LEVOTIRON 100 mcg Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Levotiroksin sodyum’dur. LEVOTIRON 100 mcg Tablet, tiroid hormonunu yapay olarak üreten bir ilaçtır. Tiroid hormonu, vücudun enerji ve metabolizmasının düzenlenmesi için normalde tiroid bezi tarafından üretilir. LEVOTIRON, tiroid bezinin tiroid hormonunu yeterince üretemediği durumlarda kullanılır. Tiroid bezinin normal çalışmadığı durumlarda; ameliyat sonrası guatrın tekrarlanmanın önlenmesi; tiroid uyarıcı hormonun baskılanması; normal tiroid fonksiyonu olan hastalarda iyi huylu guatrın tedavisi; tiroid kanseri olan hastalarda tümörün büyümesinin baskılaması; hipotiroidizm tedavisinde kullanılmaktadır. Tiroid bezi aşırı faaliyet gösterdiğinde (hipertiroidizm), tiroid hormon düzeyini  dengelemek için antitiroid bir ilaçla birlikte de kullanılabilir. LEVOTIRONayrıca hastalık tedavisi için lityum alan hastalara guatr oluşumunun önlenmesi amacıyla da verilmektedir.
•Hipotiroidizm: Tiroid hormonu üretiminin yetersizliğinden kaynaklanan metabolizma hızında azalma, kilo alma eğilimi, uyku hali gibi durumlar.

Levotiron 100 mcg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. LEVOTIRON, tiroid bezinin tiroid hormonunu yeterince üretemediği durumlarda kullanılır.
 3. Eğer, tedavi ile kontrol altına alınmamış  hipofiz veya böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğunuz varsa veya hipertiroidi ya da  tirotoksikoz durumu ya da akut kalp rahatsızlığınız (kalp krizi veya kalp iltihabı ) varsa; kullanmayınız.
 4. Eğer şeker hastalığınız (diyabet), kalp hastalığınız, koroner arter hastalığınız, dolaşımdaki kanda pıhtılaşma durumu, hipofiz veya böbrek üstü bezleri ile ilgili bozukluklar ya da anemi (kansızlık) hastalığınız varsa;  kullanmadan önce doktorunuza durumunuz hakkında bilgi veriniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
 5. İlacı kullanmaya başladıktan sonra iyileşme belirtileri bir kaç haftayı bulabilir. İlacın kullanımını aniden bırakmayınız. Kendinizi iyi hissetseniz bile, ömrünüzün geri kalan kısmında vücudunuzun üretemediği tiroid hormonunu yerine koyabilmeniz için her gün tiroid ilacı kullanmanız gerekebilir.
 6. Eğer, ağızdan alınan bir diyabet ilacı ya da insülin kullanıyorsanız, LEVOTIRON‘un kullanımına başladığınızda, kullandığınız diyabet ilaçlarının ve insülinin dozunun değişmesi gerekip gerekmediğini doktorunuzla görüşünüz.
 7. Tedaviniz sırasında ilacın durumunuzu iyileştirdiğine emin olmak için sık sık kan tahlili yaptırmanız ve karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol ettirmeniz gerekmektedir.
 8. LEVOTIRON‘u, antiasitler, sukralfat,  alüminyum ve demir içeren ilaçlarla birlikte almayınız.  Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ilacınızı bu ilaçlardan en az 4-5 saat önce almalısınız.
 9. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Levotiron 100 mcg Tablet’in kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacın her dozunu yeterli miktarda su ile birlikte alınız. Her gün aynı saatte almaya özen gösteriniz. Sabahları kahvaltıdan yaklaşık 30 dakika önce aç karnına alınmalıdır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Göğüs ağrısı, kalp ritm bozukluğu, nabızda artış, yüksek ateş, terleme, sıcağa hassasiyet, adet dönemlerinde değişimler, iştah artışı, uykusuzluk, baş ağrısı, kusma, ishal, kilo kaybı seyrek görülen ciddi yan etkilerdir. Bu yan etkilerden herhangi birine sahipseniz acilen doktorunuza başvurunuz.
 3. Hafif saç dökülmesi de yan etki olarak görülebilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Levotiroksin sodyum
İlaç Marka İsmi:  LEVOTIRON 100 mcg Tablet

LEVOTIRON 100 mcg Tablet’e ait Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)


LEVOTIRON 100 mcg Tablet'e ait Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

LEVOTIRON 100 mcg Tablet’in Kısa Ürün Bilgisi

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin maddesi: bir tablette  Levotiroksin sodyum 100 mcg bulunur.
Yardımcı maddeleri :Mısır nişastası, Magnezyum stearat, Laktoz monohidrat FP (65.895 mg ), Gelatin 80 Bloom, Kroskarmeloz sodyum
(3.5 mg)
3. FARMASÖTİK FORM : Bir yüzünde “+” şeklinde çentik bulunan diğer yüzü düz, yuvarlak, beyaz tabletler.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
LEVOTİRON 25-100 mcg:
– İyi huylu ötiroid guatr tedavisi
– Ötiroid guatr cerrahisi sonrasında, cerrahi sonrası hormon durumuna bağlı olarak nüks
profilaksisi
– Hipotiroidizmde destek tedavisi
– Tiroid kanserinde baskılayıcı tedavi
– Hipertiroidizmde antitiroid ilac tedavisi ile eş zamanlı uygulanan takviye tedavi
– Tiroid supresyon testlerinde tanı amacı ile kullanılır.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Tedavinin, hastanın kişisel durumuna göre uygulanabilmesi için, 25 ile 100 mikrogram
arasındaki dozlarda levotiroksin sodyum içeren tabletler mevcuttur.
Verilen doz önerileri, yalnızca yol göstermek amaçlıdır.
Hastanın günlük alması gereken ilaç dozu, laboratuvar testleri ve klinik muayene sonucunda
belirlenmelidir. Hastaların birçoğunda T4 ve serbest T4 konsantrasyonları yüksek olduğundan,
tiroid stimüle edici hormonun bazal serum konsantrasyonu takibi, aşağıdaki tedavi rejimleri
için daha güvenilir bir sonuç sağlar:
Hasta düşük doz tiroid hormonu tedavisine başlatılmalı ve tam replasman dozuna ulaşılana
kadar, doz her 2 ila 4 haftada bir, basamaklı olarak artırılmalıdır.
Doğuştan hipertiroidi olan yeni doğan ve bebekler için, hızlıca hormon replasmanı yapılması
gereken durumlarda, ilk 3 ay için istenilen başlangıç dozu her kg başına 10 ile 15
mikrogramdır. Daha sonra doz, klinik bulgulara, tiroid hormonu ve TSH değerlerine göre
ayarlanmalıdır.
Yaşlı hastalar, koroner kalp hastalığı olan hastalar, şiddetli veya uzun süreli hipotiroidizmi
olan hastalarda tiroid hormonlarıyla tedaviye başlanırken, özel dikkat gösterilmelidir. Bu
hastalarda tedaviye düşük dozda başlanmalı (örn. 12.5 mikrogram/gün) ve tiroid hormonları
takip edilerek, uzun aralıklarla ve daha sık tiroid hormon seviye kontrolü ile doz yavaşça
artırılmalıdır (örn. 2 haftada bir doz artışı 12.5 mikrogram/gün olacak şekilde).
Bununla birlikte ideal dozun altında bir dozun da TSH düzeyini tam olarak düzeltemeyeceği
unutulmamalıdır.
Mevcut deneyimler, büyük nodüler guatrı olan hastalar ile zayıf hastalarda daha düşük
dozların yeterli olduğunu göstermektedir.
Endikasyonlar ————————————————– Önerilen Doz
——————————————————————–(levotiroksin sodyum mikrogram/gün)
İyi huylu ötiroid guatr tedavisi———————————75-200
Ötiroid guatr cerrahisi sonrasında, nüks profilaksisi——–75-200
Erişkinlerde hipotiroidizmde destek tedavisi————başlangıç dozu:25-50; idame dozu:100-200
Çocuklarda hipotiroidizmde destek tedavisi——baş. dozu:12,5-50; idame:100-150 mcg/m2 vücut alanı
Hipertiroidizmde antitiroid ilaç tedavisi ile birlikte takviye tedavi—-50-100
Tiroid kanserinde baskılayıcı tedavi————————-150-300
Tiroid süpresyon testlerinde tanısal amaçlı:

——————– Testten önce 4.hafta—Testten önce 3. hafta—-Testten önce 2. hafta—Testten önce 1. hafta
LEVOTİRON 75 mcg –1 tablet/gün———1 tablet/gün——-  ——2 tablet/gün————–2 tablet/gün
LEVOTİRON 100 mcg——————————————————-2 tablet/gün—————2 tablet/gün
Günlük dozlar tek seferde uygulanabilir.
Sabahları aç karnına, kahvaltıdan yarım saat önce, tercihen bir miktar sıvı ile
Hipotiroidizmde, strumektomi veya tiroidektomi sonrasında ve ötiroid guatrın
çıkarılmasından sonra ve nüks profilaksisi amacıyla uygulanan tedavi genellikle yaşam boyu
sürer. Ötiroid durum sağlandıktan sonra, antitiroid ilacı kullanıldığı süre içerisinde eşzamanlı
olarak hipertiroidizm tedavisi uygulanır.
İyi huylu ötiroid guatrda tedavi süresi 6 ay ile 2 yıl arasında değişir. Bu süre içerisinde yapılan
tıbbi tedavi yeterli gelmezse, guatrın cerrahi tedavisi veya radyoiyodin tedavisi göz önünde
bulundurulmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
Bebeklere doz, günün ilk öğününden en az yarım saat önce tek seferde verilir. Tabletler,
verilmeden hemen önce su içerisinde ezilir ve oluşan süspansiyon bir miktar sıvı ile birlikte
verilir.
Yaşlı hastalarda tiroid hormonlarıyla tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmeli, tedaviye
düşük dozda başlanmalıdır (örn. 12.5 mikrogram/gün) ve tiroid hormonları takip edilerek,
uzun aralıklarla ve daha sık tiroid hormon seviye kontrolü ile doz yavaşça artırılmalıdır (örn.
2 haftada bir doz artışı 12.5 mikrogram/gün olacak şekilde).
Bununla birlikte ideal dozun altında bir dozun da TSH düzeyini tam olarak düzeltemeyeceği
unutulmamalıdır.
4.3 Kontrendikasyonlar
– İlacın içerisindeki etken maddeye veya katkı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı
duyarlılık
– Tedavi edilmemiş adrenal yetmezlik, tedavi edilmemiş hipofiz yetmezliği ve tedavi edilmemiş
tirotoksikoz
– Akut miyokard infarktüsü, akut miyokardit ve akut pankardit olan hastalarda LEVOTİRON
tedavisine başlanmamalıdır.
– Gebelikte hipertiroidizm tedavisi için levotiroksin ve antitiroid ilaç kombinasyonu
uygulanması uygun değildir. (bkz. Kısım 4.6).
4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Tiroid hormon tedavisine başlanmadan önce veya tiroid süpresyon testi yapılmadan önce şu
hastalıkların olmadığı tespit edilmeli veya varsa tedavi edilmelidir: koroner yetmezlik, anjina
pektoris, arteriyoskleroz, hipertansiyon, hipofiz yetmezliği ve adrenal yetmezlik. Tiroid
hormon tedavisine başlamadan önce tiroid otonomisi de olmadığı tespit edilmeli veya varsa
tedavi edilmelidir.
Koroner yetmezliği, kardiyak yetmezliği veya taşikardik aritmileri olan hastalarda, hafif
düzeyde de olsa ilacın tetiklediği hipertiroidizmden kaçınılmalıdır. Bu nedenle bu tür
hastaların tiroid hormon parametreleri sıklıkla takip edilmelidir.
İkincil hipotiroidizmde, replasman tedavisinden önce altta yatan neden belirlenmeli ve gerekli
olduğu taktirde adrenal yetmezliğin etkilerini kaldırmaya yönelik bir tedavi başlatılmalıdır.
Hipotiroidli ve osteoporoz riski artmış postmenopozal kadınlarda levotiroksinin
suprafizyolojik serum düzeylerine erişmemesine dikkat edilmelidir; bu nedenle tiroid
fonksiyonu yakından takip edilmelidir.
Hipertiroidik durumdaki hastalara, antitiroid ilaçlar ile hipertirodizm tedavisinde eşzamanlı
takviye tedavisinden başka, levotiroksin verilmemelidir.
Tiroid hormonları, kilo vermek amacıyla kullanmaya uygun değildir. Fizyolojik dozlar,
ötiroid hastalarda herhangi bir kilo kaybına yol açmaz. Suprafizyolojik dozlar ise ciddi veya
yaşamı tehdit eden istenmeyen etkilere neden olabilir (bkz. Kısım 4.9).
Levotiroksin tedavisinde başka bir levotiroksin içeren preparata geçileceği zaman ilacın
dozunun, hastanın klinik yanıtına ve laboratuvar testlerine göre ayarlanması önerilmektedir.
Bu ilacın içerisinde laktoz bulunduğundan, galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya
glukoz-galaktoz emilim bozukluğu gibi ender rastlanan kalıtımsal bozukluğu olan hastaların
kullanımına uygun değildir.
Diyabetik hastalarda ve antikoagulan tedavi alan hastalarda kullanım için Kısım 4.5’e bakınız.
Her bir LEVOTİRON tablet 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (3.5 mg sodyum
kroskarmeloz) ihtiva eder. Bu miktar önemsiz bir miktardır ve sodyuma bağlı herhangi bir
etki beklenmez.
4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Antidiyabetik ilaçlar:
Levotiroksin, antidiyabetik ilaçların etkisini azaltabildiğinden, tiroid hormon tedavisine
başlamadan önce kan glukoz düzeyleri sıklıkla kontrol edilmeli ve gerekirse antidiyabetik
ilaçların dozu ayarlanmalıdır.
Kumarin türevleri:
Levotiroksin, antikoagülan ilaçları plazma proteinlerinden ayırdığı için, antikoagülan
tedavinin etkisi yoğunlaşabilir ki bu, kanama riskini arttırabilir, özellikle yaşlı hastalarda MSS
veya gastrointestinal kanama gibi. Bu nedenle, tedavinin başlangıcında ve antikoagülan
tedaviye eşlik eden süreçte, koagülasyon parametreleri düzenli olarak takip edilmeli ve
gerekirse antikoagülan ilaçların dozu ayarlanmalıdır.
Proteaz inhibitorleri (örneğin ritonovir, indinavir, lopinavir) levotiroksinin etkisini azaltabilir.
Tiroid hormon parametrelerinin yakından izlenmesi tavsiye edilmektedir. Gerekirse
levotiroksin dozu değiştirilmelidir.
Fenitoin, levotiroksini plasma proteinlerinden ayırarak fT4 ve fT3 oranlarının yükselmesine
neden olduğu için, levotiroksinin etkisini değiştirebilir. Öte yandan fenitoin, levotiroksinin
hepatik yıkımını arttırır. Tiroid hormon parametreleri yakından takip edilmelidir.
Kolestiramin, Kolestipol:
Kolestiramin ve kolestipol gibi iyon değiştirici reçineler, levotiroksin sodyumun emilimini
inhibe ettiğinden, levotiroksin sodyum bu tür ilaçlar uygulanmadan 4-5 saat önce alınmalıdır.
Alüminyum içeren ilaçlar, demir içeren ilaçlar ve kalsiyum karbonat:
Literatürde alüminyum içeren ilaçların (antasidler, sukralfat) levotiroksinin etkisini azalttığına
ilişkin veriler mevcuttur. Bu nedenle levotiroksin içeren ilaçlar, alüminyum içeren ilaçlardan
en az 2 saat önce alınmalıdır. Bu durum, demir içeren ilaçlar ve kalsiyum karbonat için de söz
konusudur.
Salisilatlar, dikumarol, furosemid, klofibrat, fenitoin:
Salisilatlar, dikumarol, yüksek doz furosemid (250 mg), klofibrat, fenitoin ve diğer maddeler
plazma proteinlerindeki levotiroksini proteinden ayırabilir ve serbest T4 fraksiyonunun
yükselmesine neden olabilir.
Sevelamer:
Sevelamer, levotiroksinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle, eş zamanlı tedavinin başlangıcı
ve sonunda tiroid hormon fonksiyonundaki değişiklikler izlenmeli ve gerekirse levotiroksin
dozu ayarlanmalıdır.
Tirozin kinaz İnibitörü :
Tirozin kinaz inhibitorleri (örneğin imatinib, sunitinib) levotiroksinin etkisini azaltabilir. Bu
nedenle, eş zamanlı tedavinin başlangıcı ve sonunda tiroid hormon fonksiyonundaki
değişiklikler izlenmeli ve gerekirse levotiroksin dozu ayarlanmalıdır.
Propiltiourasil, glukokortikoidler, beta sempatolitikler, amiodaron ve iyot içeren kontrast
maddeler:
Bu maddeler, periferdeki T4’ten T3 oluşumunu inhibe eder.
Yüksek düzeyde iyot içeriği nedeniyle amiodaron, hem hipotiroidizmi hem de hipertiroidizmi
tetikleyebilir. Fark edilmeyen otonomili nodüler guatr tedavisinde çok dikkat edilmesi
önerilir.
Setralin, klorokin/proguanil:
Bu maddeler, levotiroksinin etkinliğini azaltır ve serum TSH düzeyini artırır.
Enzim indükleyen ilaçlar:
Barbituratlar, karbamazepin gibi enzim indükleyen ilaçlar, levotiroksinin hepatik klirensini
artırabilir.
Östrojenler:
Östrojen içeren kontraseptifleri kullanan kadınlar veya hormon replasman tedavisi gören
postmenopozal kadınlarda levotiroksin ihtiyacı daha fazla olabilir.
Soya içeren bileşikler:
Soya içeren bileşikler, levotiroksinin barsaktan emilimini azaltabileceğinden, özellikle soya
içeren bir beslenme programına başlamadan önce veya sonlandırdıktan sonra
LEVOTİRON’un doz ayarlaması yapılmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Koroner yetmezliği, kardiyak yetmezliği veya taşikardik aritmileri olan hastalarda, hafif
düzeyde de olsa ilacın tetiklediği hipertiroidizmden kaçınılmalıdır. Bu nedenle bu tür
hastaların tiroid hormon parametreleri sıklıkla takip edilmelidir.
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyon hipotiroidizmde destek tedavisi amacıyla endikedir.
4.6 Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi: A
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
LEVOTİRON gebelik döneminde kullanılabilir.
Levotiroksin tedavisine bilhassa gebelik ve laktasyon döneminde devam edilmelidir. Gebelik
döneminde dozun artırılması gerekebilir.
Mevcut deneyimler, önerilen tedavi edici dozlarda kullanıldığı takdirde, levotiroksinin
insanlarda teratojeniteye ve/veya fetal toksisiteye neden olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt
olmadığı yönündedir. Gebelik esnasında alınan yüksek doz levotiroksinin fetal ve postnatal
gelişim üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Hipertiroidizmin levotiroksin ve antitiroid ilaçlar ile birlikte kombine tedavisi gebelikte
verilmez. Bu tür kombinasyonlarda antitiroid ilaçların dozunun yüksek olması gerekir; yüksek
dozların da plasentaya geçtiği ve bebeklerde hipotiroidizmi tetiklediği bilinmektedir.
Radyoaktif maddelerin gebelerde kullanımı kontrendike olduğundan, gebelik döneminde tanı
amaçlı tiroid supresyon testleri yapılmamalıdır.
Levotiroksin, laktasyon sırasında anne sütüne geçer. Ancak önerilen tedavi edici dozlarda
kullanıldığı takdirde, ilacın konsantrasyonu bebekte hipertiroidizmi tetikleyecek veya TSH
salgısını baskılayacak düzeyde değildir. LEVOTİRON’un tüm dozlarında, emzirilen çocuk
üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. LEVOTİRON emzirme döneminde
kullanılabilir.
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
İlacın araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisini araştıran herhangi bir çalışma yoktur.
Bununla birlikte, levotiroksin doğal tiroid hormonu gibi olduğundan, LEVOTİRON’un araç
ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi olacağı düşünülmemektedir.
4.8 İstenmeyen etkiler
İstenmeyen etkiler görülme sıklığı ve sistem organ sınıfına göre listelenmiştir.
Sıklığı bilinmemekle beraber aşağıdaki şu belirtiler görülebilir.
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Hipersensitivite reaksiyonları, anjiyoödem
İlaç kişinin tolerans sınırını geçerse veya aşırı doz alınırsa, özellikle tedavinin başlangıcında
ilacın dozu birdenbire aşırı düzeyde artırılmışsa, sıklığı bilinmeyen şu belirtiler görülebilir.
Bu tür durumlarda günlük doz azaltılmalı veya ilaca birkaç gün süreyle ara verilmelidir. Yan
etkiler ortadan kalktığında, tedaviye dikkatli bir şekilde devam edilir.
Endokrin hastalıkları
Hipertiroidizm, adet bozuklukları
Sinir sistemi hastalıkları
Baş ağrısı, beningn intrakranial hipertansiyon, titreme, huzursuzluk, uykusuzluk,
Kardiyak hastalıkları
Kardiyak aritmiler; atriyal fibrilasyon, ekstrasistol, taşikardi, çarpıntı, anjina pektoris
Gastrointestinal hastalıkları
Diyare, kusma
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Hiperhidroz
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Kas zayıflığı, kas spazmı
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Flushing, ateş
Araştırmalar
Kilo kaybı
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Güvenlik profili genel popülasyon ile benzerdir.
Pediyatrik popülasyon
Çocuklarda da yetişkinlerdekine benzer bir güvenlilik profili beklenir.
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Yükselmiş T4 veya serbest T4 düzeylerine kıyasla, yükselmiş T3 düzeyi doz aşımının güvenilir
bir göstergesidir. Doz aşımını takiben metabolik hızda ve semptomlarda aşırı düzeyde bir artış
görülür (bkz. Kısım 4.8). Doz aşımının düzeyine göre, tabletle uygulanan ilaç tedavisi kesilir
ve gerekli testler yapılır.
Taşikardi, endişe, huzursuzluk ve aşırı hareketlilik gibi yoğun beta sempatomimetik
etkilerden oluşan belirtiler, betablokerler ile ortadan kaldırılır. Yüksek düzeyde doz
aşımlarında ise plazmaferez uygulanabilir.
İnsanlarda zehirlenme (intihar teşebbüsü) gibi durumlarda, 10 mg levotiroksin herhangi bir
komplikasyona neden olmadan tolere edilmiştir.
Bireysel doz tolerans sınırı aşıldığında, nöbete eğilimli hastalarda istisnai kriz olayları
gözlenmiştir.
Uzun yıllar levotiroksini kötüye kullanan (abuse) hastaların birkaçında ani kardiyak ölüm
görüldüğü bildirilmiştir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Tiroid hormonları
ATC Kodu: H03AA01
LEVOTİRON’un içerdiği sentetik levotiroksin, etki açısından tiroid tarafından salgılanan
doğal hormon ile aynıdır. Levotiroksin, endojen hormon gibi, periferik organlarda T3’e
dönüştürülür ve T3 reseptörleri üzerinde spesifik etki gösterir. Vücut endojen ve eksojen
levotiroksini birbirinden ayırt edemez.
5.2 Farmakokinetik özellikler
Emilim:
Ağız yoluyla alınan levotiroksinin neredeyse tamamı ince barsağın üst bölümünde emilir.
Galenik formülasyona göre emilimin %80’e kadar çıktığı durumlarda, tmax yaklaşık 5 ile 6
saat arasında gerçekleşir. İlaç ağız yoluyla alındıktan sonra 3 ile 5 gün içerisinde etki gösterir.
Dağılım:
Levotiroksin, spesifik taşıyıcı proteinlerin yaklaşık %99.97’sine bağlanır. Bu protein hormon
bağlanması kovalan bağ olmadığından, plazmadaki bağlanmış hormon, serbest hormon
fraksiyonu ile sürekli ve çok hızlı bir yer değişimi içerisindedir. Dağılım hacmi yaklaşık 10-
12 L arasında değişir. Karaciğerde, serumdaki levotiroksin ile hızlıca değişebilen toplam
ekstra tiroidal levotiroksinin 1/3’ü bulunur. Proteinlere yüksek oranda bağlandığı için
levotiroksinin etkisi hemodiyaliz veya hemoperfüzyon ile azaltılamaz.
Biyotransformasyon:
LEVOTİRON’ta bulunan sentetik levotiroksin, tiroid tarafından salgılanan doğal major
hormon ile eş etkidedir. Levotiroksin, periferal organlarda T3’e cevrilir ve endojen hormonu
gibi, T3 reseptörlerinde spesifik etkilerini oluşturur. Vücut, endojen ile eksojen levotiroksini
ayırt edemez.
Eliminasyon:
Levotiroksinin yarılanma ömrü ortalama 7 gündür. Hipertiroidizmi olan hastalarda bu süre
daha kısa (3-4 gün); hipotiroidizmi olan hastalarda ise daha uzundur (yaklaşık 9-10 gün).
Tiroid hormonları başlıca karaciğerde, böbreklerde, beyinde ve kaslarda metabolize olur.
Metabolitler idrar ve dışkı ile vücuttan atılır. Levotiroksinin genel metabolik klirensi yaklaşık
1.2 L plazma/gündür.
Doğrusallık /Doğrusal Olmayan Durum:
Doğrusal farmakokinetik gösterir.
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
Akut toksisite:
Levotiroksinin akut toksisite oranı çok düşüktür.
Kronik toksisite:
Çeşitli hayvan türleri üzerinde (sıçan, köpek) levotiroksinin kronik toksisitesine ilişkin
çalışmalar yapılmıştır. Yüksek doz verilen sıçanlarda hepatopati belirtileri, artmış spontan
nefroz gelişimi ve organ ağırlıklarında değişiklikler görülmüştür.
Üreme toksisitesi:
Hayvanlar üzerinde levotiroksin ile üreme toksisitesine ilişkin herhangi bir çalışma
yapılmamıştır.
Mutajenisite:
Mutajenisiteye ilişkin herhangi bir veri yoktur. Bugüne kadar tiroid hormonlarının yol açtığı
genom değişiklikleri nedeniyle diğer nesillerde hasar oluştuğunu öngören herhangi bir
endikasyon belirtilmemiştir.
Karsinojenisite:
Hayvanlar üzerinde levotiroksin ile karsinojenisiteye ilişkin uzun süreli herhangi bir çalışma
yapılmamıştır.
Klinik dışı çalışmalardaki etkiler, insanlarda kullanılabilecek en yüksek düzeyden daha fazla
oranda maruz kalındığında gözlemlenmiştir ve bu klinik kullanım açısından fazla önem
taşımamaktadır.
6.3 Raf ömrü : 24 aydır.
6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
Karton kutu içerisinde 50 ve 100 tabletlik PVC/PE/PVDC-Aluminyum folyo blister
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Özel bir gereklilik yoktur.
7. RUHSAT SAHİBİ
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4
34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul
Tel No : 0212 – 366 84 00
Faks No: 0212 – 276 20 20

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir