Sekrol Pediatrik Şurup

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Ambroksol hidroklorür‘dür. Sekrol 15 mg Pediatrik Şurup, balgam söktürücü bir ilaçtır. Solunum yollarındaki koyu ve yapışkan haldeki mukus salgısının (sümüksü salgı-balgam) kıvamını ve yapışkanlığını azaltarak, kolay bir şekilde dışarıya atılmasını sağlar. Öksürüğü rahatlatır ve solunumu iyileştirir. Sekrol, mukus salgısının (balgamın) artması, dışarıya atılımının bozulması, koyu ve yapışkan olması ile birlikte görülen bronşit, bronşiyal astım (nefes darlığı), bronşektazi (akciğerdeki bronşların aşırı genişlemesi),  burun iç yüzeyi iltihabı,  orta kulak iltihabı, larenjit (gırtlak iltihabı) ve  sinüzit gibi akut (kısa süre içinde gelişen) veya kronik solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca cerrahi operasyon sonrasında bronşlar ve akciğerler ile ilgili rahatsızlıkların  önlenmesi ve giderilmesi için kullanılır. Kullanımı 0-12 yaş arası çocuklar içindir.

Sekrol 15 mg Pediatrik Şurup Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Sekrol Pediatrik, mukus salgısının (balgamın) artması, dışarıya atılımının bozulması, koyu ve yapışkan olması ile birlikte görülen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.
 3. Balgamın dışarıya atılımını engelleyebilecek kodein gibi öksürük kesici  ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Öksürük kesici ilaçlar kıvamı ve yapışkanlığı azalan balgam ve salgıların dışarıya atılımını zorlaştırır.
 4. Eğer çocuğunuzda böbrek veya karaciğer hastalığı ya da mide ve oniki parmak bağırsağı ülseri (peptik ülser) varsa; kullanmadan önce çocuğunuzun rahatsızlıkları hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz.
 5. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Anne karnındaki bebeğe ve emzirilen bebeğe zararı olup olmadığı kanıtlanmamıştır. Doktor kontrolünde çok gerekli olduğu hallerde fayda/risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir.

 

Sekrol 15 mg Pediatrik Şurup’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız.
 3. —0-2  yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz: günde 2 defa 1/2 (yarımş)  ölçek;
 4. —2 ila 5  yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz: günde 3 defa 1/2 (yarım)  ölçek;
 5. —5 ila 12  yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz: günde 2-3 defa 1 ölçek önerilir.
 6. Tedavinin başında dozlar 1 misli arttırılabilir.
 7. Yemeklerden sonra tok karnına alınmalıdır,

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Nadiren baş dönmesi, bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Çok seyrek görülen bu yan etkiler ilacın kullanımın kesilmesiyle geçer.
 3. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Ambroksol hidroklorür
İlaç Marka İsmi: Sekrol 15 mg Pediatrik Şurup

Sekrol 15 mg Pediatrik Şurup (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

SEKROL PEDİATRİK şurup
Ağızdan alınır.
Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir.
 Yardımcı maddeler: Sorbitol (E420), gliserol, sodyum metabisülfit (E223),  hidroksietilselüloz, tartarik asit, benzoik asit (E210), kiraz esansı, saf su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. SEKROL PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?
2. SEKROL PEDİATRİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SEKROL PEDİATRİK nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SEKROL PEDİATRİK’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. SEKROL PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?
 SEKROL PEDİATRİK, balgam salgısını sulandıran ve salgılanmasını kolaylaştıran balgam söktürücü bir ilaçtır. Bu sayede balgamın kolayca atılmasını sağlayarak solunum güçlüğünü giderir ve öksürüğü azaltır.
 SEKROL PEDİATRİK, 100  veya 150 ml lik renkli cam şişede 2,5-5 ml işaretli ölçü kaşığı ile birlikte sunulmaktadır.  Berrak, renksiz, kiraz kokulu çözelti görünümündedir.
 SEKROL PEDİATRİK, balgamın koyu ve yapışkan olması ile birlikte olan ani vesüreğen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.
2. SEKROL PEDİATRİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SEKROL PEDİATRİK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 Bromheksin veya ambroksola karşı aşırı duyarlıysanız. SEKROL PEDİATRİK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 Böbrek, karaciğer hastalığınız veya peptik ülseriniz (midede, onikiparmak bağırsağında veya yutak borusunun alt kısmında gelişen ülser) varsa çok dikkatli kullanınız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
SEKROL PEDİATRİK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Şurup, yemeklerden sonra alınır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yeterli klinik çalışma olmadığından hamileliğin ilk üç ayında, ancak zorunlu hallerde, fayda risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirenlerde çok dikkatli kullanılmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
SEKROL  PEDİATRİK’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur; dikkatli olunmalıdır.
SEKROL PEDİATRİK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler SEKROL PEDİATRİK, sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 Balgamın dışarı atılmasını engelleyebilecek kodein gibi öksürük giderici ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
 Atropin (gözbebeğini genişletmek ve kalp durmasını önlemek için kullanılan ancak ter, tükürük ve mukus salgılarını azaltıcı etkisi olan bir ilaç) ve antimuskarinik (sinir sisteminde asetilkolin denilen bir kimyasal maddeyi bloke eden ilaç grubu) etki gösteren amantadin (parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), haloperidol (şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), prokainamid (kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi diğer ilaçların (ipratropium – kronik akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubu) mukoza salgılarının birikimine yol açabileceğini göz önünde bulundurunuz.
 Kalp glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç grubu), kortikosteroidler (ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan bir hormon grubu), bronkodilatörler (akciğerlerdeki bronş denilen havayollarını genişleten ilaçlar), diüretik (idrar oluşumunu artıran ilaçlar) ve antibiyotiklerle (mikroorganizmalara karşı etki gösteren ilaçlar) karşılıklı etkileşimi yoktur. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. SEKROL PEDİATRİK nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
Çocuklarda;
0-2 yaş arasında: Günde 2 defa 1/2 ölçek (2,5 ml),
2-5 yaş arasında: Günde 3 defa 1/2 ölçek (2,5 ml),
5-12 yaş arasında: Günde 2-3 defa 1 ölçek (5 ml).
Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir.
Doktorunuz SEKROL PEDİATRİK ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Uygulama yolu ve metodu
Ağız yoluyla alınır. Su veya meyve suyu ile sulandırılabilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
0-12 yaş arasındaki bebek ve çocuklarda kullanımı için “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümüne bakınız.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.
Özel kullanım durumları
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Böbrek, karaciğer hastalığı ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer SEKROL PEDİATRİK’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz
var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla SEKROL PEDİATRİK kullandıysanız Şimdiye kadar insanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Aşırı doz halinde mide boşaltılıp yıkanır, belirtileri önlemeye yönelik ve destekleyici tedavi uygulanır. SEKROL PEDİATRİK’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. SEKROL  PEDİATRİK’i kullanmayı unutursanız ,Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. SEKROL PEDİATRİK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bilinmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi SEKROL  PEDİATRİK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, SEKROL PEDİATRİK’i kullanmayı durdurunuz ve
DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
 Ciltte döküntü
 Mukozalarda değişiklik
 Yüzde şişme
 Nefes almada güçlük
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEKROL PEDİATRİK’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
 Ciltte döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz
 Bulantı, kusma
 Karın ağrısı
 İshal
 Kuvvetsizlik
 Baş ağrısı
 Kaşıntı
Bunlar SEKROL PEDİATRİK’in hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. SEKROL PEDİATRİK’in saklanması
SEKROL PEDİATRİK’i, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 250’ C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra SEKROL PEDİATRİK’i kullanmayınız.

 

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir