FLUCORAL 150 mg Kapsül

Flukonazol adlı etken maddeyi içinde bulunduran FLUCORAL 150 mg Kapsül, sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler, Triazol türevleri ve flukonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FLUCORAL 150 mg, BİLİM İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür .l

FLUCORAL 150 mg için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, FLUCORAL ne ilacıdır; FLUCORAL ‘e başlamadan önce uyulması gerekenler,  FLUCORAL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; FLUCORAL kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi FLUCORAL Kapsül ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

FLUCORAL 150 mg Kapsül’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

FLUCORAL 150 mg kapsül Ağızdan yutarak alınır.
• Etkin madde: Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.
• Yardımcı maddeler: Laktoz (inek sütü kaynaklı), mısır nişastası, koloidal silikon dioksit,
magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat, jelatin (sığır kaynaklı), FD&C Mavi No. 2, siyah
demir oksit, titanyum dioksit.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. FLUCORAL nedir ve ne için kullanılır?
2. FLUCORAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FLUCORAL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FLUCORAL’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. FLUCORAL nedir ve ne için kullanılır?
FLUCORAL, opak koyu mavi-beyaz 1 numara kapsül içinde homojen beyaz toz içerir. 2
kapsüllük ambalajlarda sunulmaktadır.
FLUCORAL, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan
biridir. Etkin madde flukonazoldür.
FLUCORAL yetişkinlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:
− Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu)
− Koksidioidomikoz (vadi humması olarak bilinen, akciğerleriniz yoluyla vücudunuza giren
mantarın neden olduğu bir hastalıktır)
− Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında
(örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar
2/11
− Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen mantar enfeksiyonu)
− Genital pamukçuk (kadında veya erkekte cinsel organın mantar enfeksiyonu).
− Deri enfeksiyonları (örn. atlet ayağı adı verilen ayak mantarı, saçkıran, kasık mantarı, tırnak
mantarı)
FLUCORAL yetişkinlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:
− Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önlemede
− Mukozal pamukçukların tekrarlanmasını önlemede
− Vajinal pamukçuk tekrarlanmasını önlemede
− Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz
zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)
FLUCORAL yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar,
çocuklar ve ergenlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:
− Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen enfeksiyon)
− Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında
(örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar
− Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu)
FLUCORAL yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar,
çocuklar ve ergenlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:
− Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz
zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)
− Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme
2. FLUCORAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
FLUCORAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:
− Flukonazol veya FLUCORAL’in içerisinde bulunan herhangi bir bileşene
− Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara
Belirtiler, kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide rahatsızlıklarında kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon
gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız.
• Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel
etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız.
• Günde 400 mg’dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde
kullanılan bir ilaç alıyorsanız.
3/11
FLUCORAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
• Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
• Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
• Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse
• Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları
gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AİDS hastası iseniz şiddetli deri reaksiyonları
gösterme eğilimi daha yüksektir.
• Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar
sizde mevcutsa.
• Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte
kullanım”)
• Kortizol gibi bazı steroid hormonların yeterli miktarda üretilmediği böbrek üstü bezi
yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa (kronik veya uzun süreli yorgunluk, kas zayıflığı, iştah
azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)
• Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron
kullanıyorsanız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
FLUCORAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
FLUCORAL’i yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCORAL ile tedavi edilen kadınlarda kendiliğinden düşük riski
meydana gelebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCORAL’in günlük 400-800 mg uzun süreli
kullanımı bebekte doğuştan anomali riskini arttırabilir. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi
düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken FLUCORAL almamalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
FLUCORAL anne sütüne geçmektedir. 150 mg’a kadar tek doz FLUCORAL aldıktan sonra
emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak FLUCORAL
kullanıyorsanız emzirmeyiniz.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
4/11
Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesini de içeren sersemlik hali veya nöbet ortaya
çıkabileceği dikkate alınmalıdır.
FLUCORAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı
dayanıksız olduğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa
geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlar FLUCORAL ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç
alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FLUCORAL ile
etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve
doz ayarlaması gerektirir:
• Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
• Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
• Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
• Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol
• Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
• Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi
benzodiazepinler
• Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
• Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin,
amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörler
• Kan basıncını düşürücü olan losartan
• Yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan olaparib
• Organ nakli reddini önlemek için siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli
kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)
• Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
• Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi
ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid
bozuklukları için kullanılan ilaçlar
• Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
• Doğum kontrol ilaçları
• Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)
5/11
• İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da
bilinen zidovudin ve AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir, klorpropamid,
glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
• Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin
• Romatoid artrit tedavisinde kullanılan tofasitinib
• Hiponatremi (kanınızdaki düşük sodyum seviyeleri) tedavisinde veya böbrek
fonksiyonlarındaki azalmayı yavaşlatmak için kullanılan tolvaptan
• A Vitamini
• Kistik fibroz tedavisinde kullanılan ivakaftor
• Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron
• İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid
• Kan kanseri tedavisinde kullanılan ibrutinib
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. FLUCORAL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Durum Doz
Kriptokokal menenjit
İlk gün 400 mg, sonra günde bir kez
200 mg ila 400 mg olmak üzere 6 ile 8
hafta boyunca veya gerektiğinde daha
uzun süre. Bazen doz 800 mg’a kadar
arttırılabilir.
Kriptokokal mantarların neden olduğu
tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit)
Hekim tarafından tedavi
sonlandırılıncaya kadar günde bir kez
200 mg
Vadi humması (Koksidioidomikozis) tedavisi
11 aydan 24 aya kadar (Gerekiyorsa
daha uzun süre) günde 1 kez 200 mg ila
400 mg’dır. Bazen doz 800 mg’a kadar
arttırılır.
Kandida türü mantarların neden olduğu iç
organların mantar enfeksiyonlarının tedavisi
İlk gün 800 mg, hekim tarafından tedavi
sonlandırılıncaya kadar günde 400
mg’dır.
Ağız, boğaz ve takma diş kaynaklı ağız yarasını
etkileyen mukozal enfeksiyonları tedavisi
İlk gün 200 mg – 400 mg’dır. Sonra
hekim tarafından tedavi
sonlandırılıncaya kadar günde bir kez
100 mg – 200 mg’dır.
Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun
bulunduğu yere bağlıdır.)
Hekim tarafından tedavi
sonlandırılıncaya kadar 7 – 30 gün
boyunca günde bir kez 50 mg – 400
mg’dır.
6/11
Boğazda tekrarlayan, ağız iç tabakasını etkileyen
mukozal enfeksiyonların tedavisi
Enfeksiyon riski altındayken, günde bir
kez 100 mg – 200 mg veya haftada 3 kez
200 mg’dır.
Cinsel organlardaki mantar hastalıkları
tedavisinde Tek doz olarak 150 mg önerilir.
Tekrarlayan vajinal mantar hastalığının
tedavisinde
Toplam 3 doz için her üç günde bir 150
mg (1., 4. ve 7 günlerde) alınmasını
takiben; enfeksiyon riski altındayken 6 ay
boyunca haftada bir kez 150 mg’dir.
Deri ve tırnaktaki mantar hastalığı tedavisinde
(Onikomikoz)
Enfeksiyonun yerine göre, günlük 50
mg ya da haftada 150 mg tek doz ya da
1 ile 4 hafta arasında haftada 1 kez 300
ile 400 mg (Atlet ayağı için 6 haftaya
kadar verilebilir, tedavi, enfekte
olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın
yerini almasına kadar devam
ettirilmelidir.)
Kandida’nın neden olduğu enfeksiyonu engellemek
için (Bağışıklık sisteminiz zayıf ve düzgün
çalışmıyorsa)
Enfeksiyon riski altındayken günde bir
kez 200 mg – 400 mg’dır
Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize
başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından
düzenlenecektir.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan yutarak alınır.
Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız
en iyisidir.
İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
12-17 yaş arası çocuklarda kullanım, hekim tarafından reçetelenen doz uygulanır (Yetişkinler
ya da çocuklar için doz/uygulama sıklığı).
11 yaşından küçük çocuklar için maksimum doz günde 400 mg’dır. Doz, çocuğun kilosuna (kg)
göre belirlenmelidir.
7/11
Durum Doz
Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun
bulunduğu yere bağlıdır.)
Günde 1 kez 3 mg/kg (Tedavinin ilk
gününde 6 mg/kg olarak verilebilir.)
Kriptokokal mantarların neden olduğu tekrarlayan
menenjit (Kriptokokal menenjit) ya da Kandida türü
mantarların neden olduğu iç mantar enfeksiyonları
tedavisi
Günde 1 kez 6 mg-12 mg/kg
Kriptokokal mantarların neden olduğu tekrarlayan
menenjit (Kriptokokal menenjit) tekrarlamasını
önlemek için
Günde 1 kez 6 mg/kg
Kandida’nın neden olduğu enfeksiyonu engellemek
için (Bağışıklık sistemi düzgün çalışmıyorsa) Günde 1 kez 3 mg-12 mg/kg
15 – 27 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak 2 günde bir verilir. Maksimum
doz, her 48 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg’dır.
0 – 14 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak her 3 günde bir verilir.
Maksimum doz, her 72 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg’dır.
Yaşlılarda kullanımı:
Böbrek sorunlarınız yoksa normal yetişkin dozu verilecektir. Böbrek sorunlarınız varsa
doktorunuz ilacınızı böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Doktorunuz, böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu nedenle karaciğer
bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.
Eğer FLUCORAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUCORAL kullandıysanız
Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FLUCORAL
aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan
şeyleri görme, duyma, hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir
durum oluşabilir. Bu durumda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik
tedavi (destekleyici önlemler ve gerekli durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.
8/11
FLUCORAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
FLUCORAL’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı fark ettiğiniz zaman hemen alınız. Eğer
bir sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.
İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FLUCORAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuz size söylemediği sürece FLUCORAL almayı durdurmayınız. FLUCORAL almayı
kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir.
FLUCORAL kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, FLUCORAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler
olabilir.
Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Eğer burada
yazılı olmasa bile herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza
bildiriniz.
Aşağıdakilerden biri olursa, FLUCORAL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
• Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
• Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
• Deri döküntüsü
• Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).
• AIDS hastasıysanız, FLUCORAL dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme
olasılığınız daha yüksektir.
FLUCORAL karaciğerinizi etkileyebilir. Karaciğer problemlerinin belirtileri aşağıda
sıralanmıştır.
• Yorgunluk
• İştah kaybı
• Kusma
• Deride veya göz aklarında sararma (sarılık)
FLUCORAL böbreküstü bezlerinizi ve üretilen steroid hormon seviyesini etkileyebilir. Böbrek
problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.
9/11
• Yorgunluk
• Kas zayıflığı
• İştah kaybı
• Kilo kaybı
• Karın ağrısı
Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde olursa FLUCORAL almayı bırakınız ve
derhal doktorunuza haber veriniz.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastada birden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın:
• Baş ağrısı
• Karın ağrısı, midede rahatsızlık, bulantı, kusma, ishal, karaciğer fonksiyonu kan testi
sonuçlarında artış (alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış, kan alkalin
fosfatazda artış)
• Döküntü
Yaygın olmayan:
• Soluk renkli deriye, yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilecek kırmızı kan hücreleri
sayısında azalma, kansızlık (anemi)
• İştah azalması
• Uykusuzluk, uykululuk hali
• Nöbetler, sersemlik, odanın döndüğünü hissetme, karıncalanma, iğnelenme veya uyuşma
hissi, tat bozukluğu
• Hazımsızlık, sindirim bozukluğu, gaz ve ağız kuruluğu
• Kas ağrısı
• Sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, bilirubinde artış (cilt ve gözlerde sararma)
• Kaşıntı, kurdeşen, terlemede artış, deride kabarcık
• Yorgunluk, keyifsizlik, güçten düşme, ateş
Seyrek:
• Enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleri sayısında ve kanamayı durdurmaya
yardımcı trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma
• Düşük trombosit sayısı veya diğer kan hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklı deride
kızarma veya morarma
• Yüksek kolesterol, yüksek trigliserit (kanınızda bazı yağların miktarının yükselmesi)
• Kan potasyum düzeyinde düşme
10/11
• Titreme
• Elektrokardiyografi (EKG) bozuklukları, QT uzaması, yaşamı tehdit eden düzensiz kalp
ritmi (torsades de pointes)
• Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite, karaciğer yetmezliği, karaciğer
iltihabı, karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü
veya hasarı
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (alerji
sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere) kabarmaya
neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonlarının, yüz veya dudaklarda şişmenin
görüldüğü alerjik reaksiyonlar (bazen ciddi boyutta)
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson
sendromu), ani başlayan ve ateşle birlikte tüm vücutta irinli deri kabarcığı oluşan deri hastalığı
(akut yaygın ekzantematöz püstüloz), eksfoliyatif deri hastalıkları, yüzde ödem,
• Saç dökülmesi
Bilinmiyor:
• Ciltte kızarıklık, ateş, şişmiş bezler, bir tip beyaz kan hücresinde artış (eozinofili) ve iç
organlarda (karaciğer, akciğerler, kalp, böbrekler ve kalın bağırsak) iltihaplanma ile aşırı
duyarlılık reaksiyonu (İlaç reaksiyonu veya eozinofili ve sistemik belirtiler ile gözlenen ilaç
reaksiyonu (DRESS) ile döküntü)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. FLUCORAL’in saklanması
FLUCORAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLUCORAL’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FLUCORAL’i kullanmayınız.
Ruhsat sahibi ve üretici : BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184
34440 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel: +90 (212) 365 15 00
Faks: +90 (212) 276 29 19

FLUCORAL 150 mg Kapsül’ün kısa ürün bilgilendirmesi

FLUCORAL 150 mg Kapsül’ün kısa ürün bilgilendirmesi

FLUCORAL da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. FLUCORAL ‘i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. FLUCORAL alımı yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir