HIRUDOID FORTE Krem

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Kondroitin polisülfat‘ tir. HIRUDOID FORTE Krem, kanın pıhtılaşmasını önleyen, oluşan pıhtıyı eriten ve bağ dokusu yenilenmesini hızlandıran bir ilaçtır. Yaralanma veya hastalığa bağlı olarak  zedelenen normal dokunun yerini alan, sert haldeki yeni oluşumun yumuşatılmasının sağlanması; hasar veya zedelenme ve varisli damarlarda pıhtı oluşumu ile birlikte olan toplardamar iltihabı gibi sebeplerden dolayı oluşan morluk, çürük, kan oturması ve ödemin giderilmesi için kullanılır.

 

HIRUDOID FORTE Krem Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. HIRUDOID FORTE kanın pıhtılaşmasını önleyen, oluşan pıhtıyı eriten ve bağ dokusu yenilenmesini hızlandıran bir ilaçtır.
  3. İlacı ağzınıza, gözünüze, burnunuza veya vajinaya temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
  4. Hasar oluşmuş ciltlerde ve açık yaralı ciltlerde kullanmayınız. Bu tür durumların tamamen iyileşmesini bekleyiniz. İyileştikten sonra uygulayınız.
  5. Doktorunuz ağrı ile birlikte görülen iltihabi durumlarda ilgili bölgeyi ilacınızı sürdükten sonra bir sargı ile kapatmanızı söyleyebilir. Doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
  6. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

HIRUDOID FORTE Krem’in kullanım Şekli:

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
  2. Kremi tedavi edilecek bölgeye ince bir film tabakası halinde uygulayınız ve hafif hareketlerle sürünüz. Günde 2-3 defa uygulanabilir.

İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
  2. Uygulanan yerde hafif  kızarıklık görülebilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Kondroitin polisülfat
İlaç Marka İsmi:  HIRUDOID FORTE Krem

HIRUDOID FORTE Krem (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

HİRUDOİD forte krem
Haricen uygulanır.
• Etkin madde: 100 g krem içinde 445 mg (40.000 Ü) mukopolisakkarit polisülfat
(kondroitin polisülfat) bulunur.
• Yardımcı maddeler: Cutina, orta zincirli trigliserit, miristil alkol, izopropil miristat,
bentonit, izopropil alkol, 2-fenoksi etanol, imidüre, perfüme oil ve deiyonize su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı
doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. HİRUDOİD nedir ve ne için kullanılır?
2. HİRUDOİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. HİRUDOİD nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. HİRUDOİD ’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. HİRUDOİD nedir ve ne için kullanılır?
• HİRUDOİD, pıhtı oluşumunu engelleyen, oluşan pıhtıyı eriten ve yangıyı önleyen bir
ajandır.
• HİRUDOİD, kutuda, plastik burgulu kapaklı, içi sarı laklı, 40 g krem içeren, beyaz,
metal tüp ambalajlarda sunulur. Karakteristik kokulu, beyaz veya açık bej renkli, emülsiyon
şeklinde bir kremdir.
• HİRUDOİD, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
• Yüzeyel flebit (toplardamarların yangısı),
• Hematomlu (zedelenmiş bir damardan sızan kanın dokuda birikmesi) veya hematom
olmayan künt yaralanmalar.
2. HİRUDOİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
HİRUDOİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer HİRUDOİD’in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.
• HİRUDOİD’i açık yaralara veya hasarlanmış deriye uygulamayınız.
HİRUDOİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
“HİRUDOİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümlerine bakınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Mukopolisakkarit polisülfatın hamilelerde haricen kullanıldığı zaman doğmamış bebek
üzerine zarar verici etkileri olduğuna dair bildiri yoktur. Gerekli olmadıkça gebelik
döneminde kullanılmamamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Mukopolisakkarit polisülfatın emzirenlerde haricen kullanıldığı zaman bebek üzerine zarar
verici etkileri olduğuna dair bildiri yoktur. Emzirme esnasında HİRUDOİD kullanılıp
kullanılamayacağına, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HİRUDOİD tedavisinin
emziren anne açısından faydası dikkate alınarak doktorunuz tarafından karar verilecektir.
Araç ve makine kullanımı
HİRUDOİD’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
HİRUDOİD ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. HİRUDOİD nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Tedavi edilecek bölgenin
büyüklüğüne göre 3-5 cm krem hastalıklı cilt bölgesine parmakla hafifçe yayılarak sürülür ve
bu işlem günde 2-3 defa tekrarlanır; gerekli görülürse daha sık kullanılabilir.
HİRUDOİD ile tedavi şikayetleriniz yatışana kadar sürdürülmelidir. Künt yaralanmalar için
olağan tedavi süresi, 10 güne kadardır; yüzeyel flebit içinse 1-2 haftadır. Daha uzun bir
müddet boyunca kullanımına yönelik bir engel bulunmamaktadır. Yine de, eğer şikayetleriniz
2 haftalık düzenli HİRUDOİD tedavisinden sonra düzelmemişse veya tedavi
sonlandırıldıktan sonra şikayetleriniz tekrarlarsa lütfen doktorunuza danışınız.
• Uygulama yolu ve metodu: Hastalıklı cilt bölgesine parmakla hafifçe yayılarak sürülür.
Krem, şiddetli ağrılı yangı durumunda etkilenmiş bölgeye dikkatli bir şekilde yayılır ve bir sargı ile kapatılır. Bu tür durumlarda, krem cilde ovalayarak veya masaj yapılarak uygulanmamalıdır.
HİRUDOİD, fonoforez (ultrason tedavisi aracılığıyla haricen uygulanan ajanların ciltten
geçmesini sağlayan bir tedavi yöntemi), iontoforez (elektrik akımının kullanıldığı bir tedavi
yöntemi) için de uygundur.
Göz, açık yaralar, muköz membranlar (ağız içi mukozası, burun mukozası gibi) ve
hasarlanmış deri ile temasından kaçınınız.
• Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda kullanımına ilişkin özel bir durum
bulunmamaktadır.
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum
bulunmamaktadır.
• Özel kullanım durumları
Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.
Eğer HİRUDOİD’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla HİRUDOİD kullandıysanız
Talimata göre kullanıldığında HİRUDOİD ile doz aşımı bilinmemektedir. Yanlışlıkla ağız
yoluyla alınırsa etkin maddenin neden olabileceği doz aşımı belirtileri beklenmez.
HİRUDOİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
HİRUDOİD’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı uygulayınız. Ancak bir sonraki dozun
zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde
kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.
HİRUDOİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bilinmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, HİRUDOİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz
Ciltte kızarıklık gibi duyarlılık reaksiyonu olabilir. Bu kızarıklık ilacın kesilmesiyle genellikle
hızla iyileşir.
Bunlar HİRUDOİD’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. HİRUDOİD’in saklanması
HİRUDOİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra HİRUDOİD’i kullanmayınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir