NOVOSEF I.V. Flakon

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi  Seftriakson sodyum’dur. NOVOSEF 2 g I.V. Flakon, vücuttaki bakterilerle savaşarak, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi eden güçlü bir antibiyotiktir. NOVOSEF, menenjit (beyin zarı iltihabı), solunum yolu enfeksiyonları özellikle pnömoni (akciğer enfeksiyonu); kulak-burun-boğaz enfeksiyonları; orta kulak iltihabı, kemik ve eklem enfeksiyonları; kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis’m erken ve geç evrelerinde; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (kıl kökü iltihabı, çıban, apse, yara enfeksiyonu gibi); bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar;  böbrek ve idrar yolları  enfeksiyonları; cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar; sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık) tedavisi; ameliyat sonrası oluşabilecek  enfeksiyonları önlemede ve  karın bölgesi enfeksiyonlarının (karın zarı iltihabı, safra ve mide-bağırsak sistemi enfeksiyonları)  tedavisinde uygulanır.

 

NOVOSEF 2 g I.V. Flakon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. NOVOSEF, vücuttaki bakterilerle savaşarak, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi eden güçlü bir antibiyotiktir.
 3. NOVOSEF,  soğuk algınlığı veya grip gibi virüs enfeksiyonlarını tedavi etmemektedir.
 4. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra en az 2 gün daha kullanılmalıdır.
 5. Eğer karaciğer hastalığınız,  böbrek hastalığınız veya diyaliz tedavisi görüyorsanız ya da  mide veya kolit-kalın bağırsak iltihabı, herhangi bir kan rahatsızlığı, astım, yetersiz beslenme, safra kesesi problemleriniz var ise veya hamileyseniz ya da bebek emziriyorsanız NOVOSEF‘ i kullanmadan önce rahatsızlıklarınız hussunda muhakkak hekiminizi bilgilendiriniz.
 6. İlacı kullanırken kendinizi iyi hissetseniz bile ilacınızı hekiminizin tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Enfeksiyon tamamiyle tedavi edilmeden de şikayetlerinizde iyileşme belirtileri görülebilir.
 7.  37 haftadan önce doğmuş bebeklerde (prematüre) ve sarılık olan bebeklerde kullanılmaz.
 8. Gebelik ve emzirme dönemlerinde hekime danışmadan kullanmayınız. Emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

NOVOSEF 2 g I.V. Flakon’un kullanım Şekli:

 1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. NOVOSEF I.V, hekim veya hemşire tarafından damar  içine  uygulanır.
 3. Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar yetişkinler için günlük tavsiye edilen doz: Normal olarak günde tek doz l-2 g (24 saatte bir) NOVOSEF ‘dir. Ciddi enfeksiyonlar veya orta derecede duyarlı organizmaların sebep olduğu enfeksiyonlarda günde tek doz, 4 g’a çıkabilir.
  Tedavi süresi hastalığın gidişatına göre değişebilir. Genelde bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın atesi düştükten veya bakteriyel eradikasyon sağlandıktan sonra en az 48-72 saat NOVOSEF tedavisine devam edilmelidir.
  Kombine tedavi: Deneysel koşullar, birçok gram-negatif bakterilere karsı NOVOSEF ile aminoglikozidler arasında sinerji olduğunu göstermektedir. Bu ttir kombinasyonlarda aktivite artışı her zaman kesin olmasa da, Pseudomonas aeruginosa gibi patojenlerin neden olduğu ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda bu ilaçla aminoglikozidler kombine olarak kullanılabilir.
  Ancak bu iki ilaç’ aralarındaki fiziksel geçimsizlik sebebiyle tavsiye edilen  dozlarda ayrı ayrı uygulanmalıdır.
  Menenjit: Bebek ve çocuklardaki bakteriyel menenjitte tedaviye günde tek doz 100
  mg/kg (4 g aşılmamalıdır) ile başlanır. Etken organizmalar belirlenip duyarlılık testleri yapıldıktan sonra, gerekirse doz azaltılabilir. En iyi tedavi sonuçlan aşağıdaki tedavi sürelerinde elde edilmistir:
  Neisseria meningitidis: 4 gün
  Haemophilus influenzae: 6 gün
  Streptococcus pneumoniae: 7 gün
  Lyme borreliosis: Çocuk ve yetişkinlerde, 14 gün boyunca günde tek doz olarak 50 mg/kg ile en fazla2 g arasında kullanılır.
  Gonore: Gonore (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar) tedavisinde i.m. olarak 250 mg tek
  doz NOVOSEF tavsiye edilir.
  Preoperatif profilaksi: Enfeksiyon riskine bağlı olarak ameliyattan 30-90 dakika önce 1-2 g’lık tek doz NOVOSEF kullanılması tavsiye edilir. . Kolorektal cerrahide, NoVoSEF’in tek başına veya ornidazol gibi 5-nitroimidazol türevinin birlikte (ayrı ayrı verilerek) uygulanmasının etkili olduğu kanıtlanmıştır.
  NOVOSEF çözeltisi hazırlandıktan hemen sonra uygulanması gerekmektedir.
  Intravenöz enjeksiyon: IV enjeksiyon için, NOVOSEF 500 mg 5 ml, NOVOSEF 1 g ise 10 ml steril enjeksiyonluk suda çözünür. intravenöz uygulama 2-4 dakika içinde yapılmalıdır.
  İntravenöz infüzyon: infüzyon en az 30 dakika süreyle verilmelidir. İntravenöz infüzyon için, 2 g NOVOSEF aşağıdaki kalsiyum içermeyen çözeltilerden birinde 40 ml’de çözülür:
  % 0.9, Sodyum klorür,  % 0,45 Sodyum klorür +%2,5 dekstroz, %5,0 dekstroz, % 10,0 dekstroz, % 6,0-10,0 hidroksi etil nişasta, % 6,0 dekstran (% 5 dekstroz içinde), steril enjeksiyonluk su
 4. NOVOSEF çözeltileri muhtemel geçimsizliklerden dolayı diğer antimikrobiyal ilaçları içeren çözeltilerle veya yukarıda sıralananlardan farklı çözücülerle karıştırılmamalıdır.
  Çökelti oluşabileceğinden; NOVOSEF flakonları sulandırmak veya sulandırılmış bir flakonu IV uygulama için seyreltmek üzere Ringer çözeltisi veya Hartmannçözeltisi gibi kalsiyum içeren çözücüler kullanılmamalıdır. Ayrıca, NOVOSEF aynı IV uygulama hattında kalsiyum içeren çözeltilerle karıştırıldığında da seftriakson-kalsiyum çökeltisi oluşabilir.
  NOVOSEF bir Y-bölgesinden parenteral beslenme gibi sürekli kalsiyum içeren infüzyonlar da dahil olmak üzere eş zamanlı olarak kalsiyum içeren IV çözeltilerle beraber uygulanmamalıdır. Ancak, neonatlar dışındaki hastalarda, NOVOSEF ve kalsiyum içeren çözeltiler infüzyonlar arasında infüzyon hatlarının uygun bir sıvıyla çok iyi yıkanması koşuluyla, birbirinin ardından sıralı olarak uygulanabilir.

NOVOSEF 2 g I.V. Flakon’un  Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. Gevşek dışkılama veya ishal, kendini hasta hissetme yaygın görülen yan etkilerdir.
 3. En sık bildirilen istenmeyen etkiler eozinofili, lökopeni, trombositopeni, diyare, döküntü ve karaciğer enzimlerinde yükselmedir.

NOVOSEF 2 g I.V. Flakon’un saklanması :

NOVOSEF Sulandırılmadan önce 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
Sulandırıldıktan sonra 30 dereceden düşüki oda sıcaklığında 6 saat, 2°-8°C arasında 24 saat süreyle etkinliğini korur.

İlaç Etken Maddesi: 1 Flakon NOVOSEF’te 2 g seftriaksona eşdeğer 2,526 g seftriakson sodyum bulunur.
İlaç Marka İsmi: NOVOSEF 2 g IV İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz İçeren Flakon

RUHSAT SAHİBİ: Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394
Şişli-İstanbul
Tel : (0212) 339 39 00 -Faks: (0212) 339 11 99
Üretim Yeri: Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz/Kırklareli

NOVOSEF 2 g IV İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz İçeren Flakon kullanma talimatı

NOVOSEF 2 g IV İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz İçeren Flakon kullanma talimatı

NOVOSEF 2 g IV İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz İçeren Flakon kısa ürün bilgisi

NOVOSEF 2 g IV İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz İçeren Flakon kısa ürün bilgisi

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir