PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. Enjeksiyonluk Çözelti

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Feniramidol’dür. PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. Ampul, ağrı kesici, kas gevşetici özelliği ile ani kas tutulmalarında kaslardaki ağrı ve gerginliklerin giderilmesinde, spazm halindeki  iskelet kasının işlevinin rahatlatılmasında kullanılır. PHEBDOL, fizik tedavi gibi kas iskelet sistemindeki diğer tedavilere yardımcı olarak da kullanılabilir.

PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. Ampul Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı daha önce bir duyarlılık  yaşadıysanız ya da karaciğer hastalığınız var ise; PHEBDOL almayınız.
  2. Emzirme ve hamilelik dönemlerinde PHEBDOL’ü hekime danışmadan kullanmayınız.
  3. PHEBDOL, baş dönmesi veya sersemlik gibi etkilere sebep olabileceğinden makine ya da araç kullanmak vb. aktiviletelerde tedbirli davranınız.
  4. Etkileşim: PHEBDOL  antikoagülanlar, bazı antiepileptikler ve tolbutamid etken maddeli ilaçlarla beraber kullanılmamalı.

PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. Ampul’ün Kullanım Şekli :

  1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler. PHEBDOL hekimin verdiği dozlardan daha fazla kullanılmamalı. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
  2. Kas içine günde 1×1 uygulanır.

İlacın Olası yan etkileri

  1. PHEBDOL Ampul kullanırken, şiddetli karın ağrısı , nefes alma güçlüğü, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, boğaz ve dilde şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
  2. PHEBDOL Yan etki: sersemleme, bulantı, uyku düzensizliği, uyuşukluk, kusma, ciltte pembe, kırmızı benek şeklinde kabartılar, uyuklama

İlaç Etken Maddesi: Feniramidol hidroklorür
İlaç Marka İsmi: PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. Enjeksiyonluk Çözelti
PHEBDOL, sırasıyla; Kas-İskelet Sistemi, Kas Gevşeticiler, Santral Etkili Kas gevşeticiler, Diğer Santral Etkili İlaçlar ve feniramidol hcl şeklinde sınıflandırılmış olup, M03BX30 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz PHEBDOL, DEVA HOLDİNG ürünüdür.

PHEBDOL için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, PHEBDOL ne ilacıdır; PHEBDOL’e başlamadan önce uyulması gerekenler,  PHEBDOL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; PHEBDOL kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi PHEBDOL Ampul ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. Enjeksiyonluk Çözelti’ye ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Her bir 3 ml’lik (toplam hacim) çözeltide, etken madde olarak 800 mg feniramidol HCl bulunur. Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit ve  enjeksiyonluk su
1. PHEBDOL nedir ve ne için kullanılır?
• PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. enjeksiyonluk çözelti, kas gevşetici ve ağrı kesici olarak
etki gösterir.
• PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. enjeksiyonluk çözelti separatör içinde, 3 adet 3 mL’lik
amber renkli, beyaz halkalı cam ampulün yer aldığı karton kutuda sunulmaktadır.
PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. enjeksiyonluk çözelti;
• PHEBDOL, kas-iskelet sistemi ile ilişkili ani başlayan ağrılı kas kasılmalarına bağlı
belirtilerin azaltılması için kullanılır.
2. PHEBDOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
PHEBDOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Feniramidole ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız
varsa (alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya
nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
• Karaciğer bozukluğunuz var ise
PHEBDOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
PHEBDOL özellikle yüksek dozlarda yatıştırıcı ve sakinleştirici etkilere neden olabilir. Bu
nedenle kan basıncınız düşükse dikkatle kullanınız.
PHEBDOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bulunmamaktadır.
Hamilelik dönemi
Hamileyseniz PHEBDOL kullanmamanız önerilmektedir. PHEBDOL’ü hamilelikte sadece
doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.
Emzirme dönemi
PHEBDOL etkin maddesinin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle
emziriyorsanız, PHEBDOL kullanmamalısınız.
Araç ve makine kullanımı
PHEBDOL ile sersemlik hali ya da baş dönmesi görülebilmektedir. Bu nedenle araç ve
makine kullanımında dikkatli olunuz.
PHEBDOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
PHEBDOL, her ampulde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında
“sodyum içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Epilepsi tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında PHEBDOL, bu ilaçların kan
düzeylerinin artmasına bağlı olarak göz titremesi, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme
bozukluğu ve mental değişikliklere neden olabileceğinden bu tip ilaçların birlikte
kullanımından kaçınınız.
Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaçlarla birlikte kullanıldığında
kanama zamanının uzaması nedeniyle dikkatli olunuz.
Aynı zamanda feniramidol, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan “tolbutamid” ile eş zamanlı
kullanıldığında, tolbutamid kan düzeylerinin artışına bağlı olarak uzamış bir hipoglisemi
gözlenmesine neden olabilir. Bu nedenle PHEBDOL, tolbutamid ile birlikte kullanıldığında
dikkatli olunuz.
Karaciğere zararlı olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.
3. PHEBDOL nasıl kullanılır?
PHEBDOL kas içine uygulanır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
PHEBDOL konusunda deneyimli bir sağlık personeli tarafından sadece kas içine
(intramuskuler) uygulama içindir. PHEBDOL’ü günde 1 ampul kullanınız. Doktor tarafından
başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu:
PHEBDOL, sadece kas içine uygulamak içindir. Uygulamadan sonra baş dönmesi ve
sersemlik hali görülebileceğinden, uygulama sonrası ½–1 saat dinleniniz.
Değişik yaş grupları:
Feniramidolün çocuklarda güvenilir bir şekilde kullanılması henüz ispatlanmamıştır. Bu
nedenle PHEBDOL’ün çocuklarda kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda dozun azaltılması gerekebilmektedir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa etkinlik ve güvenilirlik iyi bilinmediğinden
kullanmayınız.
Eğer PHEBDOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla PHEBDOL kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden çok fazla PHEBDOL kullanmanız durumunda yüzde kızarma ve
tansiyon düşmesi olabilir.
PHEBDOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
PHEBDOL’ü kullanmayı unutursanız:
Uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız ya da ilacınızı
uygulatmadıysanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gereklidir. Doktorunuz unutulan
dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
PHEBDOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki
beklenmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi PHEBDOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, PHEBDOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Alerjik reaksiyonlar, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, deride döküntü
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise PHEBDOL’e
karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Sersemlik hali
• Bulantı, kusma
• Uyku bozukluğu
• Uyuşukluk hali
• Baş dönmesi
• Baş ağrısı
• İsilik
• Kaşıntı
• Dilde yanma hissi
Bunlar PHEBDOL’ün hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. PHEBDOL’ün saklanması
PHEBDOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25ºC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
PHEBDOL soğukta kristallenebilir. Dondurulmamalıdır.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PHEBDOL’ü kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PHEBDOL’ü kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat sahibi:
Deva Holding A.Ş.
Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 0 212 692 92 92
Fax: 0 212 697 00 24
E-mail:deva@devaholding.com.tr
Üretim yeri:
Deva Holding A.Ş.
Kartepe/KOCAELİ
Bu kullanma talimatı 10/10/2019 tarihinde onaylanmıştır

PHEBDOL 800 mg/3 ml I.M. Enjeksiyonluk Çözelti’nin kısa ürün bilgisi

PHEBDOL 800 mg-3 ml I.M. Enjeksiyonluk Çözelti’nin kısa ürün bilgisi

PHEBDOL de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir