Fenistil Jel

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etkin maddesi Dimentinden maleat‘dir. Fenistil Jel, vücuttaki doğal bir kimyasal olan  histaminin etkilerine zıt yönlü etki gösteren ve alerjik belirtilerin tedavisinde kullanılan  antihistaminik bir ilaçtır. Arı sokmaları, böcek ve sinek ısırmaları, yüzeysel hafif yanıklar, güneş yanıkları, iltihabi olmayan cilt hastalıklarına bağlı kaşıntılar ile kurdeşen tedavisinde kullanılır. Cilde sürüldüğünde birkaç dakika içinde tahrişi ve kaşıntıyı geçirir.

Fenistil Jel Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Fenistil, etkilenen bölgeyi iyileştirici ve kaşıntı giderici bir jeldir.
 3. Cilde sürüldüğünde birkaç dakika içinde tahrişi ve kaşıntıyı geçirir.
 4. Çok ciddi kaşıntılarınız ya da geniş yaralarınız varsa doktora danışmadan kullanmayınız.
 5. Bebeklerin ve küçük çocukların geniş cilt alanlarında özellikle soyulma ya da  iltihaplanma varsa; kullanmayınız.
 6. Hamile iseniz geniş cilt alanlarında özellikle soyulma ya da  iltihaplanma varsa; kullanmayınız.  Emzirme döneminde meme uçlarına sürmeyiniz.
 7. Uygulamadan sonra güneş ışınlarından uzak durunuz, güneşe çıkmayınız.
 8. Ağzınıza veya  gözlerinize temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız..
 9. Şiddetli kaşıntılarda veya kaşıntılı yaygın yaralarda, doktorunuz bu ilaçla birlikte enjeksiyonla veya ağız yoluyla alınan başka bir alerji ilacı kullanılması gerektiğini söyleyebilir.  Doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 10. Eğer, tedavi edilecek bölge ellerinizde değilse, ilacı uygulamadan önce ve uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.
 11. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Fenistil Jel’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. Derinin sadece etkilenen bölgesine sürünüz. Birkaç dakika içerisinde etkisini gösterir.
 3. Günde 2 ila 4 defa uygulanır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Uygulanan bölgede hafif yanma ve kuruluk hissi seyrek görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Dimentinden maleat
İlaç Marka İsmi: Fenistil Jel

Fenistil Jel (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

FENİSTİL jel
Cilt üzerine uygulanır.
• Etkin madde: Her 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir.
• Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, sodyum edetat, karbomer, propilen glikol,
sodyum hidroksit (pH için), saf su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı
doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. FENİSTİL nedir ve ne için kullanılır?
2. FENİSTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FENİSTİL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FENİSTİL’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. FENİSTİL nedir ve ne için kullanılır?
• FENİSTİL etkin madde olarak %0.1 oranında (1 mg/g) dimetinden maleat içeren,
renksiz ve kokusuz, jel formunda bir ilaçtır.
• FENİSTİL topikal antihistaminikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir ve
alerjik cilt reaksiyonları ve diğer çeşitli nedenlere bağlı kaşıntıyı giderir. Cilde
uygulandığında birkaç dakika içinde kaşıntı ve iritasyonu geçirir.
• FENİSTİL 30 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
• FENİSTİL,
o İltihabi olmayan cilt hastalıklarına (dermatoz) bağlı kaşıntılar,
o Döküntü (ürtiker),
o Böcek ısırmaları,
o Güneş yanıkları ve yüzeysel hafif yanıklarda kullanılır.
2. FENİSTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
FENİSTİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• Dimetinden maleata veya FENİSTİL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden
herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise
• FENİSTİL’i, bebeklerin ve küçük çocukların geniş cilt alanlarında, özellikle soyulma
ya da enflamasyon varsa, kullanmayınız.
FENİSTİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• FENİSTİL’in uygulandığı alanları uzun süre güneşe maruz bırakmayınız.
• Çok ciddi kaşıntılarınız ve/veya geniş yaralarınız varsa FENİSTİL kullanmadan önce
doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
FENİSTİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
FENİSTİL’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Hamile iseniz FENİSTİL’i, ciltte geniş alanlara, özellikle soyulma ya da iltihaplanma
varsa, uygulamayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bebeğinizi emziriyorsanız FENİSTİL’i, ciltte geniş alanlara, özellikle soyulma ya da
iltihaplanma varsa, uygulamayınız.
• FENİSTİL’i meme uçlarına sürmeyiniz.
Araç ve makine kullanımı
FENİSTİL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.
FENİSTİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
FENİSTİL propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.
FENİSTİL benzalkonyum klorür içerdiğinden irritan cilt reaksiyonlarına sebep olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. FENİSTİL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, günde 2–4 defa uygulayınız.
Bir hafta içinde şikayetlerinizde düzelme olmazsa doktorunuza danışınız.
Hamileliğin ilk 3 ayı sonrasında incelmiş, gergin ve iltihaplı cilt yüzeyine sürülmemesi –
dikkatle kullanılması – gerekir.
Uygulama yolu ve metodu:
FENİSTİL’i derinin etkilenen bölgesine sürünüz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
FENİSTİL’i bebeklerin ve küçük çocukların geniş cilt alanlarında, özellikle soyulma ya da
iltihaplanma varsa uygulamayınız.
Özel kullanım durumları:
Özel kullanım durumu yoktur.
Eğer FENİSTİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla FENİSTİL kullandıysanız:
FENİSTİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
FENİSTİL’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
FENİSTİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, FENİSTİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Karşılaşılabilecek yan etkiler için şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);
seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden
hareketle tahmin edilemiyor).
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Seyrek: Ciltte hafif kuruluk, hafif yanma hissi
Çok seyrek: Alerjik deri reaksiyonları
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. FENİSTİL’in saklanması
FENİSTİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra FENİSTİL’i
kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FENİSTİL’i kullanmayınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir