HYSARTAR 100 mg/25 mg Film Kaplı Tablet

Losartan ve hidroklorotiyazid adlı etken maddeyi içinde bulunduran HYSARTAR 100 mg/25 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemine Etki Eden Ajanlar, Anjiyotensin II reseptör antagonistleri kombinasyonları,  Anjiyotensin II antagonistleri ve diüretikler, losartan + hidroklortiyazid şeklinde sınıflandırılmış olup, C09DA01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz HYSARTAR 100 mg/25 mg, GRANDİ İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

HYSARTAR için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, HYSARTAR ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, HYSARTAR dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; HYSARTAR kullanım şekli; HYSARTAR yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi HYSARTAR tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

HYSARTAR 100 mg/25 mg Film Kaplı Tablet’e ait Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

HYSARTAR 100 mg-25 mg Film Kaplı Tablet'e ait Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

HYSARTAR 100 mg/25 mg Film Kaplı Tablet’in Kısa Ürün Bilgisi

HYSARTAR 100 mg-25 mg Film Kaplı Tablet'in Kısa Ürün Bilgisi

İlacın etken maddesi Losartan ve hidroklorotiyazid (HYSARTAR 100/25 mg), yüksek tansiyon tedavisinde ve  sol ventrikül hipertrofisi  olan  yüksek tansiyon hastalarında felç (inme)  riskinin önlenmesinde; antihipertansif, idrar söktürücü ve Anjiyotensin II reseptör blokörü

HYSARTAR, hamilelikte 1. trimester C kategorisinde,  2 ve 3. trimester D kategorisindedir. Emzirme döneminde hekime danışmadan kullanılmaz.

HYSARTAR Etkileşim: Trisiklik antidepresanlar, steroidler,  amifostin, antifungal ilaçlar, rifampisin, amilorid, baklofen, triamteren, spironolakton, lityum, narkotikler, antipsikotikler, barbitüratlar,

Kontrendikeleri: alerjik reaksiyonlar, ciddi böbrek veya karaciğer hastalığı, hamilelik 6. aydan sonra.

Yan etki: uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, asteni, miyalji, hazımsızlık, nazal rahatsızlıklar, kas krampları, alerji hassasiyeti.

HYSARTAR da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. HYSARTAR’ ı size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir