COLIDUR 200 mg Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Rifaksimin‘ dir. COLIDUR 200 mg Film Tablet, emilmeden bağırsak içinde etki gösteren, antibiyotik bir ilaçtır. Bağırsaktaki bakterileri öldürücü özelliğe sahip, COLIDUR, turist diyaresi-sehayat diyaresi, ince bağırsaklarda zararlı bakterilerin çoğalması durumu ve sindirim sisteminin işlev bozukluğuna bağlı diyare ağırlıklı hassas bağırsak sendromunda kullanılmaktadır.

 

COLIDUR 200 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. COLIDUR, mide ve bağırsak sisteminde zararlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik bir ilaçtır.
 3. Antibiyotik ilaçlara alerjiniz var ise bu ilacı kullanmadan önce hekiminize söyleyiniz.
 4. COLIDUR’u rifabutin veya rifampisin gibi benzer türdeki bir antibiyotik ile beraber kullanmayınız.
 5. Eğer böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa veya ateş, bağırsaklarınızda ülser ya da tıkanma varsa veya kanlı sulu ishaliniz varsa bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendiriniz. Bu ilacın kullanımı sizin için uygun olmayabilir.
 6. İlacı kullanırken kendinizi iyi hissetseniz bile ilacınızı doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız. Enfeksiyon tamamiyle tedavi edilmeden de şikayetlerinizde iyileşme belirtileri görülebilir.
 7. İlacın kullanımı, sersemlik ve baş ağrısına sebep olabilir.  Eğer ilacın kullanımı sırasında  bu yan etkiler görülüyorsa araç veya makine kullanmayınız.
 8. Hamilelik döneminde çok gerekli görüldüğünde yalnızca doktor gözetiminde kullanılabilir. Emzirme döneminde anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden kullanılmamalıdır. Emziriyorsanız kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

 

COLIDUR 200 mg Film Tablet’ in kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Aç veya tok karnına alınabilir.
 3. Tedaviden iyi sonuç alabilmeniz için, düzenli bir şekilde kullanınız. İlacınızı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. COLİDUR yan etki : Baş ağrısı, baş dönmesi ve ateş yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Rifaksimin
İlaç Marka İsmi: COLİDUR 200 mg Film Tablet
COLİDUR sırasıyla, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, İshal İlaçları, Barsak Antienflamatuar ve Antienfektifleri, Barsak Antienfektifleri, Antibiyotikler ve Rifaksimin şeklinde sınıflandırılmış olup, A07AA11 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz COLİDUR, DROGSAN İLAÇLARI SANAYİ  firmasının ürünüdür .

İlacın muadili (eşdeğerleri) : Normix, Refidex, Hepazec 

COLİDUR 200 mg Film Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

COLİDUR 200 mg Film Tablet
Ağızdan alınır.
• Etkin Madde : Rifaksimin 200 mg; yardımcı maddeler ise ;  Sodyum nişasta glikolat, mikrokristal selüloz 200, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, gliseril palmitostearat, talk, hipromeloz, titanyum dioksit, propilen glikol, kırmızı demir oksit, disodyum EDTA bileşenlerinden oluşur.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Đlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız
Bu Kullanma Talimatında:
1. COLİDUR nedir ve ne için kullanılır?
2. COLİDUR’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. COLİDUR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. COLİDUR’ un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. COLİDUR nedir ve ne için kullanılır?
COLİDUR, 12 adet pembe renkli, konveks(dış bükey) yüzlü, yuvarlak film kaplı tablet içeren
blister ambalajda sunulmaktadır.
Her bir film tablet, 200 mg rifaksimin içerir.
COLİDUR antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır ve bağırsakta etkili
antimikrobiyal bir ajan olarak kullanılan rifaksimin içerir. Şiddetli mide-bağırsak
enfeksiyonlarında, Turist ishali (Yetişkinlerde rastlanılan, kanlı dışkı veya ateşin görülmediği, son
24 saat içinde 8 veya 8’ den fazla biçimsiz (sulu veya yumuşak) dışkının görüldüğü bir hastalık)
durumunda, kandaki amonyak ve bileşimlerinin miktarı arttığı zaman kullanılan ilacın etkisini
arttırmak amacıyla ve diyare ağırlıklı irritabl bağırsak sendromu (hassas bağırsak hastalığı)
tedavisinde kullanılır.
18 yaş altındaki çocukların kullanması önerilmez
2. COLİDUR’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
COLİDUR’ u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• Rifaksimin, diğer rifamisinlere ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)
• Barsaklarınızda ülser ya da tıkanma varsa
• Ateşiniz veya kanlı dışkınız varsa doktorunuza danışınız
• Böbrek işlev bozukluğunuz varsa doktorunuza bilgi veriniz
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
COLİDUR’ un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyeceklerle birlikte veya ayrı alınması etkisini değiştirmez.
Hamilelik
COLİDUR’ u kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. COLİDUR, gebelik durumunda yalnızca çok gerekli ise ve doğrudan doktorun kontrolü altında kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
COLİDUR‘ u kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle çok gerekli olmadıkça kullanmayınız. Emzirme dönemi süresince COLİDUR kullanmadan önce, bunu doktorunuza bildiriniz.
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi
Herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
COLİDUR’ un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
COLİDUR’ un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bugüne kadar hiçbir etkileşim tanımlanmamıştır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. COLİDUR nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuzun önerisine bağlı olarak dozların miktarı ve sıklığı değiştirilebilir. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi 7 günü geçmemelidir. Tedavi süresi doktor tarafından hastanın klinik cevabına göre belirlenmelidir.
Tekrarlayan tedavi serilerinin gerekli olduğu vakalarda her bir tedavi serisi 20-40 günlük ilaçsız dönemlerle ayrılmalıdır.
Aralıklı tedavinin toplam süresi, doktorunuz tarafından belirlenmelidir.
Önerilen doz
Akut mide-bağırsak kanalı enfeksiyonları, seyahat edenlerin ishal tedavisi:
-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 6 saatte bir, 1 tablet (800 mg rifaksimin)
Kronik bağırsak iltihabı:
-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 6 saatte bir, 1 tablet (800 mg rifaksimin)
Kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların profilaksisi:
-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 12 saatte bir, 2 tablet (800 mg rifaksimin)
Kanda amonyum düzeyinin artmasında tedaviye yardımcı olarak:
-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 8 saatte bir 2 tablet (1200 mg rifaksimin)
Uygulama yolu ve metodu:
• Film tableti blisterden çıkarınız ve bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
İlacın etkililiği ve güvenliği 12 yaşın altındaki çocuklarda kanıtlanmadığından 12 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı kişilerde rifaksimin uygulaması ile ilgili deneyim sınırlıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek / karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.
Kullanmanız gerekenden daha fazla COLİDUR kullandıysanız:
COLİDUR’ un kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
COLİDUR’ u kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
COLİDUR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
COLİDUR kullanımını tedavinizin sonlandırılmasından önce bırakırsanız hastalığınızın belirtileri kötüleşebilir.
Eğer COLİDUR etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi COLİDUR’ un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. COLİDUR’ un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen gastrointestinal sistemle ilişkili yan etkiler ortaya çıkabilir.
İlaçların yan etkileri aşağıdaki şekilde sınıflanmaktadır:
Çok yaygın: 10 hastadan >1’inde görülür.
Yaygın: 100 hastadan 1-10′ unda görülür.
Yaygın olmayan: 1000 hastadan 1-10’unda görülür.
Seyrek: 10,000 hastadan 1-10’unda görülür.
Çok seyrek: 10, 000 hastadan <1’inde görülür.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa, COLİDUR’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Sıklığı bilinmeyen:
• Yüzde şişme
• Gırtlakta şişme
• Deride şişme, ayak, bacak ve bileklerde şişme
• Kanama
• Genel kaşıntı
• Bacak arası bölgede kaşıntı
• Ciltte kızarma ve iltihap
• El ayasında döküntü
• Allerjik egzama
• Ciltte kabartılar
• Ciltte lekelenme
• Göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık
• Bayılma
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, COLİDUR’ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Yaygın (10’de 1 ile 100’de 1 arasında):
• Acil dışkılama isteği
• Baş ağrısı
Yaygın olmayan (100’de 1 ile 1000’de 1 arasında):
• Mide-bağırsak hareketliliğinde bozukluk
• Dışkıda mukus
• Dudak kuruluğu
• Çift görme
• Çarpıntı
• Sıcak basması
• Soğuk ter
• Nefes tıkanıklğı
• Burun tıkanması
• Boğaz kuruluğu
• Üşüme
• Ağız ve genital bölgede mantar enfeksiyonu (kandidiyazis)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Yaygın (10’de 1 ile 100’de 1 arasında):
• Baş dönmesi
• Kabızlık
• Karın ağrısı
• Diyare
• Gaz
• Bulantı
• İstemsiz geğirme
• Kusma
• Ateş
• Karın şişkinliği
Yaygın olmayan (100’de 1 ile 1000’de 1 arasında) :
• Uykusuzluk,
• Anormal rüyalar,
• Tat kaybı,
• Uyuşma,
• Sinirlilik,
• Kas ağrısı,
• Kas zayıflığı,
• Kas krampları,
• Yorgunluk,
• İştah kaybı
• İdrarda şeker (glukozüri),
• Sık idrar isteği,
• Fazla idrar yapma
Yüksek dozlarda uzun süreli tedavi sırasında veya barsak iç yüzeyinde zedelenme olduğu
zaman ürünün küçük bir miktarı (fakat %1’den daha azı) emilebilir ve idrarın kırmızımsı bir
renge dönüşmesine yol açabilir.
Bunlar COLİDUR’ un hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. COLİDUR’ un saklanması
COLİDUR’ u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ambalajı içinde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COLİDUR’ u kullanmayınız.
Eğer ürün ya da ambalajda bozukluk görürseniz COLİDUR’ u kullanmayınız.
COLİDUR ruhsatı Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Şti’ne aittir. Üretiminide aynı şirket yapar. 

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir