PREDNOL-L 20 mg Ampul

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Metilprednisolon’ dur. PREDNOL-L 20 mg Ampul, vücutta doğal olarak üretilen kortikosteroid  seviyesini arttıran bir ilaçtır. Kortikosteroidler sağlığımızı ve genel durumumuzu korumamıza yardımcı olur. Vücudumuza ilave kortikosteroid takviyesi yapmak, vücuttaki iltihaplanmalar gibi pek çok hastalığın tedavisinde etkili bir yöntemdir. İltihaplanma azaltılmadığı takdirde hastalığınız daha da kötüleşecektir. PREDNOL-L, bağışıklık baskılayıcı (immünsüpresif), iltihap önleyici (anti-inflamatuar ) ve alerji önleyici (antialerjik) etkiler gösterir. Genel olarak iltihaplı eklem hastalıklarında, solunum sistemi hastalıklarında, iltihaplı göz hastalıklarında, iltihaplı bağırsak hastalıklarında, alerjik hastalıklarda, kansızlıkta, cilt lezyonları ve deri döküntülerinde, sinir sistemi hastalıklarında ve romatizmal hastalıklarda etkilidir.
PREDNOL-L‘ un kullanıldığı hastalıklar aşağıdaki şekilde sıralanır :

—Böbrek üstü bezinin kortizon hormonunu az salgıladığı durumlarda, böbrek üstü bezi yetmezliği olduğu bilinen kişilerde cerrahi tedavi, enfeksiyon gibi özel bir durumun varlığında,
—Doğuştan böbrek üstü bezinin aşırı çalışması durumunda
—Enfeksiyona bağlı olmayan tiroid iltihabında,
—Kansere bağlı kalsiyum yükselmesi durumunda
—Romatizmal hastalıklar: Akut bir alevlenmede kısa süreyle tedaviye ek olarak uygulanabilir
—Travma sonrası gelişen eklem iltihapları
—Eklem sıvısı iltihabı : eklem çevresinde bulunan bursa adı verilen sıvı keselerinin iltihabı
—Tenisçi dirseği (epikondilit)
—Kas kirişi ve kiriş kılıflarının iltihabı
—Damla (gut) hastalığına bağlı eklem iltihabı
—Sedef hastalığına (psoriasis) bağlı eklem iltihabı
—Ankilozan spondilit (daha çok omurgayı tutan ve omurganın hareketini kısıtlayan hastalık)
—Polimiyalji romatika (özellikle omuz ve uyluk bölgelerinde sabahları şiddetli kas ağrıları ile seyreden)
—Tekrarlayan kıkırdaksı bölge iltihapları (polikondrit)
—Bazı belirli vaskülit (damarı iltihabı) olguları
—Akut romatizmal ateş
—Kollajen doku hastalıkları: Akut bir alevlenmede veya bazı seçilmiş vakalarda idame tedavisi olarak uygulanabilir:
—Sistemik lupus eritematozus (iltihaplı bağ dokusu hastalığı)
—Sistemik dermatomiyozit (daha çok deriyi ve iskelet kaslarini etkileyen iltihaplı hastalik)
—Sjogren sendromu (tükürük ve gözyaşı bezlerini de tutan bir romatizmal hastalık)
—Çocukların ve erişkinlerin romatizma hastalığı
—Sistemik nekrotizan vaskülitler (damar duvarının inflamasyonu sonucu gelişen tüm sistemleri tutabilen ve yaşamı tehdit eden hastalık)
—Takayasu arteriti (aort ve ana dallarını tutan inflamasyon sonucu oluşan damar iltihabı)
—Wegener granulomatozu (kas tabakası ile çevrili küçük ve orta boy atardamarları tutan bir çeşit damar iltihabı).
—Poliarteritis nodosa (bir bağ dokusu hastalığı)
— Deri hastalıkları: Pemfigus, Stevens-Johnson Sendromu, eksfoliyatif dermatit, büllöz dermatitis, büllöz pemfigoid, herpetiformis, ağır seboreik dermatit, ağır sedef hastalığı, ağır ürtiker ve mikosis fungoides adı verilen deri ve derialtı sıvı, kan toplanması, derinin soyulması, ağır döküntüler gibi tehlikeli deri hastalıklarının baskılanmasında,
— Alerjik durumlar: Diğer tedavilere cevap vermeyen ağır alerji durumlarında, alerjik astım, temas dermatiti, atopik dermatit gibi alerjik deri hastalıkları
—Eklem ağrıları ve deri bulguları, ateş, yorgunluk gibi bulgularla seyreden serum hastalığı
—Erişkinlerde ve çocuklarda tedaviye cevap vermeyen mevsimsel veya sürekli burun kaşıntısı, hapşırma, burun akıntısı ile belirgin alerjik rinit
—İlaç alerjileri
—Kan verildikten sonra gelişen deri döküntüleri,
—Nefes borusunda şişme
—Göz hastalıkları: Göz ve çevresindeki dokuları tutan kısa seyirli veya uzun süren alerjik ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılır. Bunun yanı sıra bir göz hasarlanınca diğer gözde gelişen nedeni açıklanamayan iltihaplanmalar ve şakak arterinin iltihaplanmasında da (temporal arteritis) kullanılır.
—Gastrointestinal sistem hastalıkları: ülseratif kolit ve bölgesel enterit denilen özel bağırsak iltihaplanmalarında hastalığın kritik döneminin atlatılması amacı ile kullanılır.
—Otoimmün hepatit (karaciğer hastalığı), eozinofili gastro-enterohepatitler, otoimmün pankreatit (pankreas iltihaplanması) gibi hastalıklarda ve yemek borusunun kostik madde yaralanmalarının iyileşme döneminde kullanılır.
—Solunum sistemi hastalıkları:
Bulgu veren sarkoidoz, beriliyoz, aspergilloz gibi akciğer hastalıkları
Eozinofil denen kan hücrelerinde artışla seyreden nedeni belirsiz zatüree
Alerjik olmayan astım
Akciğerlerde fibrozis denen sertleşmenin gelişmesi
Kronik bronşit gibi solunum yollarını tıkayan hastalıkların alevlenme dönemleri
Ağır veya yaygın akciğer veremi
Özellikle lenf düğümlerindeki şişlik solunumu kısıtlıyorsa diğer verem tedavileri ile birlikte kullanılır, parazit hastalıklarına bağlı akciğer bozukluğu (Loeffler sendromu)
Akciğere gıda kaçması ile oluşan zatüree
Oksijenlenmeyi bozan Pnömositis carinii denilen mikropla gelişen zatüree gibi nefes almayı güçleştiren akciğer hastalıkları
—Kan hastalıkları: kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile oluşan kansızlık, trombositlerin azaldığı ve deride toplu iğne başı gibi kanama odaklarının belirdiği nedeni bilinmeyen trombosit azlığına bağlı kanamalar, kırmızı kan hücrelerinin tek başına azalması (doğuştan veya sonradan), yaşamın ilk 2 ayında bulgu veren Diamond-Blackfan anemisi denilen özel bir kansızlık çeşidi gibi kan hastalıklarında,
—Beyin tümörleri, akut GVHH, spinal kord basısı ve vena kava superior sendromu olgularının tedavisinde
—Kan kanseri (lösemi) veya lenf kanserinde ek tedavi olarak kullanılabilir.
—Kanser kemoterapisi ve radyoterapiye bağlı bulantıların tedavisinde destek tedavi olarak kullanılabilir.
—Ödemli durumlar: Lupusa bağlı olan veya olmayan nefrotik sendrom hastalarında kullanılır (İdrarda proteinin bol miktarda atıldığı ve buna bağlı olarak vücutta ödem denilen şişliklerin geliştiği özel bir böbrek yetmezliği türü)
—Sinir Sistemi Hastalıkları: Multipl Skleroz -MS  (beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın hastalığıdır) hastalığının belirtilerinin alevlenmesinde veya diğer stres durumlarında yardımcı olabilir.
—Sinir sistemini veya kalbi tutan trişin hastalığında ( domuz etinden geçen bir parazit)
—Verem mikrobunun neden olduğu menenjitte bu mikroba karşı kullanılan tedaviye eklenebilir
—Organ nakillerinden sonra doku reddi gelişirse kullanılabilir.

 

PREDNOL-L 20 mg Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa; kullanmanız önerilmez.
 2. PREDNOL-L, vücutta doğal olarak üretilen kortikosteroid  seviyesini arttıran bir ilaçtır. Bağışıklık baskılayıcı (immünsüpresif), iltihap önleyici (anti-inflamatuar ) ve alerji önleyici (antialerjik) etkiler gösterir.
 3. İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz veya tedavi altına alınmamış yaygın bir enfeksiyonunuz varsa; bu ilacı kullanmayınız.
 4. Tedaviniz sırasında enfeksiyon kapma riskiniz daha yüksektir. Enfeksiyonlu ve hasta kişilerden uzak durunuz. Ayrıca son dönemlerde geçirdiğiniz enfeksiyonu aktif hale getirebilir. Bunun için son bir kaç hafta içinde geçirdiğiniz herhangi bir hastalık veya enfeksiyon var ise bu durumu doktorunuza bildiriniz.
 5. Eğer irinli bir enfeksiyon, osteoporoz, intestinal anastomoz, mide ülseri, ülseratif kolit,  divertikülit, konjestif kalp yetmezliği, geçmişte sıtma öyküsü, karaciğer hastalığı (siroz gibi), böbrek yetmezliği, herhangi bir tiroid bozukluğu, göz tansiyonu (glokom) hastalığı veya katarakt, gözlerde uçuk enfeksiyonu, diyabet (şeker hastalığı), tüberküloz (verem), depresyon veya ruhsal hastalık, yüksek tansiyon (hipertansiyon) varsa; kullanmadan önce doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendiriniz.
 6. Eğer size alerji testi yapılacaksa PREDNOL-L kullandığınızı doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.
 7. Tedavi sırasında canlı aşı kullanımı uygun değildir. Aşılar PREDNOL-L ile birlikte kullanıldığında yeterli etkiyi göstermeyebilir.
 8. İlacın kullanımını aniden bırakmayınız. Aksi takdirde istenmeyen geri dönüş (yoksunluk) semptomlarına maruz kalabilirsiniz. Yoksunluk semptomlarının oluşmaması için ilacı nasıl bırakacağınızı doktorunuzla görüşerek karar vereceksiniz. Hastalığınız düzelmeye başlayınca doktorunuz  ilacın kullanımını tamamen kesmeden dozunuzu kademeli olarak azaltabilir.
 9. İlacın kullanımı çocuklarda ve ergenlerde gelişimi etkileyebilir, normal büyümesini yavaşlatabilir. Bu etkinin azalması için çocuklar ve ergenlere en düşük doz verilmelidir.
 10. Kızamık ve su çiçeği geçiren kişilerle temastan kaçınınız. Eğer bu hastalıklara maruz kalırsanız hastalığı önlemek için acilen doktorunuza başvurunuz.
 11. Tedaviniz süresince alkol almayınız. Alkol mide tahrişi riskini arttırabilir.
 12. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılması önerilmemektedir.

PREDNOL-L 20 mg Ampul’ ün Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. PREDNOL-L, kas içine enjeksiyon yolu ile ya da damar içine infüzyon yolu (damla damla
  uygulama) ile uygulanır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. Enfeksiyon, katarakt, depresif ruh hali, vücutta sıvı birikimi, sodyum birikimi, peptik ülser, yüksek tansiyon, akne, kas zayıflığı, büyüme geriliği yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Metilprednisolon
İlaç Marka İsmi: PREDNOL-L 20 mg  Liyofilize Enjektabl Ampul
İlacın farmakoterapötik grubu ve ATC kdo: Glukokortikoidler-H02AB04
İlacın ruhsat sahibi : Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Pak İş Merkezi, Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. 5/1 Gayrettepe-34349/ İSTANBUL
Tel no: 0 212 337 38 00-Faks no: 0 212 337 38 01
Üretici Firma: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Sanayi Cad. No:13 Yenibosna/Bahçelievler / İstanbul

PREDNOL-L 20 mg  Liyofilize Enjektabl Ampul Kullanma Talimatı


PREDNOL-L 20 mg Liyofilize Enjektabl Ampul Kullanma Talimatı

PREDNOL-L 20 mg  Liyofilize Enjektabl Ampul kısa ürün bilgisi
PREDNOL-L 20 mg Liyofilize Enjektabl Ampul kısa ürün bilgisi

 

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

gaziantep escort