden size
bahsedecektir.
SPORANOX bir aydan daha uzun süre almanız gerekiyorsa doktorunuz
karaciğerinizi kontrol etmek için sizden kan tahlilleri yaptırmanızı isteyebilir. Buna ek
olarak, alamayacağınız özel bir ilaç olabilir.
 Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. SPORANOX
dozunuzun ayarlanması gerekebilir, buna ek olarak, alamayacağınız özel bir ilaç olabilir.
•Her zaman için SPORANOX’u aç karnına almalısınız.
SPORANOX’u yiyecek veya içecek ile birlikte almayınız çünkü ilacın vücudunuz tarafından
emilimi azalabilir. SPORANOX’u her zaman herhangi bir yiyecekten ya da içecekten 1 saat
önce alınız, bu ilacın emilimine yardımcı olur.
•Hamileyseniz doktorunuz size söylemedikçe SPORANOX’u kullanmayınız. Doğurganlık çağında olan bir kadınsanız ve gebe kalma olasılığınız varsa, ilacı almaktayken gebe kalmamanız için uygun doğum kontrol yöntemlerini kullanmalısınız.
SPORANOX, kullanımına son verildikten sonra bir süre daha vücudunuzda kalmaya devam edeceğinden, tedaviniz bitip SPORANOX’u kullanmayı bıraktıktan sonra da bir sonraki adet döneminize kadar kullandığınız doğum kontrol yöntemine devam etmelisiniz.
•Bebeğinizi emziren bir anneyseniz SPORANOX kullanmayınız çünkü bu ilaç çok düşük
miktarlarda sütünüze geçebilir.
•Bazı durumlarda SPORANOX baş dönmesi, bulanık görme/çift görme, veya işitme kaybına
yol açabilir. Eğer bu belirtileri yaşarsanız araç veya makine kullanmayınız.
•SPORANOX’un içerdiği maddelerden biri olan sorbitolün içerisinde fruktoz (bir şeker türü)
bulunduğundan, eğer fruktoza karşı tahammülsüzlüğünüz varsa hekiminize bildirmelisiniz.
•SPORANOX, propilen glikol içerir.
•SPORANOX, alkol benzeri belirtilere yol açabilir.
Aşağıdaki ilaçlar SPORANOX’un etkinliğini önemli ölçüde azaltabildiğinden, eğer bunları
kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:
• rifabutin, rifampisin ve izoniazid (verem tedavisinde kullanılan antibiyotikler)
• fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar)
• efavirenz veya nevirapin (HIV/AIDS için kullanılan ilaçlar)
• Sarı kantaron otunun bitkisel formu (St. John’s wort).
Bu ilaçları aldıktan sonraki 2 hafta içinde SPORANOX kullanmayınız.
Aşağıdaki ilaçların doktorunuz gerekli görmedikçe SPORANOX ile birlikte kullanılması
önerilmediğinden, eğer bunları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:
 kanser ilaçları (aksitinib, dabrafenib, dasatinib, ibrutinib, lapatinib, nilotinib, sunitinib ve
ya trabektedin)
7
 simeprevir ( Hepatit C tedavisinde kullanılır )
 riosiguat, pulmoner hipertansiyonu tedavi etmek için kullanıldığında (akciğerlerdeki kan
damarlarında artan kan basıncı)
 rifabutin (verem tedavisinde kullanılır)
 karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılır)
 kolşisin ( gut hastalığında kullanılır)
 everolimus ve ya temsirolimus (organ naklinden sonra kullanılır)
 fentanil (ağrı için kullanılır)
 apiksaban (kan pıhtılaşmasını önlemekte kullanılan)
 rivaroksaban (kan pıhtılaşmasını önlemekte kullanılan)
 salmeterol (nefes problemleri için kullanılan)
 tamsulosin (erkeklerde idrar tutamamada kullanılır)
 vardenafil (ereksiyon probleminde kullanılır) – 75 yaş ve altı erkeklerde kullanıldığında
 atorvastatin (kolestrol seviyelerini düşürmede kullanılır)
 siklesonid (enflamasyon, astım ve alerjilerde kullanılır)
 ebastin (alerjide kullanılır)
 eletriptab (migren baş ağrılarında kullanılır)
 tolterodin (tahriş olmuş idrar kesesi için kullanılır)
 felodipin (kalp ya da kan damarlarındaki problemlerde kullanılır)
Ayrıca, SPORANOX ile tedavi tamamlandıktan sonraki 2 hafta boyunca yukarıda listelenen
ilaçlardan herhangi birini almayınız.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini almadan önce doktorunuza söyleyiniz çünkü
SPORANOX’un ya da bu ilaçların dozunda değişikliklerin yapılması gerekebilir:
 siprofloksasin, klaritromisin ve eritromisin ve rifabutin (enfeksiyonlarda kullanılan
antibiyotikler);
 kalp ve kan damarlarına etkili ilaçlar (bosentan, digoksin, nadolol, disopramid ve kalsiyum
kanal blokörleri dihidropiridinler, verapamil gibi);
 telitromisin (zatürre için)
 kumarinler (örn. varfarin) ya da silostazol gibi kan pıhtılaşmasını yavaşlatan veya kanı
incelten ilaçlar;
 iltihap, astım ve alerji durumlarında ağız yoluyla ya da enjeksiyonla kullanılan
metilprednizolon, budesonid, flutikazon ve deksametazon;
 Genellikle bir organ naklinden sonra kullanılan siklosporin, takrolimus ve rapamisin
(sirolimus olarak da bilinir);
 İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü ile enfekte olmuş hastaların tedavisinde kullanılan
belirli ilaçlar (maravirok, ritonavir, ritonavir ile güçlendirilmiş darunavir, ritonavir ile
güçlendirilmiş fosamprenavir, indinavir ve sakinavir);
 Hepatit C virüsünün tedavisinde kullanılan telaprevir;
 kanser tedavisi için kullanılan belirli ilaçlar (örn., bortezomib, busulfan, dosetaksel,
erlotinib, gefitinib, imatinib, iksabepilon, ponatinib, trimetreksat ya da vinka alkaloidleri
olarak bilinen bir grup ilaç);
 ağrılar için kullanılan alfentanil, buprenorfin, oksikodon ya da sufentanil;
 madde bağımlılığı (opioid bağımlılığı) tedavisinde kullanılan metadon,
 buspiron, alprazolam, brotizolam, perospiron ve midazolam adı verilen ve endişe
(anksiyete) durumlarında ve uyumanıza yardımcı olmak için kullanılan ilaçlar damar içine
verildiğinde;
 reboksetin ( depresyon için kullanılır )
 şeker hastalığı tedavisinde kullanılan repaglinid ya da saksagliptin
 psikozda kullanılan aripiprazol, haloperidol ya da risperidon,
 mide bulantısı ya da kusmada kullanılan aprepitant,
 tahriş olmuş idrar kesesi için kullanılan fesoterodin, oksibutinin ya da solifenasin,
 ereksiyon problemlerinde kullanılan sildenafil ya da tadalafil,
 kurt ve parazitler için kullanılan prazikuantel,
 blastin (alerjiler için)
 eklem inflamasyonu ve ağrı için kullanılan meloksikam,
 aşırı aktif paratiroid için kullanılan sinakalset,
 tolvaptan (düşük kan sodyumunu veya bazı böbrek problemlerini tedavi etmek için)
 egzama için kullanılan alitretinoin
 belirli sindirim rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid;
 pimozid ve sertindol gibi ruhsal durum bozukluklarında kullanılan ilaçlar;
 metadon gibi bağımlılığa karşı kullanılan ilaçlar;
 morfin benzeri uyuşturucu bağımlılığının tedavisinde kullanılan levasetilmetadol;
 kinidin ve dofetilid adındaki kalbinizin bozulan ritmini düzeltmek amacıyla kullanılan
ilaçlar;
3. SPORANOX nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için genel talimatlar:
Her zaman için SPORANOX’u herhangi bir yiyecek veya içecekten 1 saat önce almalısınız;
ilacın vücudunuz tarafından emilmesine yardımcı olur.
SPORANOX’u her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin
olmadığınız bir konu varsa doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.
10 ml’yi gösteren bir ölçü kabı verilmektedir. Ölçü kabını 10 ml çizgisine kadar
doldurduğunuzdan emin olunuz.
Ağız, boğaz ve yemek borusundaki mayalara bağlı oluşan enfeksiyonların tedavisinde:
Olağan doz bir hafta süreyle günde bir defada ya da ikiye bölünmüş şekilde 2 ölçektir (20 ml).
SPORANOX’u bir hafta kullandıktan sonra enfeksiyonunuz ortadan kalkmazsa, doktorunuz
tedavi süresini bir hafta uzatmaya karar verebilir.
Ağız, boğaz ve yemek borusunda mayalara bağlı oluşan enfeksiyonların daha önce başka
bir antifungal ile tedavi edilmesi fakat henüz ortadan kalkmamış olması durumunda:
Olağan doz iki hafta süreyle günde iki defada 1 veya 2 ölçektir (10-20 ml). Enfeksiyon ilk iki
haftada iyileşmezse, tedaviye iki hafta daha devam edilebilir. Daha yüksek dozla (400 mg, 4
ölçek) tedavi gören hastalarda, eğer bu süre içerisinde hiçbir iyileşme işareti görülmezse
tedavi 14 günle sınırlandırılmalıdır.
Mantar enfeksiyonlarını önlemek amacıyla kullanıldığında:
Doz, vücut ağırlığınıza göre (vücut ağırlığınızın her bir kilogramı başına 5 mg) hesaplanır ve
ikiye bölünmüş şekilde verilir. Doktorunuz tam olarak ne kadar ilaç almanız gerektiğini size
söyleyecektir.
SPORANOX IV (SPORANOX’un damar içine uygulanan diğer bir şekli) ile tedavi edilmiş
hastalarda takip tedavisi olarak hastada nedeni bilinmeyen ve olasılıkla mantar
enfeksiyonuna bağlı bir ateş yükselmesi görüldüğünde:
Günde iki defada 200 mg (20 mililitre) kullanılır. Doktorunuz bunun ne kadar ölçeğe denk
geldiğini ve tedaviye ne kadar devam edeceğinizi size söyleyecektir.
Şişeyi açma talimatı:
SPORANOX şişelerinin kapakları çocuk
kilitlidir ve açmak için plastik kapak aşağı
doğru bastırılırken saatin ters yönünde
çevrilmelidir.
Ölçeğin kullanımı
Ölçeği şişenin üzerinde durduğu şekilde kullanınız. Üzerinde çizgiler olan tarafın (daha az ilaç
alabilen taraf) yukarıda olduğundan emin olunuz; doldurmanız gereken taraf bu taraftır.
Yandaki ok yukarı baktığında, doğru taraf üste gelecektir.
• Uygulama yolu ve metodu:
 SPORANOX ağız yoluyla alınır.
 Çözeltiyi, yutmadan önce ağzınızın içinde yaklaşık 20 saniye süreyle dolaştırınız ve
kullandıktan sonra ağzınızı çalkalamayınız.
• Değişik yaş grupları:
 Çocuklarda ve yaşlı hastalarda kullanımı: SPORANOX normalde çocuklarda ve yaşlı
hastalarda kullanılmaz, ancak doktorunuz istisnai durumlarda çocuklar ve yaşlılara da
SPORANOX reçeteleyebilir.
• Özel kullanım durumları:
 Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanırken, dikkatli olunmalıdır.
 Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanırken, dikkatli olunmalıdır.
SPORANOX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız vakit kaybetmeden
doktorunuzla temas kurunuz veya yakınınızdaki bir hastaneye başvurunuz.
4. İlacın Olası yan etkiler nelerdir?
Aşağıdakilerden biri olursa, SPORANOX’u
kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın
hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ani başlayan hırıltılı solunum, nefes darlığı, yüzde şişlik, döküntü, kaşıntı (özellikle
tüm vücudu etkileyen tarzda) veya şiddetli deri rahatsızlığı (yaygın döküntü ile birlikte
deride soyulma ve ağız, gözler, genital bölgede içi iltihap dolu kabartılar ya da
döküntüler ile birlikte küçük iltihaplı kabartılar veya sivilceler)
• İştahta önemli ölçüde azalma, bulantı, kusma, olağandışı yorgunluk, karın ağrısı, idrar
renginde olağandışı koyulaşma ve dışkı renginde açılma. Bunlar şiddetli karaciğer
sorunlarının belirtileri olabilir.
Ayrıca, aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini yaşamanız durumunda da doktorunuza derhal
haber vermeniz gerekmektedir:
• Kalp yetmezliğini andıran belirtiler; örneğin nefes darlığı, beklenmedik kilo artışı,
bacaklarda şişme, alışılmamış bir halsizlik veya yorgunluk, geceleri birkaç kez
uykudan uyanma.
• Kollarınızda ve bacaklarınızda karıncalanma hissi, uyuşma veya güçsüzlük, ışığa
duyarlılık.
• Bulanık görme, çift görme, kulak çınlaması, idrar tutamama veya idrara daha fazla
çıkma
• İşitme kaybı belirtileri
• Karnın üst kısmında ciddi ağrı, pankreas eflamasyonundan kaynaklanan (pankreatit)
genellikle mide bulantısı ve kusma ile birlikte.
10 hastanın en az 1’inde görülebilen (çok yaygın) yan etkileri: baş ağrısı, baş dönmesi, hazımsızlık, karın bölgesinde ağrı, mide bulantısı, ağızda hoş olmayan tat, kusma, öksürük, ishal, ateş, döküntü, nefes darlığı yan etki olarak görülebilir.
5-SPORANOX’un saklanması
SPORANOX’u 25 derece veya altındaki oda sıcaklıklarında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. SPORANOX şişesi açıldıktan sonra en fazla 1 ay kullanılabilir.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir