METRIN Deri Kremi

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Permetrin’dir. METRIN Deri Kremi, kaşıntı yapan parazitleri öldürücü etkisi olan bir ilaçtır. Kasık biti (pubis biti) bulaşmasında ve uyuz hastalığı tedavisinde kullanılır.

METRIN Deri Kremi Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. METRIN, kasık biti (pubis biti) bulaşmasında ve uyuz hastalığı tedavisinde kullanılır.
 3. Parazit enfeksiyonun tamamen temizlenmesi ve tekrarlamaması için vücudunuzu temizlerken aynı zamanda giysilerinizi ve çevrenizi de temizleyiniz. Giysilerinizi, çarşaflarınızı, taraklarınızı, fırçalarınızı sıcak su içinde güçlü bir temizleyici ile iyice yıkayınız.
 4. METRIN‘i uyguladığınız halde var olan lezyonlarda bir iyileşme görülmezse; ilk uygulamadan sonra en az 7 gün bekleyip, ikinci uygulamayı yapabilirsiniz.
 5. METRIN‘i kullanmaya başladıktan sonra 14 gün içerisinde bir iyileşme görülmez ise doktorunuza danışarak  başka bir uygulama deneyiniz.
 6. Yaralı, kesik ve yanık ciltlere uygulamayınız.
 7. Eğer METRIN‘i yüzünüze uygulayacaksanız, göz çevresine uygulamayınız. Gözünüzüne temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
 8. Çocuklarda, göz ve ağız çevresine uygulamayınız.
 9. İlacın rektum veya vajina içine kaçmamasına dikkat ediniz.
 10. Bit veya parazit enfeksiyonları  bulaşıcı olduğundan  enfeksiyon tamamıyla iyileşene kadar cinsel ilişkiden ve  çevrenizdekilerle yakın temastan kaçınınız. Ayrıca yastık, yatak çarşafı, saç tokası, tarak, şapka gibi kişisel eşyalarınızı etrafınızdaki kişilerle paylaşmaktan kaçınınız.
 11. METRIN‘i 2 aylıktan küçük bebeklerde kullanmayınız.
 12. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Metrin Deri Kremi’nin kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. Kasık bölgesindeki bitlerin tedavisi için : İlacı uygulayacağınız bölgeyi yıkayıp kurulayınız. METRIN‘i anüs bölgesi, kasık çevresi ve uylukların iç kısımlarından dizlere kadar olan tüylü bölgeleri kaplayacak şekilde sürünüz. İlacın rektum veya vajina içine kaçmamasına dikkat ediniz. İlk uygulamadan sonra hala canlı bit gözüküyorsa, 7 gün sonra kremi tekrar uygulayınız.
 3. Uyuz tedavisi için:  Cildinizin temiz, kuru ve serin olmasını sağlayınız. Eğer sıcak banyo yaptıysanız, ilacı uygulamadan önce teninizi soğutunuz. Boynunuzdan ayak tabanına kadar vücudun tüm bölümlerinde METRIN‘i cildinize yavaş hareketlerle  uygulayınız. Uygulamadan sonra 8 ila 14 saat vücudunuzda bekletiniz ve daha sonra vücudunuzu tamamen yıkayınız. İlk uygulamadan sonra hala uyuz bulgusu varsa ikinci bir uygulamayı 7 gün sonra tekrarlayınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Kaşıntı, döküntü, kızarıklık, batma hissi ve şişlik seyrek görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Permetrin
İlaç Marka İsmi: METRIN Deri Kremi

METRIN Deri Kremi İlaç Prospektüsü


metrin-deri-kremi-ilac-prospektusu

METRIN Deri Kremi kısa ürün bilgisi

Her 1 g Metrin deri kremi Permetrin (50 mg) etken maddeyi içinde bulundurur. Metrin’in içinde bulunan diğer bileşenler  66,66 mg Setil alkol, 0,2 mg Butil hidroksitoluen,Emilgine B1, Parafin Likit, Propilen Glikol, Nipagin, Nipasol, Sitrik Asit ve Deiyonize Su
Farmakoterapötik grubu: Ektoparazitisidler
ATC kodu: P03AC04
METRIN Deri Kremi’nin etki mekanizması:
Permetrine maruz bırakılan böceklerdeki en önemli fizyolojik olay, aşırı duyu uyarımı, koordinasyon bozukluğu ve aşırı bitkinliğe yol açmak üzere uyarılabilen hücrelerin membranları boyunca elektrokimyasal anormalliklerin endüksiyonudur. Uyuz böceğindeki etki tarzının da benzer olduğu düşünülmektedir.METRİN deri kremi, uyuz tedavisi ve pubis biti enfestasyonlarında endikedir.
METRİN’in uyuz tedavisinde uygulanması:
Cilt tipi ve yüzey alanında bireysel değişikliklerin farklılığı göz önünde bulundurulduğunda doz hususunda
konusunda kesin tavsiyeler yapılması mümkün değildir.
12 yaşından büyükler ve yetişkinlerde :
Tek uygulamada yaklaşık 1 tüpe kadar. Bazı erişkinlerde tüm vücudu kaplamak için 30 g’lık 1 tüpten fazlası gerekirse de 2 tüpten (60 g) fazlası kullanılmamalıdır.
METRİN’in pubis biti tedavisinde uygulanması: 30 g’lık bir tüpün 1/3’ü, pubik bölge, anüs çevresi, uyluk bölgesi ve gövdeye uygulanması önerilmektedir. Az bir erişkin grubu tedaviyi tamamlamak için daha fazla kreme ihtiyaç duyabilir, fakat 30 g’lık tüpün 2/3’ünden fazlası kullanılmamalıdır.
Uyuz tedavisinde METRİN’in uygulanma şekli: Tedaviye başlamadan önce deri temiz, kuru ve serin olmalıdır. Eğer sıcak banyo yapılmışsa, kremi uygulamadan önce derinin soğuması beklenmelidir. Hızlı emilen bir krem olduğu için,
cilde yumuşak hareketlerle sürülmesini takiben görünmez olur. Bu nedenle krem deri üzerinde kalıcı hale geçene kadar sürmeye devam edilmemelidir. Uygulamadan 8-12 saat sonra tüm vücut yıkanmalıdır. METRİN, el ve ayak parmakları arasındaki alanlar, bilekler, koltuk altları, dış genital organlar, kaba etler, el ve ayak tırnaklarının altına özel dikkat göstererek baş dışında bütün vücuda uygulanabilir. Kadınlarda, göğüsler de tüm vücut uygulamasına dahildir. METRİN uygulaması sırasında eller sabun ve su ile yıkanmışsa ellere tekrar uygulanmalıdır.
Pubis biti tedavisinde METRİN’in uygulanma şekli:
METRİN, pubik bölgeyi, anüs çevresini, uyluk bölgesinin iç tarafından dizlere kadar ve pubik bölgeye uzanan gövdedeki tüyleri kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. Kirpikler ve kaşlar hariç yüz tüylerinde de, bit ve sirke enfestasyonu bulunursa uygulanmalıdır. Kirpiklerde, bit ve sirke bulunursa, cımbız ile alınmalı, METRİN iritasyona
neden olabileceği için gözlerde kullanılmamalıdır. Enfestasyon bir uygulama ile tamamen ortadan kaldırılabilir. Buna rağmen, uygulamadan 7 gün sonra uygulanan bölgede canlı bit görülürse, ikinci bir tedavi uygulanabilir.
METRİN için özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Sadece harici kullanım içindir.
METRİN’in gözlerle temasından sakınınız. İstenmeden göze bulaşması durumunda bol su ile veya mümkünse serum fizyolojikle yıkamalısınız. Yalanabileceği için küçük çocuklarda krem ağız çevresine sürülmemelidir. METRİN yutulursa muhakkak doktorla irtibata geçilmelidir. Çocuklar ve yaşlılarda pubis biti enfestasyonlarına pek rastlanmaz, eğer görülürse muhakkak bir doktor önerisiyle tedavi edilmelidir.
Kaşlarda pubis biti enfestasyonu seyrek görülür.  Saç bitine benzer bit ve sirkelere rastlanabilir. Bu yüzden, tanı koyulduktan sonra uygun tedavi uygulanmalıdır.
METRİN’i rutin olarak uygulayan sağlık personeli ellerini tahriş olma olasılığına karşı korumak için eldiven giymeyi ihmal etmemelidir.
METRİN’in içinde bulunan bütil hidroksitoluen ve setil alkol, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir. Bu ilacın başka ilaçlarla bilinen herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır. METRİN ile tedaviden önce kortikosteroidler ile egzama benzeri reaksiyonların tedavisi, uyuz böceğine karşı immün cevabı düşüreceğinden, bit enfestasyonlarının artış riski mevcuttur. Bununla beraber, bu iki tedavi arasında advers etkilerin şiddetlenmesine veya etkililiğin azalmasına yol açan etkileşme olasılığı düşüktür.
METRİN’in gebelikteve laktasyon döneminde kullanılması: Fetusa herhangi bir risk oluşturmadığını gösterecek, gebelikte kullanımı ile ilgili kısıtlı bilgi mevcuttur. Üstelik uygun dozun tüm vücuda uygulanmasını takiben sistemik permetrin emilimi çok düşük olup, uygulanan dozun % 0,5’inden azdır. Bu bilgiler ile negatif toksisite ve düşük memeli toksisitesi bilgileri birlikte değerlendirildiği zaman, METRİN tedavisini takiben fetusa herhangi bir risk minimaldir. Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Çalışmalar, permetrinin sığırlarda oral uygulamasını takiben, çok düşük konsantrasyonlarda süt
içinde atıldığını göstermektedir. Permetrinin insanlarda anne sütü içinde atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Buna rağmen, METRİN ile tedaviyi takiben permetrinin sistemik absorpsiyonu çok düşük olduğundan, teorik olarak bu sistemik permetrinin de çok küçük yüzdesi anne sütüne geçecektir. Bu kadar düşük konsantrasyonların yenidoğan/bebek için risk oluşturması beklenmez. Emziren anneler hekim gözetiminde kullanmalıdırlar.
METRİN’in istenmeyen etkileri
İstenmeyen etkiler aşağıda sistem organ sınıfına ve sıklığına göre listelenmiştir. Sıklık aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: Çok yaygın:(≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek
(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin
edilemiyor).
Sinir sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Parestezi
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Bilinmiyor: Yanma veya batma hissi şeklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama,kızarıklık, kaşıntı ve ağrı. Bu semptomlar, şiddetli uyuz görülen hastalarda daha sık görülür ve genellikle hafif ve geçicidir.
METRİN ile uyuz tedavisini takiben görülen eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve kaşıntı dahil diğer irritasyon bulgu ve semptomlarının, uyuzun doğal gidişine bağlı olduğu düşünülür. Uyuz tedavisi görmüş hastalarda, kaşıntı tedaviden sonra 4 hafta kadar devam edebilir. Genel olarak bu durum, deri altında ölü uyuz böceklerine karşı alerjik reaksiyon olarak değerlendirilmekte ve bir tedavi hatası olarak düşünülmemektedir.
Doz aşımına bağlı belirti ve bulgular
METRİN’in doz aşımı ile ilgili hiçbir kayıt yoktur. Dolu bir tübün 2 aylık bir çocuğa uygulanması cilt üzerinde yaklaşık 350 mg/kg’lık bir doza neden olur. Permetrinin %100’ü absorbe olsa da böyle bir dozun açık toksisite belirtilerine neden olması olası değildir. METRİN’in aşırı uygulanması ‘İstenmeyen etkiler’ bölümünde tarif edilen lokal advers etkiler veya daha ciddi deri reaksiyonları olasılığı taşır.
Doz aşımı tedavisi: Hipersensitivite reaksiyonları görüldüğünde semptomatik tedavi endikedir. Kazara bir çocuk METRİN muhtevasını yutarsa yutulmayı takiben 2 saat içinde hekime başvurulan durumlarda gastrik lavaj yapılması uygundur.
Ruhsat sahibi ve imal yeri:
Adı : Bikar İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi : Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sk. No:14
Pendik/İstanbul
Tel. no: 0 216583 01 98-Faks no: 0 216 307 60 48

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir