NORMIX 200 mg Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Rifaksimin‘ dir. NORMIX 200 mg Film Tablet, emilmeden bağırsak içinde etki gösteren, antibiyotik bir ilaçtır. Bağırsaktaki bakterileri öldürücü özelliğe sahiptir. NORMIX, hepatik ensefalopati, turist diyaresi-sehayat diyaresi, ince bağırsaklarda Bakteriyel Aşırı Çoğalma Sendromu ve sindirim sisteminin işlev bozukluğuna bağlı karında şişkinlik, baskı veya gerginlik hissi, bulantı, karın ağrısı, bağırsak spazmı, kabızlık, ishal, acil tuvalet ihtiyacı gibi belirtilerle karakterize İrritabl Bağırsak Sendromu tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca Hiperamoneminin ko-adjuvan tedavisinde kullanılır.

Hepatik ensefalopati : Karaciğer hastalığına bağlı beyin işlevlerinin bozulmasıdır. Böyle bir durumda, karaciğer kandaki toksinleri atamaz. Kan dolaşımında toksinlerin birikmesi neticesinde beyin hasarı oluşur. Akut veya kronik karaciğer yetmezliklerinde karaciğerin temizleyemediği zararlı maddeler kan yoluyla beyine taşınarak psikolojik gerginlik, agresiflik, bilinç bulanıklığı, kas problemleri, konuşmada güçlük ve koma gibi bozukluklara sebep olur.

NORMIX 200 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. NORMIX, mide ve bağırsak sisteminde bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik bir ilaçtır.
 3. Antibiyotik ilaçlara alerjiniz var ise bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 4. Eğer böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa veya ateş, bağırsaklarınızda ülser ya da tıkanma varsa veya kanlı sulu ishaliniz varsa bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendiriniz. Bu ilacın kullanımı sizin için uygun olmayabilir.
 5. İlacı kullanırken kendinizi iyi hissetseniz bile ilacınızı doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız. Enfeksiyon tamamiyle tedavi edilmeden de şikayetlerinizde iyileşme belirtileri görülebilir.
 6. İlacın kullanımı, sersemlik ve baş ağrısına sebep olabilir.  Eğer ilacın kullanımı sırasında  bu yan etkiler görülüyorsa araç veya makine kullanmayınız.
 7. Hamilelik döneminde çok gerekli görüldüğünde yalnızca doktor gözetiminde kullanılabilir. Emzirme döneminde anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden kullanılmamalıdır. Emziriyorsanız kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

 

NORMIX 200 mg Film Tablet’ in kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Aç veya tok karnına alınabilir.
 3. Tedaviden iyi sonuç alabilmeniz için, düzenli bir şekilde kullanınız. İlacınızı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Baş ağrısı, baş dönmesi ve ateş yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Rifaksimin
İlaç Marka İsmi: NORMIX 200 mg Film Tablet

NORMIX 200 mg Film Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

NORMIX 200 mg Film Tablet
Ağızdan alınır.
• Etkin Madde : 200 mg rifaksimin α (alfa) polimorf içerir.
• Yardımcı maddeler: Nişasta glikolat, gliserin palmito-stearik ester, presipite silica, talk, mikrokristalin selüloz, hidroksipropilmetil selüloz, titanium dioksit / E171, disodium edetat, propilen glikol, kırmızı demir oksit / E172.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Đlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız
Bu Kullanma Talimatında:
1. NORMIX nedir ve ne için kullanılır?
2. NORMIX’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. NORMIX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. NORMIX’ in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. NORMIX nedir ve ne için kullanılır?
NORMIX, 12 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir. Tabletler, pembe renkli, konveks yüzlü yuvarlak diskler şeklindedir. Blister ambalajda 12 film kaplı tablet formu mevcuttur. Her bir film tablet, 200 mg rifaksimin α (alfa) polimorf içerir.
NORMIX antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır ve intestinal antimikrobiyal bir ajan olan rifaksimin α (alfa) polimorf içerir. Bu gruptaki ilaçlar mide-barsak kanalı hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
2. NORMIX’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
NORMIX’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• Rifaksimin, diğer rifamisinlere ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)
• Barsaklarınızda ülser ya da tıkanma varsa
• Ateşiniz veya kanlı dışkınız varsa doktorunuza danışınız
• Böbrek işlev bozukluğunuz varsa doktorunuza bilgi veriniz
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
NORMIX’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyeceklerle birlikte veya ayrı alınması etkisini değiştirmez.
Hamilelik
NORMIX’ i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. NORMIX, gebelik durumunda yalnızca çok gerekli ise ve doğrudan doktorun kontrolü altında kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
NORMIX’ i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle çok gerekli olmadıkça kullanmayınız. Emzirme dönemi süresince NORMIX kullanmadan önce, bunu doktorunuza bildiriniz.
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi
Herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
NORMIX’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
NORMIX’ in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bugüne kadar hiçbir etkileşim tanımlanmamıştır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. NORMIX nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuzun önerisine bağlı olarak dozların miktarı ve sıklığı değiştirilebilir. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi 7 günü geçmemelidir. Tedavi süresi doktor tarafından hastanın klinik cevabına göre belirlenmelidir.
Tekrarlayan tedavi serilerinin gerekli olduğu vakalarda her bir tedavi serisi 20-40 günlük ilaçsız dönemlerle ayrılmalıdır.
Aralıklı tedavinin toplam süresi, doktorunuz tarafından belirlenmelidir.
Önerilen doz
Akut mide-bağırsak kanalı enfeksiyonları, seyahat edenlerin ishal tedavisi:
-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 6 saatte bir, 1 tablet (800 mg rifaksimin)
Kronik bağırsak iltihabı:
-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 6 saatte bir, 1 tablet (800 mg rifaksimin)
Kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların profilaksisi:
-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 12 saatte bir, 2 tablet (800 mg rifaksimin)
Kanda amonyum düzeyinin artmasında tedaviye yardımcı olarak:
-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 8 saatte bir 2 tablet (1200 mg rifaksimin)
Uygulama yolu ve metodu:
• Film tableti blisterden çıkarınız ve bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
İlacın etkililiği ve güvenliği 12 yaşın altındaki çocuklarda kanıtlanmadığından 12 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı kişilerde rifaksimin uygulaması ile ilgili deneyim sınırlıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek / karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.
Kullanmanız gerekenden daha fazla NORMIX kullandıysanız:
NORMIX’ in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
NORMIX’ i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
NORMIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
NORMIX kullanımını tedavinizin sonlandırılmasından önce bırakırsanız hastalığınızın belirtileri kötüleşebilir.
Eğer NORMIX etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi NORMIX’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. NORMIX’ in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen gastrointestinal sistemle ilişkili yan etkiler ortaya çıkabilir.
İlaçların yan etkileri aşağıdaki şekilde sınıflanmaktadır:
Çok yaygın: 10 hastadan >1’inde görülür.
Yaygın: 100 hastadan 1-10′ unda görülür.
Yaygın olmayan: 1000 hastadan 1-10’unda görülür.
Seyrek: 10,000 hastadan 1-10’unda görülür.
Çok seyrek: 10, 000 hastadan <1’inde görülür.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa, NORMIX’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Sıklığı bilinmeyen:
• Yüzde şişme
• Gırtlakta şişme
• Deride şişme, ayak, bacak ve bileklerde şişme
• Kanama
• Genel kaşıntı
• Bacak arası bölgede kaşıntı
• Ciltte kızarma ve iltihap
• El ayasında döküntü
• Allerjik egzama
• Ciltte kabartılar
• Ciltte lekelenme
• Göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık
• Bayılma
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, NORMIX’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Yaygın (10’de 1 ile 100’de 1 arasında):
• Acil dışkılama isteği
• Baş ağrısı
Yaygın olmayan (100’de 1 ile 1000’de 1 arasında):
• Mide-bağırsak hareketliliğinde bozukluk
• Dışkıda mukus
• Dudak kuruluğu
• Çift görme
• Çarpıntı
• Sıcak basması
• Soğuk ter
• Nefes tıkanıklğı
• Burun tıkanması
• Boğaz kuruluğu
• Üşüme
• Ağız ve genital bölgede mantar enfeksiyonu (kandidiyazis)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Yaygın (10’de 1 ile 100’de 1 arasında):
• Baş dönmesi
• Kabızlık
• Karın ağrısı
• Diyare
• Gaz
• Bulantı
• İstemsiz geğirme
• Kusma
• Ateş
• Karın şişkinliği
Yaygın olmayan (100’de 1 ile 1000’de 1 arasında) :
• Uykusuzluk,
• Anormal rüyalar,
• Tat kaybı,
• Uyuşma,
• Sinirlilik,
• Kas ağrısı,
• Kas zayıflığı,
• Kas krampları,
• Yorgunluk,
• İştah kaybı
• İdrarda şeker (glukozüri),
• Sık idrar isteği,
• Fazla idrar yapma
Yüksek dozlarda uzun süreli tedavi sırasında veya barsak iç yüzeyinde zedelenme olduğu
zaman ürünün küçük bir miktarı (fakat %1’den daha azı) emilebilir ve idrarın kırmızımsı bir
renge dönüşmesine yol açabilir.
Bunlar NORMIX’ in hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. NORMIX’ in saklanması
NORMIX’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ambalajı içinde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NORMIX’ i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NORMIX’ i kullanmayınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir