Calpol 120 mg Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol‘ dur. Calpol 120 mg Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda, soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı-tonsillit, yutak iltihabı-farenjit, sinüzit, nezle, akut bronşit, akciğer iltihabı-pnömoni  gibi solunum yolu enfeksiyonları eşliğinde görülen ağrı ve ateş durumlarında enfeksiyona karşı kullanılan diğer ilaçların yanında ağrı kesici ve düşürücü olarak kullanılır, ayrıca Calpoldiş çıkarma döneminde ve aşı sonrası görülen yüksek ateşin düşürülmesi ve ağrının giderilmesinde kullanılır.  Kullanımı bebekler ve çocuklar içindir.

Calpol 120 mg Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’ Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Calpol 120 mg Süspansiyon, bebekler ve çocuklarda  soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyona bağlı ağrı ve ateşin giderilmesinde ayrıca , diş çıkarma dönemi ve aşı sonrası görülen ağrı ve yüksek ateş durumlarında kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. —3 aylıktan küçük bebeklerde doktor tavsiyesine göre kullanılmalıdır.
 5. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5 günden fazla kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 6. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 7. Eğer çocuğunuzun şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa ya da vücut ağırlığı 4 kg dan düşükse veya  herhangi bir akciğer hastalığı, kalp hastalığı ya da anemisi (kansızlık) varsa; doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 8. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

Calpol 120 mg Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’ ‘un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız.
 3. 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklerde 4 saat ara ile 1/2 (yarım) ölçek doz kullanılabilir.
 4. 3-6 ay arası bebeklere 4-6 saat ara ile  1/2 (yarım) ölçek ;
 5. 6-24 ay arası bebeklere 4-6 saat ara ile  1 ölçek ;
 6. 2 ile 4 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 1 + 1/2 (yarım) ölçek ;
 7. 4 ile 6 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 2 ölçek önerilir.
 8. Önerilen dozlar 24 saat içerisinde 4 saat veya daha uzun aralıklarla  en fazla 4 kez kullanılabilir.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Parasetamol
İlaç Marka İsmi: Calpol 120 mg Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’

Calpol 120 mg Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’ (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

CALPOL 120 mg Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’
Ağızdan alınır.
Etkin madde: Bir ölçek (5 ml), 120 mg parasetamol içerir.
Yardımcı maddeler: Sorbitol gtizeltisi, gilek aromasr, sukroz, Nipagin M (metil parahidroksibenzoat), gliserol, Avicel rc 591, Karmoisin E 122, ksantan saktzt, safsu
1. CALPOL nedir ve ne için kullanılır?
2. CALPOL ’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CALPOL  nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CALPOL ’un saklanması
1. CALPOL  nedir ve ne için kullanılır?
CALPOL , süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde, her bir ölçeğinde (her 5 ml’de) 120 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.
CALPOL  150ml’lik şişede sunulmaktadır.
CALPOL  çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır.
2. CALPOL ’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CALPOL ’ u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
-Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık var ise;
-Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa
CALPOL ’ u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer
– Anemi (kansızlık) varsa
-Akciğer hastalığı varsa,
– Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,
– Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,
– Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,
– Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde.
– Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
– 3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.
CALPOL, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.
CALPOL ’ un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.
Hamilelik
CALPOL’ un hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.
Emzirme
CALPOL’ un emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği içim emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanılabilir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.
CALPOL’ un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden çocuğunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksızlık (intolerans)  olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz. Aşırı duyarlılık (alerjik) tepkilerine s6ylenmiqse bu trbbi iiriinii goculunuza vermeden 6nce doktorunuzla temasa geginiz.
Aqrn duyarhhk (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş ) sebebiyet verebilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CALPOL’ un etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:
– Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)
– Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
– Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
– Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
– Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
– Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
– Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
– Sarı kantaron (St John’s Wort/ Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
– Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
– Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)
– Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
3. CALPOL nasıl kullanılır?
-6 yaşa kadar: 5- 10 ml (l-2 ölçek ; 120-240 mg parasetamol)
-3 ay-l yaşa kadar: 2.5-5 ml (yarrm-l ölçek) (60-120 mg parasetamol).
-3 ayın altındaki bebekler : 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 ml (yanm ölçek )’ lik bir doz uygundur.  İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.
Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakarak günde 4 kez tekrarlanabilir.
6 yaşın üzerindeki çocuklar  ve tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için  “CALPOL 6 Plus süspansiyon ” önerilir.
En fazla günde 10- 15 mg/kg bölünmüş dozlar halinde 60 mg/kg kullanılır..
Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üst üste) günden daha uzun kullanmayınız.
Alkol alan kişilerde karaciğer toksisitesi (zehirlenmesi) sebebiyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır. CALPOL’ un koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.
Yaşlılarda kullanımı: Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için  “CALPOL 6 Plus süspansiyon ” önerilir.
Özel Kullanım durumları:
Hafif ve orta şiddette karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer CALPOL’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.
Kullanmanız gerekenden fazla CALPOL kullandıysanız:
Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. CALPOL, aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. CALPOL ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
CALPOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Doktor önerisine uygun biçimde
kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Aşağıdakilerden biri olursa CALPOL’ u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALPOL’ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Çok yaygın görülen yan etkiler
– Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırının üstünde
Yaygın görülen yan etkiler
– Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
– Baş ağrısı
– Baş dönmesi
– Uyuklama
– Uyuşma (Parestezi)
– Üst solunum yolu enfeksiyonu
– Bulantı
– İshal (diyare)
– Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)
– Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans) Karın ağrısı
– Kabızlık (konstipasyon)
– Kusma
– Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı
– Yüz ödemi
– Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)
Yaygın olmayan yan etkiler
– Denge bozukluğu
– Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)
– Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)
– Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)
Seyrek görülen yan etkiler
– Deri döküntüsü
– Kurdeşen (ürtiker), kaşıntı
– Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)
– Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)
– El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
– Alerjik ödem
– Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)
– Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)
– Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli yada ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon)
Çok seyrek görülen yan etkiler
– Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması))
– Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında
azalma)
– Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)
– Ateş
– Asteni (kronik yorgunluk)
– Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
– Anafilaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi
 Alerji testi pozitif
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun
süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5-CALPOL’ un saklanması
CALPOL’ u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25º C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız. CALPOL sulandırılmadan kullanılır.

Calpol 120 mg Süspansiyon’un kısa ürün bilgilendirmesi

Calpol 120 mg Süspansiyon'un kısa ürün bilgilendirmesi

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir