Volpan Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol‘ dür. Volpan 500 mg Tablet, hafif ve orta dereceli ağrı ve ateş durumlarında kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Volpan, soğuk algınlığı  ve gribal enfeksiyonlara bağlı ateş, üşüme, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı gibi hastalık belirtilerinin giderilmesinde ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak;  migren, baş ağrısı, diş ağrısı, diş çekimi sonrası ağrılar, vücut kırıklığı, eklem ağrıları, romatizmal ağrılar, kas ağrısı, bel-sırt-boyun ağrısı gibi akut kas ve iskelet sistemi ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar ile kas ve eklemlerde incinme/burkulma ve zedelenmeye bağlı ağrılar ve bayanlarda adet dönemi (dismenore)  ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılır. Kullanımı 12 yaş ve üzeri çocuklar, gençler ve yetişkinler içindir.

Volpan 500 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa; kullanmanız önerilmez.
 2. Volpan, hafif ve orta dereceli ateş ve ağrının kısa süreli tedavisinde kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5 günden daha uzun süre kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 5. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 6. Eğer şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa; kullanmayınız.
 7. Bazı durumlarda Volpan Tablet kullanımı özel dikkat gerektirir. Eğer astımda dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız veya kalp hastalığınız varsa ya da  kemik iliğinin fonksiyon bozukluğu, orta şiddette böbrek hastalığı veya alkol kullanıyorsanız ya da alkol kaynaklı karaciğer hastalığı, karaciğer enzimlerinde yükselme (Gilbert sendromu), şeker hastalığınız veya kansızlık  ya da kan hücreleri ile ilgili bir hastalığınız varsa; bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 8. Çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5 oC’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 9. Tedaviniz sırasında alkol almaktan kaçınınız. Alkol veya alkollü içeceklerle birlikte alındığında karaciğerinize ciddi zararlar verebilir.
 10. Kullanımı nadiren de olsa baş dönmesi ve uyuşukluğa sebebiyet vereceğinden araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 11. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 12. Hamilelik  ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

 

Volpan 500 mg Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Tercihen yemeklerle birlikte veya yemeklerden ayrı olarak alabilirsiniz.
 3. —12 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinlerde günlük önerilen doz: Günde 4 veya 6 saat aralıklarla  1 ya da 2 tablet önerilir.
 4. —24 saatte 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol
İlaç Marka İsmi: Volpan 500 mg Tablet

VOLPAN 500 mg Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

Ağız yoluyla alınır.
• Etkin madde: 500 mg parasetamol
• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
1.VOLPAN nedir ve ne için kullanılır?
• Her tablet 500 mg parasetamol içeren bir ağrı kesici-ateş düşürücüdür.
• VOLPAN20 tabletlik ambalajlarda bulunur.
• Hafif ve orta şiddette ağrılar ile ateşin semptomatik (Hastalığı tedavi edici değil,
belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.
2. VOLPAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
VOLPAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer;
• Parasetamol ya da ilacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz var ise
• Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise
• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise
VOLPAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Eğer;
• Karaciğer yetmezliğiniz, başka bir karaciğer hastalığınız ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonunuz (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) var ise,
• Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliğiniz ya da başka bir böbrek hastalığınız var ise,
• Kansızlığınız varsa,
• Akciğer hastalığınız varsa,
• Şeker hastalığınız varsa,
• Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar kullanıyorsanız,
• Parasetamol içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,
• Gilbert Sendromu (Karaciğerin, alyuvar hücrelerinin parçalanması ile üretilen,
bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koymadığı, yaygın görülen, hafif bir karaciğer bozukluğuyla seyreden doğumsal ve ailevi bir rahatsızlık) adı verilen bir rahatsızlığınız var ise,
• 3-5 gündür bu ilacı kullanmanıza rağmen yeni şikayetlerinizin olması veya ağrının ya da ateşin azalmaması durumunda,
• Alkol kullanıyorsanız
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir.
VOLPAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
VOLPAN’ın içerdiği parasetamol alkol veya alkol içeren yiyecek/ içecek…vb (örn. bazı ilaçlar) ile birlikte alındığında karaciğerinize zarar verebilir. Besinler VOLPAN’In barsaklardan emilim hızını azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
VOLPAN’ın hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde uzun süre, doktorunuzun tavsiye ettiği miktardan fazla, ya da başka ilaçlarla birlikte VOLPAN  kullanmanız tavsiye edilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VOLPAN’ın içerdiği parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir. Bu zamana kadar istenmeyen bir etki görülmemiş olmasına rağmen VOLPAN’ı emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.
Araç ve makine kullanımı VOLPAN’ın içerdiği parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. VOLPAN  kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız. VOLPAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
VOLPAN’ıniçeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında VOLPAN’ın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantel vb.)
• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları ( Hipnotikler –
benzodiazepin, diazepam, oksezepam, midazolam vb.- Barbitüratlar- fenobarbital) ve sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar- Glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin vb.)
• Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
• Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
• Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
• Diğer ağrı kesici ilaçlar (Örn: Salisilatlar, NSAİİ- Diflunisa)
• Bulantı ve kusmada kullanılan tropisetron ve granisetron (parasetamolün ağrı kesici etkisini tamamen engelleyebilir)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. VOLPAN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça 4-6 saatte 1-2 tablet alınız.
Yetişkinler günde 8 tabletten fazla kullanmamalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
Tabletler bol su ile yutulmalıdır.
Doktorunuz VOLPAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan 3-5 günden fazla kullanmayınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
12 yaş üstü çocuklarda 1-2 tablet kullanılır. Günde 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır. 11-12 yaş çocuklarda günde 4 tabletten fazla kullanılmamalıdır.
Özel kullanım durumları:
Karaciğer yetmezliği: Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Eğer VOLPAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLPAN kullandıysanız:
Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.
VOLPAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
VOLPAN’ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi,VOLPAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, VOLPAN’ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– Alerjik (Aşırı duyarlılık) reaksiyonlar
– Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özelllikle ağız veya
boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (Anaflaktik şok)
– Deride içi sıvı dolu kabarcıklar (Toksik epidermal nekroliz )
– Deride döküntü
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VOLPAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– Bronş spazmı (Solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)
– Böbrek hasarları (Çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma)
– Kan pulcuğu- sayısında azalma (Halsizlik, solukluk, yorgunluk)
– Akyuvar sayısında azalma (Sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma)
– Kan hücrelerinde azalma (Tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk, yorgunluk, sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık – yakalanma)
– Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü trombositopenik purpura (Kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deri bulguları)
– Karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (Yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sarılık, yüzde lekeler)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
– Mide bulantısı, mide rahatsızlıkları
– Kusma
– İshal
– Baş dönmesi
– Uyku hali
– El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (Eritema multiforme) bunlar VOLPAN’ın hafif yan etkileridir.Eğer burada bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Burada yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yanetkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘İlaç Yan Etki Bildirimi’ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. VOLPAN’In saklanması
VOLPAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VOLPAN’ı kullanmayınız.

VOLPAN 500 mg Tablet kısa ürün bilgisi

VOLPAN 500 mg Tablet kısa ürün bilgisi

 

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir