LERCADIP Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Lerkanidipin hidroklorür’dür. LERCADIP 20 mg Film Tablet, yüksek kan basıncı varlığında, atar damarların gevşemesini (genişlemesini) sağlar.  Böylece kan basıncını (tansiyonu) düşürür. LERCADIP 20 mg, yüksek tansiyon  (hipertansiyon)  tedavisinde kullanılır.

LERCADIP 20 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Yüksek tansiyon  (hipertansiyon)  tedavisinde kullanılır.
 3. Eğer şiddetli böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa yada tedavi edilmemiş kalp yetmezliği, başka bir kalp veya damar hastalığınız  veya son bir ay içerisinde kalp krizi geçirdiyseniz; kullanmayınız.
 4. Karaciğer veya böbrek rahatsızlıklarınız varsa ya da diyalize giriyorsanız, kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp pili kullanıyorsanız; bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu söyleyiniz.  İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 5. Tedaviniz sırasında greyfurt  ve greyfurt suyu tüketmeyiniz.
 6. Tedaviniz süresince alkol kullanmaktan kaçınınız. Alkol , kan basıncını daha da fazla düşürebilir, uyuşukluk  halini ve baş dönmesini arttırabilir.
 7. Tedavi başladıktan sonra ilacın iyi etkilerinin görülmesi  yaklaşık 2 haftayı bulur.
 8.  Kendinizi iyi hissetseniz bile kullanımını doktorunuza danışmadan bırakmayınız ve doz atlaması yapmayınız. İlacın alımını aniden durdurmak durumunuzu kötüleştirebilir.
 9. İlacın kullanımının üzerinizde etkisinin olumlu olup olmadığını anlamak için tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettiriniz.
 10. İlacınızı düzenli bir şekilde atlamadan kullanmalısınız. Tamamen bitmeden doktorunuza tekrar  reçete ettiriniz.
 11. Bu ilaç, diyet, egzersiz ve kilo kontrolünü içeren  tedavi şeklinin yalnızca bir parçasıdır. Diyet, egzersiz ve kilo kontrolüne sıkı şekilde uymalısınız.
 12. 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 13. Hamilelik  ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan  kullanmayınız.

LERCADIP 20 mg Film Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacınızı bir bardak dolusu su  ile birlikte alınız.
 3. Genellikle her gün aynı saatte olmak üzere, günde bir kere, tercihen kahvaltıdan en az 15 dakika önce  alınır.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2.  Kan basıncının düşmesi, ayak bileği ödemi, baş dönmesi, yüzde kızarma ve diş eti kabarması durumlarından  herhangi biri görüldüğünde tıbbi yardım almak için acilen doktorunuza başvurunuz. Bunlar ciddi yan etkilerdir ve çok seyrek görülür. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Lerkanidipin hidroklorür
İlaç Marka İsmi:  LERCADIP 20 mg Film Tablet
LERCADİP 20 mg, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Kalsiyum Kanal Blokerleri, Selektif Vasküler Kalsiyum Blokerleri, Dihidropiridin türevleri ve Lerkanidipin hcl şeklinde sınıflandırılmış olup, C08CA13 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz LERCADİP 20 mg, RECORDATİ İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

LERCADIP 20 mg Film Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)


LERCADİP  20 mg film tablet Bileşimi:
Bir film tablet 18,8 mg lerkanidipin’e karşılık lerkanidipin hidroklorür (20 mg) etken maddesini içinde bulundurur.
Yardımcı maddeler ise: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir), mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon K 30, magnezyum stearat, hipromelloz, talk, titanyum dioksit, makrogol 6000, ferrik oksid  bileşenlerinden oluşmaktadır.
1. LERCADİP20 mg  nedir ve ne için kullanılır?
LERCADİP 20 mg ; Bir tarafı çentikli, iki yüzü bombeli, yuvarlak, pembe renkte
film tabletlerdir. 30 tabletlik kutularda takdim edilmektedir.
Dihidropiridin grubuna dahil bir kalsiyum antagonisti olan LERCADİP kalsiyumun hücre zarından
kalp kası ve düz kas hücrelerinin içine akımını durdurur. Antihipertansif etkisi, damar düz
kasları üzerindeki doğrudan gevşetici etkisi ile kan basıncını azaltmasından
kaynaklanmaktadır.
LERCADİP 20 mg film tablet,yetişkinlerde(18 yaş üstü) hafif ila orta şiddetli  yüksek kan basıncınızı (hipertansiyonunuzu) düşürmek için bir tedavi sunar.
2. LERCADİP’in kullanılmaması gereken durumlar
• İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; kullanmayınız.
• Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği veya kalpten çıkan kan akışında tıkanma, son bir ay içinde geçirilmiş kalp krizi öyküsü ya da stabil olmayan anjina (dinlenme anında ortaya çıkan ve uzun süre devam eden anjina, kalp spazmı) gibi bir kalp rahatsızlığı var ise; kullanmayınız.
• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa
• Şiddetli böbrek hastalığınız varsa ya da diyalize giriyorsanız
• Karaciğer metabolizmasını engelleyen ilaçlar kullanıyorsanız:
− Antifungal ilaçlar (mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar) (ör. ketokonazol veya
itrakonazol)
− Makrolid antibiyotikler (ör. eritromisin, klaritromisin veya troleandomisin)
− Antiviraller (virüslere karşı etkili ilaçlar) (ör. ritonavir)
• Siklosporin (organ nakillerinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan bir ilaç) adı
verilen bir ilaç kullanıyorsanız; LERCADİP kullanmayınız.
Böbrek veya karaciğer ya da kalp rahatsızlığı olanlarda, bu ilacı kullanırken dikkatli olunmalıdır.
LERCADİP® kullanırken hamile olduğunuzu (ya da olabileceğinizi) düşünüyorsanız ya da
emziriyorsanız hekiminizi bilgilendirmelisiniz.
Yiyecek ve içecek ile etkileşim:
LERCADİP’i yağlı öğünlerle birlikte almak, kanda ilaç düzeyini büyük ölçüde arttırabilir.  Alkol kullanımı ilacın etkisini arttırabileceğinden, LERCADİP alırken alkol kullanmaktan kaçınınız.
Tansiyon düşürücü etkide artışa sebep olabileceğinden LERCADİP ile greyfurt ya da greyfurt suyu tüketmeyiniz.
Hamilelik dönemi ve emzirme dönemi
LERCADİP’in gebe kadınlarda ve emzirenlerde kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. LERCADİP Emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız ya da etkili bir doğum
kontrol metodu uygulamıyorsanız, bu durumlarda LERCADİP tavsiye edilmez.
Kullanımı uykuya, baş dönmesine, halsizliğe sebep olabileceğinden makine ya da araç kullanmak gibi dikkat isteyen işlerden kaçınınız.
3. LERCADİP 20 mg tablet nasıl kullanılır?
Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmalısınız.
Yetişkinler için günlük tavsiye edilen doz miktarı günde 1 defa 10 mg; hekim gerek görürse günde 1 defa 20 mg tablete yükseltilebilir.
LERCADİP  20 mg tablet kullanım şekli: İlacın her  dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. LERCADİP, sabah kahvaltısından 15 dakika önce alınmalıdır.
LERCADİP, 18 yaşından küçüklere verilmemelidir.
Yaşlılarda , günlük doz ayarlanmasına gerek olmamakla beraber, LERCADİP’e başlandığında dikkatli olunmalıdır.
LERCADİP, hafif ila orta dereceli böbrek yetmezliğinde hekimin tavsiye ettiği dozlarda kullanılabilir.
Ancak günlük dozun 20 mg’a yükseltilmesine dikkatle yaklaşılmalıdır. LERCADİP, ağır böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
LERCADİP, hafif ila orta dereceli karaciğer yetmezliğinde hekimin tavsiye ettiği dozlarda kullanılabilir.
Ancak günlük dozun 20 mg’a yükseltilmesine dikkatle yaklaşılmalıdır. Cidde derecede karaciğer
yetmezliği varlığında LERCADİP tablet kullanılmamalıdır.
LERCADİP’i size reçete edilen dozdan daha fazla almayınız. Hekimin önerdiği doz miktarını aşarsanız, kan basıncınız çok fazla düşer,  hızlı ve düzensiz kalp atımlarına sebep olabilir. Hemen bir sağlık kuruluşuna gidiniz.
LERCADİP almayı unuttuysanız o dozu atlayınız ve sonrasında, dozları normal zamanında
kullanmaya devam ediniz.
LERCADİP kullanmayı hekime danışmadan kendi başınıza keserseniz, kan basıncınız tekrar yükselebilir. Hekime danışmadan ilacı almayı bırakmayınız.
4. LERCADİP ile olası yan etkiler
Aşağıdakilerden biri olursa, LERCADİP®’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Anjina pektoris (kalbe giden kan akımında yetersizliğe bağlı göğüs ağrısı),
• Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, döküntü, kurdeşen gibi belirtileri içerir), bayılma
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
• Anjiyoödem (yutkunma ve nefes almada zorluğa neden olabilen boğazda, dilde, dilde ve
yüzde şişme)
Daha önce anjina pektorisi olan hastalar, LERCADİP’in dahil olduğu gruptaki ilaçlarla bu
atakların sıklığı, süresi ya da şiddetinde artış görebilirler. İzole kalp krizi vakaları görülebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil kısmına gidiniz.
Yaygın yan etki: 10 hastanın birinden az, 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Baş ağrısı
• Kalbin hızlı atması
• Hızlı veya düzensiz kalp atışının hissedilmesi (çarpıntı)
• Yüzde, boyunda veya göğsün üst kısmında ani kızarma
• Ayak bileklerinde şişlik
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir
• Baş dönmesi
• Kan basıncında düşme
• Mide yanması
• Bulantı
• Mide ağrısı
• Deri döküntüsü
• Kaşıntı
• Kas ağrısı
• İdrar miktarında artış
• Yorgun veya halsiz hissetme
Seyrek yan etki:
• Uykululuk
• Senkop (bayılma)
• Kusma
• İshal
• Ürtiker
• Sık sık idrara çıkma
• Göğüs ağrısı
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
• Diş etlerinde şişme
• Karaciğer fonksiyonlarında değişiklikler (kan testi ile tespit edilir)
• Karından bir tüp ile uygulanan diyaliz sırasında bulanık sıvı oluşması
• Yutkunma ve nefes almada zorluğa neden olabilen boğazda, dilde, dilde ve yüzde şişme
5. LERCADİP 20 mg Film Kaplı Tablet’i saklama koşulları:
LERCADİP, 25°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

LERCADİP 20 mg Film Tablet ruhsatı Recordati İlaç San. ve Tic. A.Şti’ne aittir, ilacın üretimini de aynı firma yapar.

LERCADİP 20 mg Film Tablet Kısa ürün bilgisi

LERCADİP 20 mg Film Tablet Kısa ürün bilgisi

LERCADİP 20 mg da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun ilacınızı tarif edildiği gibi kullanmıyorsanız bunu hekiminize söylemelisiniz. Zira hekiminiz bu ilacın üzerinizde etkisinin olmadığına kanaat getirir ve gereksiz yere tedaviyi değiştirebilir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir