FURACIN MERHEM (POMAD)

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi  Nitrofurazon’dur. FURACIN MERHEM (POMAD), cilt üzerindeki bakterilerin gelişmesini önleyen antiseptik bir  ilaçtır. FURACIN, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunması, mikropların oluşturduğu iltihaplı (ciltte içi irin dolu kabarcık, sivilce vb.) veya iltihapsız deri bozukluğu gibi cilt enfeksiyonları, hasar veya zedelenme sonucu oluşan  yırtıklar, kesik, yara, yanık ve deri ülseri enfeksiyonları ile dış kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır.

FURACIN MERHEM (POMAD) Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. FURACIN, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunması, mikropların oluşturduğu iltihaplı (ciltte içi irin dolu kabarcık, sivilce vb.) veya iltihapsız deri bozukluğu gibi cilt enfeksiyonları, hasar veya zedelenme sonucu oluşan  yırtıklar, kesik, yara, yanık ve deri ülseri enfeksiyonları ile dış kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır.
 3. FURACIN‘ i kullanımınız sırasında  döküntü, bölgesel ağrı ya da şişme gibi bir  alerjik reaksiyon gelişirse, ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza başvurunuz.
 4. Böbrek yetmezliğiniz varsa FURACIN‘i dikkatli kullanınız. Derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluğunuzu arttırabilir.
 5. Tedaviye başladıktan sonra birkaç gün içerisinde yara veya yanıklarda iyileşme belirtileri görülmezse ya da daha kötüleşirse FURACIN‘in kullanımını bırakıp, doktorunuzla görüşünüz.
 6. FURACIN‘i kulak enfeksiyonu için kullanıyorsanız, kulak yolunda tahriş ya da ödem oluşursa;  ilacın kullanımını bırakıp doktorunuza başvurunuz.
 7. Gözlerinize temas ettirmeyiniz.
 8. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

FURACIN MERHEM (POMAD)‘ın kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. FURACIN, bir gazlı bez yada spatül ile etkilenmiş bölgeye sürülür. Merhemin sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.
 3. FURACIN, her gün ya da bir kaç günde bir enfeksiyonlu bölgede iyileşme sağlanana dek uygulanır.
 4. Tedavi süresi 7 ila 10 gündür.
 5. Geniş yanık cilt alanlarına, steril gazlı bez üzerine yayıldıktan sonra uygulanmalıdır.
 6. Ameliyat yaralarında pansumanın yapışmaması için FURACIN‘i uygulandıktan sonra üzerine vazelinli gazlı bez konulur. Pansuman böylece 5-7 gün açılmadan bırakılabilir.  Pansuman açılırken, pansumanın çıkarılmasını kolaylaştırmak için gazlı bez, serum fizyolojikle ıslatılmalıdır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Uygulanan bölgede döküntü,  kaşıntı ve lokal ödem seyrek görülen yan etkilerdir.
 3. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki  bildirilmemiştir.

 

İlaç Etken Maddesi: Nitrofurazon
İlaç Marka İsmi:  FURACİN MERHEM (POMAD)

FURACİN % 0,2 MERHEM (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

FURACİN % 0.2 soluble dressing merhem
Haricen uygulanır.
Etkin madde: Her bir tüpte % 0.2 FURACİN ( nitrofurazon)  içerir.
Yardımcı maddeler: Polietilen glikol 300, polietilen glikol 1000, polietilen glikol 4000
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. FURACİN nedir ve ne için kullanılır?
2. FURACİN’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FURACİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FURACİN’ in saklanması Başlıkları yer almaktadır.
1. FURACİN nedir ve ne için kullanılır?
FURACİN cilt üzerine uygulanan ve açık sarı renkli bir merhemdir. FURACİN 56 g’lık ambalajda kullanıma sunulmaktadır. FURACİN , ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında, duyarlı mikroorganizmaların (mikropların) oluşturduğu piyoderma (ciltte sivilceli durum), dermatoz (deride oluşan hastalık) gibi cilt enfeksiyonlarında, kesik, yara, yanık ve ülser (derideki bir tür yara) enfeksiyonların ve otitis eksterna (dış kulak iltihabı) tedavisinde kullanılır.
2. FURACİN’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
FURACİN’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
Nitrofurazona karşı veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
FURACİN’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
Yiyecekler, boyalar, koruyucular veya herhangi bir ilaca karşı bir alerjiniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.
Böbrek yetmezliği durumlarında bu ilacı dikkatli kullanınız. FURACİN’ in bileşiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluğunuzu artırabilir.
Cildinizdeki yanık ya da yara düzelmezse veya daha kötüleşirse doktorunuza başvurunuz. Cildinizde yerel hassasiyet ve tahriş belirtileri oluştuysa ilacın kullanımına son veriniz ve doktorunuza bildiriniz. Cilt üzerine kullanılan antibakteriyel ilaçlar ile, seyrek olarak ilaca duyarlı olmayan mantarların da içinde olduğu gibi bir grup mikroorganizma (mikrop) tarafından enfeksiyon oluşabilir. Eğer böyle bir durum oluşursa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
FURACİN’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması
FURACİN haricen cilde uygulanan bir merhem olduğundan yiyecek ve içeceklerle etkileşmez.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.
FURACİN’ in hamilelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/ zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız FURACİN kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
FURACİN’ in araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.
FURACİN’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bileşiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek mevcut böbrek bozukluğunuzu artırabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
FURACİN’ in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. FURACİN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:
FURACİN’ i doktorunuzun önerdiği süre ve miktarda uygulayınız. FURACİN , uygulama ya da pansuman şekline göre, günlük olarak veya birkaç günde bir enfeksiyonlu bölgeye iyileşme sağlanıncaya dek uygulanır. Tedaviye 7-10 gün devam edilmesi önerilir.
Uygulama yolu ve metodu:
FURACİN cilt yüzeyine haricen uygulanır.
Lezyonların üzerine doğrudan doğruya bir gazlı bez veya spatül ile uygulanır. Geniş yanık alanlarına steril gazlı bez üzerine yayıldıktan sonra uygulanır. Postoperatif (ameliyat sonrası) vakalarda FURACİN’ in üzerine vazelinli gazlı bez konması pansumanın yapışmasını önler ve bu şekilde pansumanın 5-7 gün açılmadan bırakılması mümkün olur. Pansuman çıkarılırken gazlı bezin serum fizyolojikle ıslatılması, çıkarılmasını kolaylaştırır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
FURACİN’ in çocuklarda kullanımı ve miktarı doktorunuz tarafından belirlenmelidir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda doz ayarlaması ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. FURACİN’ in  yaşlılarda kullanımı
için herhangi bir kısıtlama yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek veya karaciğer yetmezliği:
Böbrek yetmezliğiniz varsa bu durumu doktorunuza söylemelisiniz. Böbrek yetmezliği durumlarında kullanımda dikkatli olunuz. FURACİN’ in bileşiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluğunuzu artırabilir.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir. Eğer FURACİN ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla FURACİN kullandıysanız: FURACİN’ i kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. FURACİN’ i kullanmayı unutursanız ,Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız. Eğer FURACİN uygulamayı unutursanız, hatırladığınızda derhal uygulayınız. Ancak, gelecek uygulamaya yakın bir zamanda hatırlarsanız, kaçırdığınız uygulamayı yapmadan düzenli uygulama şeklinize devam ediniz. FURACİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Tedavinizi doktorunuza bildirmeden, kendi kendinize sonlandırmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
FURACİN’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, FURACİN’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Cilt döküntüsü, kaşıntı ve lokal ödem (şişlik) gibi değişik derecelerde kontakt dermatit (temasla ortaya çıkan deri hastalığı) reaksiyonları, Deride süperenfeksiyon (nitrofurazon kullanımına bağlı mantar ve bazı mikroorganizmaların (Pseudomonas da dahil olmak üzere) çoğalması ile birlikte mevcut enfeksiyonun dışında yeni enfeksiyonlar. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FURACİN ’e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. FURACİN’ in saklanması
FURACİN’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Güneş ışığıyla, floresan ışığıyla, alkali maddelerle ve 40°C’den yüksek ısılarla doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FURACİN’ i kullanmayınız. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız FURACİN’ i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Eğer üründe ve/veya ambalajda bozukluklar fark ederseniz FURACİN’ i kullanmayınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir