Flucan 150 mg 1 Kapsül

Endikasyon Bilgisi :

Flukonazol adlı etken maddeyi içinde bulunduran FLUCAN 150 mg 1 Kapsül, mantar hücresinin çevresindeki zarın geçirgenliğini etkileyerek hücre içeriğinin hücre dışına sızmasına yol açan bir antifungaldir.  FLUCAN, ağız-boğaz, yemek borusu, akciğer,  idrar yolları ve kan dolaşımı gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan mantarların sebep olduğu enfeksiyonlar ile deri enfeksiyonlarının (ayak ve el mantarı gibi) tedavisinde; vajinal bölgede oluşan mantar enfeksiyonları tedavisinde ve nüksünün önlenmesinde; kandidiyal balanit tedavisinde; AIDS li hastalarda ve kemik iliği nakli geçiren veya kanser tedavisi gören hastalarda  mantar enfeksiyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde;  Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun  (AİDS hastalarında) tekrarlamasının  önlemesinde ve bağışıklık sistemi düzgün çalışmayan hastaların bir mantar enfeksiyonu kapmasını önlemek için kullanılır.

FLUCAN150 mg 1 Kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. Eğer karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa ya da herhangi bir kalp ritm bozukluğu, kişisel veya aile geçmişinde uzun QT sendromu durumlarından herhangi bir  ya da bir kaçı var ise  bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekmektedir. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
  3. Eğer mide rahatsızlığı için sisaprid alıyorsanız; alerji tedavisi için terfenadin veya astemizol alıyorsanız; kalp ritim bozukluğu için kinidin etken maddeli bir ilaç alıyorsanız veya şizofreni hastalığı için pimozid alıyorsanız; bu ilaçlardan herhangi biriyle  FLUCAN Kapsül  kullanmayınız.
  4. Kullanmaya başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Doktorunuzun reçetede belirttiği kullanma süresini dikkate alınız. Çünkü enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşmeler görülebilir.
  5. Düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan, makine veya araba kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
  6. Hamileyseniz veya ilacın kullanımı sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza durumu söylemelisiniz. Hamileyken bu ilacın kullanımı, doğmamış bebeğe zarar verebilir. Emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

Flucan 150 mg 1 Kapsül’ün Kullanım Şekli :

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
  2. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. FLUCAN kullanırken şiddetli karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
  2. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, ishal, baş ağrısı ve deride döküntü  yaygın yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Flukonazol

İlaç Marka İsmi: FLUCAN 150 mg Kapsül
FLUCAN, sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler, Triazol türevleri ve flukonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FLUCAN, PFİZER İLAÇLARI  firmasının ürünüdür.

FLUCAN 150 mg 1 Kapsül’e ait İlaç Prospektüsü


FLUCAN® 150 mg kapsül
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.
• Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat,
sodyum lauril sülfat, jelatin, patent mavisi V(E131), titanyum dioksit (E171). Ürün, sığır
kaynaklı laktoz ve jelatin hammaddelerini içermektedir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. FLUCAN nedir ve ne için kullanılır?
2. FLUCAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FLUCAN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FLUCAN’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. FLUCAN nedir ve ne için kullanılır?
FLUCAN, Mavi 1 numara kapsül içinde beyaz toz içerir. 1, 2, 6, 8 ve 12 kapsüllük ambalajlarda
sunulmaktadır.
FLUCAN, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir.
Etkin madde flukonazoldür.
FLUCAN yetişkinlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:
− Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu)
− Koksidioidomikoz (vadi humması olarak bilinen, akciğerleriniz yoluyla vücudunuza giren
mantarın neden olduğu bir hastalıktır)
− Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında
(örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar
− Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen mantar enfeksiyonu)
− Genital pamukçuk (kadında veya erkekte cinsel organın mantar enfeksiyonu)
2
− Deri enfeksiyonları (örn. atlet ayağı adı verilen ayak mantarı, saçkıran, kasık mantarı, tırnak
mantarı)
FLUCAN yetişkinlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:
− Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önlemede
− Mukozal pamukçukların tekrarlanmasını önlemede
− Vajinal pamukçuk tekrarlanmasını önlemede
− Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz
zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)
FLUCAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar
ve ergenlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:
− Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen enfeksiyon)
− Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında
(örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar
− Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu)
FLUCAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar
ve ergenlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:
− Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksyionlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz
zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)
− Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme
2. FLUCAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
FLUCAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:
− Flukonazol veya FLUCAN’ın içerisinde bulunan herhangi bir bileşene
− Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara
Belirtiler, kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide rahatsızlıklarında kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi
psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız.
• Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine
ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız.
• Günde 400 mg’dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde kullanılan
bir ilaç alıyorsanız.
3
FLUCAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
• Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
• Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
• Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse
• Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları
gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AİDS hastası iseniz şiddetli deri reaksiyonları
gösterme eğilimi daha yüksektir.
• Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar sizde
mevcutsa.
• Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte kullanım”)
• Kortizol gibi bazı steroid hormonların yeterli miktarda üretilmediği böbrek üstü bezi
yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa (kronik veya uzun süreli yorgunluk, kas zayıflığı, iştah
azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)
• Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron kullanıyorsanız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
FLUCAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
FLUCAN’ı yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN ile tedavi edilen kadınlarda kendiliğinden düşük riski meydana
gelebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN’ın günlük 400-800 mg uzun süreli kullanımı bebekte
doğuştan anomali riskini arttırabilir. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile
kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken FLUCAN almamalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
FLUCAN anne sütüne geçmektedir. 150 mg’a kadar tek doz FLUCAN aldıktan sonra emzirmeye
devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak FLUCAN kullanıyorsanız
emzirmeyiniz.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
4
Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesini de içeren sersemlik hali veya nöbet ortaya
çıkabileceği dikkate alınmalıdır.
FLUCAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı
dayanıksız olduğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa
geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlar FLUCAN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç
alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FLUCAN ile
etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz
ayarlaması gerektirir:
• Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
• Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
• Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
• Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol
• Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
• Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi
benzodiazepinler
• Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
• Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin,
amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörler
• Kan basıncını düşürücü olan losartan
• Yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan olaparib
• Organ nakli reddini önlemek için siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli
kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)
• Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
• Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi
ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid
bozuklukları için kullanılan ilaçlar
• Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
• Doğum kontrol ilaçları
• Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)
• İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da
bilinen zidovudin ve AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir, klorpropamid,
5
glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
• Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin
• Romatoid artrit tedavisinde kullanılan tofasitinib
• Hiponatremi (kanınızdaki düşük sodyum seviyeleri) tedavisinde veya böbrek
fonksiyonlarındaki azalmayı yavaşlatmak için kullanılan tolvaptan
• A Vitamini
• Kistik fibroz tedavisinde kullanılan ivakaftor
• Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron
• İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid
• Kan kanseri tedavisinde kullanılan ibrutinib
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. FLUCAN nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Durum Doz
Kriptokokal menenjit İlk gün 400 mg, sonra günde bir kez
200 mg ila 400 mg olmak üzere 6 ile 8
hafta boyunca veya gerektiğinde daha
uzun süre. Bazen doz 800 mg’a kadar
arttırılabilir.
Kriptokokal mantarların neden olduğu
tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit)
Hekim tarafından tedavi
sonlandırılıncaya kadar günde bir kez
200 mg
Vadi humması (Koksidioidomikozis) tedavisi 11 aydan 24 aya kadar (Gerekiyorsa
daha uzun süre) günde 1 kez 200 mg
ila 400 mg’dır. Bazen doz 800 mg’a
kadar arttırılır.
Kandida türü mantarların neden olduğu iç
organların mantar enfeksiyonlarının tedavisi
İlk gün 800 mg, hekim tarafından
tedavi sonlandırılıncaya kadar günde
400 mg’dır.
Ağız, boğaz ve takma diş kaynaklı ağız yarasını
etkileyen mukozal enfeksiyonları tedavisi
İlk gün 200 mg – 400 mg’dır. Sonra
hekim tarafından tedavi
sonlandırılıncaya kadar günde bir kez
100 mg – 200 mg’dır.
Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun
bulunduğu yere bağlıdır.)
Hekim tarafından tedavi
sonlandırılıncaya kadar 7 – 30 gün
boyunca günde bir kez 50 mg – 400
mg’dır.
6
Boğazda tekrarlayan, ağız iç tabakasını etkileyen
mukozal enfeksiyonların tedavisi
Enfeksiyon riski altındayken, günde
bir kez 100 mg – 200 mg veya haftada
3 kez 200 mg’dır.
Cinsel organlardaki mantar hastalıkları
tedavisinde
Tek doz olarak 150 mg önerilir
Tekrarlayan vajinal mantar hastalığının
tedavisinde
Toplam 3 doz için her üç günde bir 150
mg (1., 4. ve 7 günlerde) alınmasını
takiben; enfeksiyon riski altındayken 6
ay boyunca haftada bir kez 150 mg’dir.
Deri ve tırnaktaki mantar hastalığı tedavisinde
(Onikomikoz)
Enfeksiyonun yerine göre, günlük 50
mg ya da haftada 150 mg tek doz ya
da 1 ile 4 hafta arasında haftada 1 kez
300 ile 400 mg (Atlet ayağı için 6
haftaya kadar verilebilir, tedavi,
enfekte olmamış tırnağın uzayıp
enfekte tırnağın yerini almasına kadar
devam ettirilmelidir.)
Kandida’nın neden olduğu enfeksiyonu
engellemek için (Bağışıklık sisteminiz zayıf ve
düzgün çalışmıyorsa)
Enfeksiyon riski altındayken günde bir
kez 200 mg – 400 mg’dır
Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce
tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz
tarafından düzenlenecektir.
• Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız en
iyisidir.
İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
12-17 yaş arası çocuklarda kullanım, hekim tarafından reçetelenen doz uygulanır (Yetişkinler ya
da çocuklar için doz/uygulama sıklığı).
7
11 yaşından küçük çocuklar için maksimum doz günde 400 mg’dır. Doz, çocuğun kilosuna (kg)
göre belirlenmelidir.
Durum Doz
Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun
bulunduğu yere bağlıdır.)
Günde 1 kez 3 mg/kg (Tedavinin ilk
gününde 6 mg/kg olarak verilebilir.)
Kriptokokal mantarların neden olduğu
tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit) ya da
Kandida türü mantarların neden olduğu iç mantar
enfeksiyonları tedavisi
Günde 1 kez 6 mg-12 mg/kg
Kriptokokal mantarların neden olduğu
tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit)
tekrarlamasını önlemek için
Günde 1 kez 6 mg/kg
Kandida’nın neden olduğu enfeksiyonu
engellemek için (Bağışıklık sistemi düzgün
çalışmıyorsa)
Günde 1 kez 3 mg-12 mg/kg
15 – 27 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak 2 günde bir verilir. Maksimum
doz, her 48 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg’dır.
0 – 14 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak her 3 günde bir verilir. Maksimum
doz, her 72 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg’dır.
Yaşlılarda kullanımı:
Böbrek sorunlarınız yoksa normal yetişkin dozu verilecektir.Böbrek sorunlarınız varsa doktorunuz
ilacınızı böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Doktorunuz, böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu nedenle
karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.
Eğer FLUCAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz
veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUCAN kullandıysanız:
Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FLUCAN aldıysanız,
kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan şeyleri görme,
duyma, hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir durum oluşabilir. Bu
durumda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik tedavi (destekleyici önlemler
ve gerekli durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.
8
FLUCAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
FLUCAN’ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı farkettiğiniz zaman hemen alınız. Eğer bir
sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.
İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FLUCAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz size söylemediği sürece FLUCAN almayı durdurmayınız. FLUCAN almayı kesmeniz
gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. FLUCAN kullanımı ile
ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, FLUCAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Eğer burada
yazılı olmasa bile herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza
bildiriniz.
Aşağıdakilerden biri olursa, FLUCAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
• Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
• Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
• Deri döküntüsü
• Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).
• AİDS hastasıysanız, FLUCAN dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız
daha yüksektir.
FLUCAN karaciğerinizi etkileyebilir. Karaciğer problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.
• Yorgunluk
• İştah kaybı
• Kusma
• Deride veya göz aklarında sararma (sarılık)
FLUCAN böbreküstü bezlerinizi ve üretilen steroid hormon seviyesini etkileyebilir. Böbrek
problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.
• Yorgunluk
• Kas zayıflığı
• İştah kaybı
• Kilo kaybı
9
• Karın ağrısı
Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde olursa FLUCAN almayı bırakınız ve derhal
doktorunuza haber veriniz.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastada birden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın:
• Baş ağrısı
• Karın ağrısı, midede rahatsızlık, bulantı, kusma, ishal, karaciğer fonksiyonu kan testi
sonuçlarında artış (alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış, kan alkalin
fosfatazda artış)
• Döküntü
Yaygın olmayan:
• Soluk renkli deriye, yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilecek kırmızı kan hücreleri
sayısında azalma, kansızlık (anemi)
• İştah azalması
• Uykusuzluk, uykululuk hali
• Nöbetler, sersemlik, odanın döndüğünü hissetme, karıncalanma, iğnelenme veya uyuşma hissi,
tat bozukluğu
• Hazımsızlık, sindirim bozukluğu, gaz ve ağız kuruluğu
• Kas ağrısı
• Sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, bilirubinde artış (cilt ve gözlerde sararma)
• Kaşıntı, kurdeşen, terlemede artış, deride kabarcık
• Yorgunluk, keyifsizlik, güçten düşme, ateş
Seyrek:
• Enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleri sayısında ve kanamayı durdurmaya yardımcı
trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma
• Düşük trombosit sayısı veya diğer kan hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklı deride kızarma
veya morarma
• Yüksek kolesterol, yüksek trigliserit (kanınızda bazı yağların miktarının yükselmesi)
• Kan potasyum düzeyinde düşme
• Titreme
• Elektrokardiyografi (EKG) bozuklukları, QT uzaması, yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi
(torsades de pointes)
• Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite, karaciğer yetmezliği, karaciğer
iltihabı, karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü
10
veya hasarı
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (alerji
sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere) kabarmaya
neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonlarının, yüz veya dudaklarda şişmenin
görüldüğü alerjik reaksiyonlar (bazen ciddi boyutta)
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz), ciltte
ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson
sendromu), ani başlayan ve ateşle birlikte tüm vücutta irinli deri kabarcığı oluşan deri hastalığı
(akut yaygın ekzantematöz püstüloz), eksfoliyatif deri hastalıkları, yüzde ödem,
• Saç dökülmesi
Bilinmiyor:
• Ciltte kızarıklık, ateş, şişmiş bezler, bir tip beyaz kan hücresinde artış (eozinofili) ve iç
organlarda (karaciğer, akciğerler, kalp, böbrekler ve kalın bağırsak) iltihaplanma ile aşırı
duyarlılık reaksiyonu (İlaç reaksiyonu veya eozinofili ve sistemik belirtiler ile gözlenen ilaç
reaksiyonu (DRESS) ile döküntü)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu
veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. FLUCAN’ın saklanması
FLUCAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLUCAN’ı kullanmayınız.
Ruhsat sahibi ve üretici: Pfizer PFE İlaçları A.Ş

FLUCAN 150 mg Kapsül’ün kısa ürün bilgilendirmesi

FLUCAN 150 mg Kapsül'ün kısa ürün bilgilendirmesi

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir