FLUZAMED 2 mg/mL İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon

Endikasyon Bilgisi :

Flukonazol adlı aktif maddeyi içinde bulunduran FLUZAMED 2 mg/ml IV İnfüzyonluk Flakon, mantarların büyümelerini çoğalmalarını engelleyen bir ilaçtır. Mayalar ve mantarların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisi için uygundur. FLUZAMED Flakon, mukozal ve genital pamukçuk, kadın dış üreme organları ve vajinanın mantar enfeksiyonu (Vajinal Kandidiyazis) ve erkeklerde kandidiyal balanit tedavisinde; ağız-boğaz, yemek borusu, akciğer,  idrar kanalları, kan dolaşımı gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan mantarların sebep olduğu enfeksiyonlar ile deri enfeksiyonlarının (saçkıran, tırnak, ayak ve el mantarı vb.) tedavisinde; AIDS li ya da  kemik iliği nakli geçiren veya kanser tedavisi gören hastalarda  mantar enfeksiyonlarının tedavisi ve nüksünün önlenmesinde;  ayrıca Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun  (AİDS hastalarında) tekrarının önlenmesinde ve bağışıklık sistemi normal çalışmayan hastaların bir mantar enfeksiyonu kapmasının önlenmesinde kullanılır.

FLUZAMED 2 mg/mL İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; kullanmanız önerilmez.
 2. Eğer böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise ya da herhangi bir kalp ritim bozukluğu, kişisel veya aile geçmişinde uzun QT sendromu durumlarından herhangi bir  ya da bir kaçı var ise;  kullanmadan önce hekiminiz bilgilendirmeniz gerekmektedir. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
 3. Eğer mide rahatsızlığı için sisaprid ya da alerji tedavisi için astemizol veya terfenadin kullanıyor iseniz;  kalp ritim bozukluğu ilacı olan kinidin etken maddeli bir ilaç alıyorsanız veya şizofreni hastalığı için pimozid kullanıyor iseniz; bu ilaçlardan herhangi biriyle FLUZAMED kullanmayınız.
 4. FLUZAMED’e başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Hekiminizin reçetede belirttiği kullanma süresini dikkate alınız. Çünkü enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşmeler görülebilir.
 5. FLUZAMED, düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan, makine veya araba kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 6. Hamileyseniz veya ilacın kullanımı sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza durumu söylemelisiniz. Hamileyken FLUZAMED kullanımı, doğmamış bebeğe zarar verebilir.
 7. FLUZAMED, emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

FLUZAMED 2 mg/mL İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon’un Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. FLUZAMED , damar yoluyla uygulanır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. FLUZAMED kullanırken, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. FLUZAMED yan etki: Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, gaz, baş ağrısı ve deride döküntü yaygın yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi: Flukonazol
İlaç Marka İsmi: FLUZAMED 2 mg/mL İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon
FLUZAMED, sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler, Triazol türevleri ve flukonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FLUZAMED, WORLD MEDİCİNE İLAÇ SANAYİ  firmasının ürünüdür.

FLUZAMED 2 mg/mL İ.V. İnf. İçin Çöz. İçeren Flakon’un kısa ürün bilgisi

FLUZAMED 2 mg-mL İ.V. İnf. İçin Çöz. İçeren Flakon’a ait kısa ürün bilgisi

FLUZAMED 2 mg/mL İ.V. İnf. İçin Çöz. İçeren Flakon’a ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü

FLUZAMED 2 mg/mL İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon
Steril, apirojen
Damar içine uygulanır.
• Etken madde: Her şişede 200 mg flukonazol bulunur.
• Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum hidroksit (pH ayarı için), hidroklorik asit (pH
ayarı için), enjeksiyonluk su
1. FLUZAMED nedir ve ne için kullanılır?
FLUZAMED berrak, renksiz, partikülsüz çözelti, damar içi kullanım standartlarına uyum
göstermelidir. Berrak, nötr cam şişelerde olmalıdır.
FLUZAMED, antifungal adı verilen bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.
FLUZAMED, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için
kullanılır. Ayrıca, mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için de kullanılabilir. Mantar
enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır.
FLUZAMED size doktorunuz tarafından aşağıdaki mantar enfeksiyon türlerini tedavi etmek için
verilebilir.
• Mukozal pamukçuk, ağızda veya boğazda enfeksiyon. Normal veya bağışıklık fonksiyonları
bozulmuş hastalar tedavi edilebilir.
• Deri enfeksiyonları – örn. Ayak mantarı, mantar hastalığı, kaşıntı.
• Aşağıdakilerden kaynaklanan iç (sistemik) fungal enfeksiyonlar:
• Kan dolaşımı, vücut organları (örn. kalp, akciğerler), karın zarı, kalbin içini örten bir
sıra yassı epitel dokudan oluşan zar, göz veya idrar yolunda bulunan Candida
• Cryptococcus, örn. menenjit ve akciğer ve deri gibi diğer bölgelerdeki enfeksiyonlar
• Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda, gelişen sistemik mantar hastalıklarında
Aşağıdakiler için de size FLUZAMED verilebilir.
• Bir mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek (bağışıklık sisteminiz düzgün
çalışmıyorsa). Habis hastalık sebebiyle hücre öldürücü kanserde ilaç tedavisi veya
kanserde ısın tedavisi uygulaması sonucu mantar enfeksiyonlara zemin hazırlayan
hastalarda mantar enfeksiyonlarının önlenmesinde.
• Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek (AİDS
hastalarında)
Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize
başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından
düzenlenecektir.
2. FLUZAMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
FLUZAMED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Aşağıdakilere aşırı duyarlılığınız olduysa:
• FLUZAMED’in herhangi bir bileşenine
• Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.
Aşırı duyarlılık belirtileri kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
FLUZAMED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
• Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
• Özellikle AİDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
• Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç
alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa.
Flukonazol ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür.
Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip
edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.
• Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları
gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen, el,
yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa doktorunuz
tedavinizi kesebilir.
• Günde 400 mg’dan az terfenadin kullanıyorsanız
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
gelişirse
• Elektrolit bozukluğunuz varsa
• Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
• Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat EKG kaydında QT aralığını
uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız
Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT
aralığının uzadığı gözlenmiştir.
• Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
• Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum
varsa
• Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde akut, subakut veya kronik hastalığınız
varsa
• Kalbiniz dakikada 60’dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi) varsa
FLUZAMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Mevcut değil.
Hamilelik dönemi
Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında FLUZAMED kullanmayınız
Emzirme dönemi
Emzirme esnasında FLUZAMED kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate
alınmalıdır.
FLUZAMED’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
FLUZAMED sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu gözönünde
bulundurunuz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
FLUZAMED ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
FLUZAMED ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FLUZAMED ile
etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve
doz ayarlaması gerektirir:
• Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
• Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
• Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfotersin B
• Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
• Bir antibiyotik olan azitromisin
• Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi
benzodiazepinler
• Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin,
amlodipin ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
• Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
• Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid
• Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
• Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize
edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle
• Kan basıncını düşürücü bir ilaç olan losartan
• Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
• Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar
• Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler
• Endojen steroidler
• Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon
• AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir
• Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri
• A Vitamini
• Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
• Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi
su tabletleri
• Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
• Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
• Nakil reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus
• Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin
• İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da
bilinen zidovudin
• Halofantrin
3. FLUZAMED nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:
Flukonazolun günlük dozu mantar enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır.
Tekrarlayan dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler veya
laboratuvar testleri aktif mantar enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam etmelidir.
Yetersiz bir tedavi süresi aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olur. Nüksü önlemek için;
AİDS’li ve kriptokoksik menenjit veya nükseden orofarenjeal kandidiyazis denilen ağız ve
yutakta bir tür mantar hastalığı olan hastalarda sıklıkla idame tedavi gerekir.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanabilir:
Mukozal pamukçuk – doz,
enfeksiyonun bulunduğu bölgeye
bağlıdır
7-14 veya 14-30 gün boyunca günde bir kez 50 mg.
Dozlar bazen 100 mg’a artırılır. AİDS hastasıysanız,
nüksü önlemek için tam primer kürden sonra haftada tek
doz 150 mg verilebilir. Protez kullanımına bağlı atrofik
oral mantar hastalığı için mutad flukonazol dozu,
proteze uygulanan lokal antiseptik önlemlerle birlikte 14
gün süreyle günde bir defa 50 mg’dır.
Mantar deri enfeksiyonları 2-4 hafta boyunca günde bir kez 50 mg (Atlet ayağı için
6 haftaya kadar verilebilir)
Sistemik mantar enfeksiyonlar Birinci günde 400 mg, daha sonra 6-8 hafta boyunca
günde bir kez 200-400 mg veya gerekirse daha uzun
süre. AİDS hastasıysanız, doktorunuz nüksü önlemek
için tam primer kürden sonra ilacı günde 200 mg olarak
süresiz kullanabilinir.
Mantar enfeksiyonu kapmanızı
önlemek için
Enfeksiyon kapma riskiniz olduğunda, günde bir kez 50-
400mg .Sistemik enfeksiyon riskiniz yüksekse, günde
bir kez 400 mg’dır. Flukonazol uygulaması, önceden
tahmin edilen kandaki parçalı hücre sayısında azalma
(nötropeni) olan hastalarda başlangıcından bir kaç gün
önce başlamalı ve nötrofil sayısı 1000/ mm3
‘ün üzerine
çıktıktan sonra 7 gün daha devam etmelidir.
Cryptococcus’dan (bir tür mantar
enfeksiyonu) kaynaklanan
enfeksiyonlar
Süresiz olarak günde bir kez 100-200mg
Bağışıklık sistemi yeterli
hastalarda, gelişen sistemik
mantar hastalıklarında
Koksidioidomikozda 11-24 ay, parakoksidioidomikozda
2-17 ay, sporotrikozda 1- 16 ay ve histoplazmozda 3-17
ay arasında olmakla birlikte, her hasta için uygun süre
seçilmelidir.
FLUZAMED size doktorunuz veya hemşireniz tarafından yaklaşık 30 dakika boyunca damarınıza
yavaş enjeksiyon (infüzyon) şeklinde verilecektir.
FLUZAMED, bir çözelti olarak tedarik edilir. Daha fazla seyreltilmeyecektir. Bu ilaç,
infüzyondan önce başka bir ilaçla karıştırılmamalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
4 haftalık ila 15 yaş mukozal
enfeksiyonlar
Günde bir kez 3 mg/kg. İlk
günde 6 mg/ kg.
sistemik fungal
enfeksiyonlar
Günde bir kez 6-12 mg/kg.
fungal
enfeksiyonları
önleme
Enfeksiyon kapma riski
bulunduğunda günde bir kez
3-12 mg/kg.
3-4 haftalık Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 2 günde bir verilir.
2 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.
2 haftalıktan küçük Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 3 günde bir verilir.
3 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.
Çocuklarda günde maksimum 400 mg dozajı aşılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek
enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.
Karaciğer yetmezliği:
Mevcut değil.
Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUZAMED kullandıysanız:
FLUZAMED’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
FLUZAMED’i kullanmayı unutursanız:
Bu ilaç size yakın tıbbi gözetim altında verildiğinden dozun atlanması pek olası değildir. Yine
de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
FLUZAMED ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz size söylemediği sürece FLUZAMED almayı durdurmayınız. FLUZAMED
almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir.
FLUZAMED kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler
Tüm ilaçlar gibi, FLUZAMED’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler
olabilir.
Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki
semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:
• Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
• Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
• Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
• Deri döküntüsü
• Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).
• AİDS hastasıysanız, FLUZAMED dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme
olasılığınız daha yüksektir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1000 hastada birden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastada birden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın:
• Baş ağrısı
• Karın ağrısı
• Bulantı
• Kusma
• Midede rahatsızlık
• İshal
• Gaz
• Döküntü
• Yüksek alkalen fosfataz düzeyleri
• Aspartat aminotransferazda artış
• Kan alkalin fosfatazda artış
Yaygın olmayan:
• Uykusuzluk
• Uykululuk hali
• Nöbetler
• Sersemlik
• Uyuşma
• Tat bozukluğu
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
• Hazımsızlık, sindirim bozukluğu
• Gaz ve ağız kuruluğu
• Safra akısının yavaşlaması veya durması
• Sarılık
• Bilirubinde artış
• Kaşıntı
• Kurdeşen
• Terlemede artış
• Kas ağrısı
• Yorgunluk
• Keyifsizlik
• Güçten düşme
• Ateş
Seyrek:
• Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
• Akyuvar sayısında azalma
• Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
• Trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
(alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere)
• Yüksek kolesterol
• Yüksek trigliserit
• Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
• Titreme
• QT uzaması
• Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (torsade de pointes)
• Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite
• Karaciğer yetmezliği
• Karaciğer iltihabı
• Sarılık
• Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya
hasar
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (StevensJohnson sendromu)
• Akut yaygın ekzantematöz püstüloz eksfoliyatif deri hastalıkları
• Yüzde ödem
• Saç dökülmesi
Pediyatrik hastalar
Pediyatrik klinik araştırmalar sırasında kaydedilen advers olay insidansı ve modeli ile
laboratuvar anormallikleri, yetişkinlerde görülenlerle karşılaştırılabilir niteliktedir.
5. FLUZAMED’in saklanması
FLUZAMED’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLUZAMED’i kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi:
World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, P.K.:34212,
Güneşli, Bağcılar, İstanbul
Tel: +90 212 474 70 50
Faks: +90 212 474 09 01
Üretici:
Mefar İlaç San. A.Ş.
Ramazanoğlu Mah, Ensar Cad., No:20
Kurtköy-Pendik/İSTANBUL
Bu kullanma talimatı 25.01.2017 tarihinde onaylanmıştır

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir