SELFLEKS FLUKOSEL 200 mg/100 ml İ.V. İnf. Çöz. İçeren Torba

Flukonazol adlı aktif maddeyi içinde bulunduran SELFLEKS FLUKOSEL, sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler, Triazol türevleri ve flukonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz SELFLEKS FLUKOSEL, HAVER ECZA DEPOSU firmasının ürünüdür.

SELFLEKS FLUKOSEL 200 mg için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, SELFLEKS FLUKOSEL ne ilacıdır; SELFLEKS FLUKOSEL ‘e başlamadan önce uyulması gerekenler,  SELFLEKS FLUKOSEL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; SELFLEKS FLUKOSEL kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi SELFLEKS FLUKOSEL ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

SELFLEKS FLUKOSEL 200 mg/100 ml İ.V. İnf. Çöz. İçeren Torba’ya ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

SELFLEKS FLUKOSEL 200 mg/100 ml İ.V., damar içine uygulanır.
• Etken madde: Her 100 ml’lik PVC Torbalarda 200 mg flukonazol içerir.
• Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su içerir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç
duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
ilacı kullandığınızı söyleyiniz.  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu kullanma talimatında :
1.SELFLEKS FLUKOSEL nedir ve ne için kullanılır?
2.SELFLEKS FLUKOSEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.SELFLEKS FLUKOSEL nasıl kullanılır?
4.Olası yan etkiler nelerdir?
5.SELFLEKS FLUKOSEL’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. SELFLEKS FLUKOSEL nedir ve ne için kullanılır?
SELFLEKS FLUKOSEL berrak, renksiz çözelti, damar içi kullanım standartlarına uyum
göstermelidir.
Berrak, PVC torbalarda olmalıdır.
SELFLEKS FLUKOSEL, antifungal adı verilen bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde
flukonazoldür. SELFLEKS FLUKOSEL, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan
enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca, mantar enfeksiyonu kapmanızı
önlemek için de kullanılabilir. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı
verilen bir mayadır.
Bu ilaç size doktorunuz tarafından aşağıdaki mantar enfeksiyon türlerini tedavi etmek için
verilebilir.
• Mukozal pamukçuk, ağızda veya boğazda enfeksiyon. Normal veya bağışıklık
fonksiyonları bozulmuş hastalar tedavi edilebilir.
• Deri enfeksiyonları – ayak mantarı, mantar hastalığı, kaşıntı.
• Aşağıdakilerden kaynaklanan iç (sistemik) fungal enfeksiyonlar:
• Kan dolaşımı, vücut organları (kalp, akciğerler), karın zarı, kalbin içini örten bir
sıra yassı epitel dokudan oluşan zar, göz veya idrar yolunda bulunan Candida
•Cryptococcus, menenjit ve akciğer ve deri gibi diğer bölgelerdeki enfeksiyonlar
•Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda, gelişen sistemik mantar hastalıklarında
Aşağıdakiler için de size SELFLEKS FLUKOSEL verilebilir.
• Bir mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek (bağışıklık sisteminiz düzgün
çalışmıyorsa). Habis hastalık sebebiyle hücre öldürücü kanserde ilaç tedavisi veya
kanserde ışın tedavisi uygulaması sonucu mantar enfeksiyonlara zemin hazırlayan
hastalarda mantar enfeksiyonlarının önlenmesinde.
• Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek (AİDS
hastalarında)
Doktorunuz kültür ve diğer laboratuar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce
tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz
tarafından düzenlenecektir.
2. SELFLEKS FLUKOSEL ‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SELFLEKS FLUKOSEL ‘i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• Aşağıdakilere aşırı duyarlılığınız olduysa:
o SELFLEKS FLUKOSEL’in herhangi bir bileşenine
o Mantar enfeksiy onu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.
o Aşırı duyarlılık belirtileri; kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu
kapsayabilir.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• M ide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
SELFLEKS FLUKOSEL ‘i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
•Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
•Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
•Özellikle AİDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
3
•Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç
alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık
oluşursa. Flukonazol ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri
dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı
doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.
•Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri
reaksiyonları gelişirse. Ciltte sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde
kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık
durumu oluşursa doktorunuz tedavinizi kesebilir.
•Günde 400 mg’dan az terfenadin kullanıyorsanız
•Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
gelişirse
•Kanda herhangi bir elektrolit bozukluğunuz varsa
•Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
• Karaciğerde bir enzim olan CYP3A4 tarafından yıkılmayan fakat EKG kaydında QT
aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız
Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG)
QT aralığının uzadığı gözlenmiştir.
• Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
• Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir
durum varsa
• Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde akut, subakut veya kronik
hastalığınız varsa
•Kalbiniz dakikada 60’dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi) varsa
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
SELFLEKS FLUKOSEL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yolu nedeniyle geçerli değildir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında SELFLEKS FLUKOSEL
kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
4
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik esnasında SELFLEKS FLUKOSEL kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği
dikkate alınmalıdır.
SELFLEKS FLUKOSEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında
önemli bilgiler
SELFLEKS FLUKOSEL sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu
göz önünde bulundurunuz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
SELFLEKS FLUKOSEL ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
•Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
•Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
•Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
•Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
SELFLEKS FLUKOSEL ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye
edilmez.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. SELFLEKS
FLUKOSEL ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte
kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:
•Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
•Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
•Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfoterisin B
•Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
•Bir antibiyotik olan azitromisin
•Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi
benzodiazepinler
•Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin,
isradipin, amlodipin ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerleri
•Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
•Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid
•Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
•Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile
metabolize edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleri
•Kan basıncını düşürücü bir ilaç olan losartan
•Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
•Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar
•Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler
•Endojen steroidler
•Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon
•AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir
•Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri
•A Vitamini
•Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
•Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid
gibi idrar söktürücü tabletler
•Sara hastalığını kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
•Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
•Nakil reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus
•Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin
•AİDS’li hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin
•Halofantrin
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son
zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.
3. SELFLEKS FLUKOSEL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:
Flukonazolün günlük dozu mantar enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır.
Tekrarlayan dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler
veya laboratuar testleri aktif mantar enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam
etmelidir. Yetersiz bir tedavi süresi aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olur. Nüksü
önlemek için; AİDS’li ve kriptokoksik menenjit veya nükseden orofarenjeal kandidiyazis
denilen ağız ve yutakta bir tür mantar hastalığı olan hastalarda sıklıkla idame tedavi
gerekir.
6
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar
uygulanabilir:
Mukozal pamukçuk – doz,
enfeksiyonun bulunduğu bölgeye
bağlıdır
7-14 veya 14-30 gün boyunca günde bir kez 50
mg. Dozlar bazen 100 mg’a artırılır. AİDS’li
iseniz, nüksü önlemek için tam primer kürden
sonra haftada tek doz 150 mg verilebilir. Protez
kullanımına bağlı atrofik oral mantar hastalığı
için mutad flukonazol dozu, proteze uygulanan
lokal antiseptik önlemlerle birlikte 14 gün
süreyle günde bir defa 50 mg’dır.
Mantar deri enfeksiyonları 2-4 hafta boyunca günde bir kez 50 mg (Atlet
ayağı için 6 haftaya kadar verilebilir).
Sistemik mantar enfeksiyonlar Birinci günde 400 mg, daha sonra 6-8 hafta
boyunca günde bir kez 200-400 mg veya
gerekirse daha uzun süre. AİDS’li iseniz,
doktorunuz nüksü önlemek için tam primer
kürden sonra ilacı günde 200 mg olarak süresiz
kullanabilinir.
Mantar enfeksiyonu kapmanızı
önlemek için
Enfeksiyon kapma riskiniz olduğunda, günde
bir kez 50-400mg. Sistemik enfeksiyon
riskiniz yüksekse, günde bir kez 400 mg’dır.
Flukonazol uygulaması, önceden tahmin
edilen kandaki parçalı hücre sayısında
azalma (nötropeni) olan hastalarda
başlangıcından bir kaç gün önce başlamalı ve
nötrofil sayısı 1000/mm3
‘ün üzerine çıktıktan
sonra 7 gün daha devam etmelidir.
Cryptococcus’dan (bir tür mantar
enfeksiyonu) kaynaklanan bir
enfeksiyonun geri gelmesini
önlemek
Süresiz olarak günde bir kez
100-200 mg.
Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda,
gelişen sistemik mantar
hastalıklarında
Koksidioidomikozda 11-24 ay,
parakoksidioidomikozda 2-17 ay,
sporotrikozda 1- 16 ay ve histoplazmozda 3-17
ay arasında olmakla birlikte, her hasta için
uygun süre seçilmelidir.
Uygulama yolu ve metodu:
Damar yolu ile uygulanır.
Bu ilaç, size doktorunuz veya hemşireniz tarafından yaklaşık 30 dakika boyunca
damarınıza yavaş enjeksiyon (infüzyon) şeklinde verilecektir.
SELFLEKS FLUKOSEL, bir çözelti olarak tedarik edilir. Daha fazla seyreltilmeyecektir.
Bu ilaç, infüzyondan önce başka bir ilaçla karıştırılmamalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
4 haftalık ila 15
yaş
Mukozal
enfeksiyonlar Günde bir kez 3 mg/kg. İlk günde 6 mg/ kg.
Sistemik fungal
enfeksiyonlar
Günde bir kez 6-12 mg/kg.
Fungal
enfeksiyonları
önleme
Enfeksiyon kapma riski bulunduğunda
günde bir kez 3-12 mg/kg.
3-4 haftalık Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 2 günde bir verilir. 2 günde bir
maksimum 12 mg/kg dozu.
2 haftalıktan
küçük
Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 3 günde bir verilir. 3 günde bir
maksimum 12 mg/kg dozu.
Çocuklarda günde maksimum 400 mg dozajı aşılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması
yapılmasına gerek yoktur. Çoklu dozlu tedavilerde çocuklar da dahil olmak üzere
doktorunuz verilecek dozu düzenleyecektir.
Karaciğer yetmezliği:
Veri bulunmamaktadır.
Eğer SELFLEKS FLUKOSEL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir
izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla SELFLEKS FLUKOSEL kullandıysanız:
SELFLEKS FLUKOSEL ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor
veya eczacı ile konuşunuz.
SELFLEKS FLUKOSEL ‘i kullanmayı unutursanız
Bu ilaç size yakın tıbbi gözetim altında verildiğinden dozun atlanması pek olası değildir.
Yine de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
SELFLEKS FLUKOSEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuz size söylemediği sürece SELFLEKS FLUKOSEL almayı durdurmayınız.
SELFLEKS FLUKOSEL almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi
doktorunuz belirleyecektir. SELFLEKS FLUKOSEL kullanımı ile ilgili herhangi bir
sorunuz olursa doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, SELFLEKS FLUKOSEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı
kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1000 hastada birden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastada birden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın:
• Baş ağrısı
• Karın ağrısı
• Bulantı
• Kusma
• Midede rahatsızlık
• İshal
• Gaz
• Döküntü
• Yüksek alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri
• Aspartat aminotransferazda (AST) artış
• Kan alkalin fosfatazda artış
Yaygın olmayan:
• Uykusuzluk
• Uykululuk hali
• Sara nöbetleri
• Sersemlik
• Uyuşma
• Tat bozukluğu
9
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
• Hazımsızlık, sindirim bozukluğu
• Gaz ve ağız kuruluğu
• Safra akışının y avaşlaması vey a durması
• Sarılık
• Bilirubinde artış
• Kaşıntı
• Kurdeşen
• Terlemede artış
• Kas ağrısı
• Yorgunluk
• Keyifsizlik
• Güçten düşme
• Ateş
Seyrek:
• Seyrek görülen aşağıda verilen ciddi alerjik reaksiyonlar:
-Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma,
-Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme,
-Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler,
-Deri döküntüsü,
-Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de
etkileyebilir) (AİDS’li hastalarda şiddetli deri reaksiyonlarının görülme olasılığı daha
yüksektir) ve
-Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
gibi semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz.
• Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
• Trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma
• Yüksek kolesterol
• Yüksek trigliserit
• Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
• Titreme
• QT uzaması
• Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (Torsades de pointes)
• Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite
• Karaciğer yetmezliği
• Karaciğer iltihabı
• Sarılık
• Karaciğer dokularının hasarı ve ölümü
10
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap
(Stevens-Johnson sendromu)
• Akut yaygın deri üzerinde oluşan kızartı veya kabartıyla belirgin iltihaplı kabarcıkları
içeren döküntülü deri hastalıkları
• Yüzde ödem
• Saç dökülmesi
Pediyatrik hastalar
Pediyatrik klinik araştırmalar sırasında kaydedilen yan etkilerin ve laboratuar
anormalliklerinin sıklığı ve tipi yetişkinlerdeki ile benzerdir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız
yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna
tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek
kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı
sağlamış olacaksınız.
5. SELFLEKS FLUKOSEL ‘in Saklanması
SELFLEKS FLUKOSEL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve
ambalajında saklayınız.
25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklanmalıdır.
Solüsyon berrak değilse, partikül içeriyorsa veya torba zedelenmişse kullanmayınız. Bir
kısmı harcanmış olan solüsyonun geriye kalanı tekrar kullanılmaz.
Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SELFLEKS FLUKOSEL’i kullanmayınız.
Ruhsat sahibi ve üretici:
Haver Ecza Deposu A.Ş.
Esenşehir Mah. Haseki Sok. No: 20
34776 Ümraniye / İSTANBUL
Üretim Yeri:
Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
Akbaba Köyü Fener Cad. No: 52
34820 Beykoz İSTANBUL
Bu kullanma talimatı 18/05/2016 tarihinde onaylanmıştır.
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ
İÇİNDİR
Flukonazol hem oral hem de, dakikada 10 ml aşmayacak hızda, intravenöz
infüzyon şeklinde verilir. Verilme yolu hastanın klinik durumuna bağlıdır.
İntravenöz yoldan oral yola geçerken veya bunun aksini yaparken günlük dozu
değiştirmeye gerek yoktur. SELFLEKS FLUKOSEL enjektabl formu % 0.9
sodyum klorür solüsyonu içinde formüle edilmiştir ve her 200 mg’ı (100 ml PVC
torba) 15 mmol Na+
ve aynı miktar Cl-
ihtiva eder. SELFLEKS FLUKOSEL
dilüe bir tuz solüsyonu içerdiğinden, sodyum veya su kısıtlaması gereken
hastalarda, mayi uygulama hızına dikkat gösterilmelidir. SELFLEKS
FLUKOSEL intravenöz infüzyonu, aşağıdaki uygulama sıvıları ile uyumludur.
a)% 20 Dekstroz
b)Ringer solüsyonu
c)Hartmann solüsyonu
d)Dekstrozda potasyum klorür
e)% 4.2 Sodyum bikarbonat
f) Aminofusin
g)Fizyolojik tuzlu su
SELFLEKS FLUKOSEL mevcut bir IV setinden yukarıdaki mayilerden birisi
içinde infüzyon halinde verilebilir. Her ne kadar spesifik bir geçimsizlik
gözlenmemişse de, infüzyondan önce her hangi diğer bir ilaç ile karıştırılması
tavsiye edilmez.
Paranteral müstahzar ürünler kullanlmadan önce, çözelti ve ambalaj izin verdiği
kadar partikül içerip içermediği ve rengin bozulup bozulmadığına dair muayene
edilmelidir (bakınız Önlemler).
Berrak olmayan ve ambalajı açılmış ürünleri kullanmayınız
Açmak için: Dış ambalajı tepeden yırtınız ve çözelti kabını çıkarınız. Sterilizasyon
işlemi sırasında nemin absorbe olmasından dolayı plastiğin üstünde biraz opaklık
görülebilir. Bu normaldir ve çözeltinin kalitesini ve güvenirliliğini etkilemez.
Opaklık zaman içinde kaybolacaktır.
Uygulama için hazırlık: (Aseptik teknik kulanınız)
1. Uygulama setinin akım kontrol kilidini (klemp) kapatınız.
2. İlaç torbasının altındaki dışarıya çıkış deliğinden kapağı çıkarınız.
3. Set sıkıca oturana kadar uygulama setinin iğnesini deliğin içine çevirerek
sokunuz.
4. İlaç torbasını askıya asınız.
13
5. Hazne içinde düzgün sıvı akışı sağlayabilmek için damlanın aktığı hazneyi sıkın
ve serbest bırakın.
6. Akış kontrol kilidini açın ve set içindeki havayı çıkartın. Kilidi kapatın.
7. Seti venipünktür cihazına bağlayın. Serum akmıyor ise, venipünktürü ayarlayınız.
8. Uygulama hızını akış kontrol kilidi ile ayarlayın.
DİKKAT:
FLEKSİBLE TORBAYI BİRDEN ÇOK BAĞLANTIDA
KULLANMAYINIZ.
TEK-DOZ KULLANIM İÇİNDİR.
İ.V. KULLANIM
BU ÇÖZELTİYE KATKI MADDELERİ İLAVE ETMEYİNİZ.
SADECE BERRAK ÇÖZELTİYİ VE AÇILMAMIŞ AMBALAJI
KULLANINIZ.

SELFLEKS FLUKOSEL 200 mg/100 ml İ.V. İnf. Çöz. İçeren Torba’nın kısa ürün bilgisi

SELFLEKS FLUKOSEL 200 mg-100 ml İ.V. İnf. Çöz. İçeren Torba’nın kısa ürün bilgisi

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir