Emend Kapsül

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Aprepitant’tır. Emend Kapsül, vücutta mide bulantısı ve kusmayı uyaran kimyasalların etkilerini engelleyerek mide bulantısı ve kusmayı önleyen bir ilaçtır. Kanser hastalarına kemoterapi sebebiyle oluşabilecek mide bulantısı ve kusmayı engellemek için diğer ilaçlarla birlikte kombinasyon halinde  verilen bir ilaçtır. Bu ilaç kemoterapiden bir saat  önce verilir. Çünkü başlamış olan bulantı ve kusmayı tedavi etmeyecektir. Kemoterapi tedavisinden sonraki ilk birkaç gün boyunca ek dozlar alınmalıdır.

EMEND Kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. Vücutta  mide bulantısı ve kusmayı uyaran kimyasalların etkilerini engelleyerek mide bulantısı ve kusmayı önleyen bir ilaçtır. Kanser hastalarına kemoterapi sebebiyle oluşabilecek mide bulantısı ve kusmayı engellemek için diğer ilaçlarla birlikte kombinasyon halinde  verilen bir ilaçtır.
  3. Bu ilaç kemoterapiden bir saat  önce verilir. Çünkü başlamış olan bulantı ve kusmayı tedavi etmeyecektir. Kemoterapi tedavisinden sonraki ilk birkaç gün boyunca ek dozlar alınmalıdır.
  4. Eğer karaciğer hastalığınız var ise bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacın kullanımı size uygun olmayabilir ya da doktorunuz doz ayarlamalarına veya testlere  ihtiyaç duyabilir.
  5. İlacın kullanımı doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir ve bu durum gebelikle sonuçlanabilir. Bu ilacı kullanırken  ve kullanımı bittikten sonraki  bir ay süresince gebeliği önlemek için kondom, prezervatif, diyafram, spermisid gibi  doğum kontrol yöntemlerini uygulamalısınız.
  6. Hamilelik döneminde ve emzirme dönemlerinde bu ilacı doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

EMEND Kapsül’ün Kullanım Şekli :

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
  2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Yemeklerle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

İlacın Olası Yan Etkileri

  1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
  2. Kalp atışlarında yavaşlama ve kansızlık görülebilir. Doktorunuza durumu bildiriniz.

 

İlaç Etken Maddesi: Aprepitant
İlaç Marka İsmi: EMEND 125 mg/80 mg/80 mg Sert Kapsül
EMEND, sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Antiemetikler ve Bulantı, Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar, Diğer Antiametikler ve Aprepitant şeklinde sınıflandırılmış olup, A04AD12 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz EMEND, MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI firmasının ürünüdür.

EMEND Sert Kapsül’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Bileşimi:
• Etkin madde: Bir kapsülde 125 mg, diğer 2 kapsülde 80 mg aprepitant
• Yardımcı maddeler: Sükroz, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, sodyum
lauril sülfat, jelatin (Sığır jelatini), titanyum dioksit, şelak, potasyum hidroksit ve siyah
demir oksit. 125 mg kapsül ayrıca kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir.
EMEND nedir ve ne için kullanılır?
• EMEND sert kapsül, aprepitant aktif maddesini içerir ve “nörokinin 1 (NK1) reseptör
antagonistleri” adı verilen bir ilaç sınıfına üyedir. Beyinde bulantı ve kusmayı kontrol
eden spesifik bir bölge vardır. EMEND bu bölgeye giden sinyalleri bloke ederek
bulantı ve kusmayı azaltır. EMEND erişkinlerde kemoterapiye (kanser tedavisi) bağlı
bulantı ve kusmayı önlemek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
• EMEND 3 günlük tedavi paketinde 3 kapsül içeren blister ambalajlarda kullanıma
sunulmaktadır. 3 kapsülden biri 125 mg (pembe-beyaz renkli), diğer ikisi 80 mg (beyaz
renkli) aprepitant içerir.
2. EMEND’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
EMEND’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Aprepitant veya EMEND’in içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
• Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız EMEND kullanmayınız:
• Pimozid (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)
• Terfenadin ve astemizol (saman nezlesi ve diğer alerjik durumların tedavisinde
kullanılır)
• Sisaprid (hazımsızlık problemlerinin tedavisinde kullanılır)
Bu ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza bilgi veriniz, doktorunuz EMEND kullanmaya
başlamadan önce tedavinizi değiştirebilir.
EMEND’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
• Karaciğer problemleriniz var ise, EMEND tedavisinden önce bunu doktorunuza
söyleyiniz çünkü karaciğeriniz ilacın vücudunuzda parçalanmasında (metabolize
edilmesi) önemlidir. Bu nedenle doktorunuzun karaciğerinizin durumunu takip etmesi
gerekebilir.
• Varfarin, asenokumarol (kan sulandırıcı) gibi ilaçlar alıyorsanız.
• Doğum kontrol ilaçları (vücuda hormon sağlayan doğum kontrol hapları
kullanıyorsanız).
EMEND almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle görüşünüz.
EMEND, 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza
danışınız.
EMEND’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
EMEND yiyecek ve içeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.
Hamilelik
Kesin gerekli olmadıkça EMEND’i gebelik döneminde kullanmamalısınız. Gebe iseniz,
emziriyorsanız, gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız
bu ilacı almadan önce doktorunuzdan tavsiye isteyiniz.
Doğum kontrol ilaçları (vücuda hormon veren doğum kontrol hapları, cilde yapıştırılan
bantlar, implantlar ve bazı rahim içi araçlar (RİA) dahil) bunlar EMEND ile birlikte
kullanıldığında yeterli düzeyde etki göstermeyebilir. EMEND tedavisi sırasında ve EMEND
kullandıktan sonra 2 aya kadar; hormon içermeyen, başka tür veya ilave bir doğum kontrol
yöntemi kullanılmalıdır.
EMEND’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; dolayısıyla EMEND tedavisi
sırasında emzirme önerilmez. EMEND alırken doktorunuza emzirip emzirmediğinizi veya
emzirmeyi planlayıp planlamadığınızı söylemeniz önemlidir.
Araç ve makine kullanımı
EMEND tedavisi sonrasında bazı hastalarda sersemlik hissi ve uyku hali oluştuğu dikkate
alınmalıdır. EMEND tedavisi sonrasında sersemlik hissi veya uyku hali hissederseniz araç ve
makine kullanımından kaçınınız (Olası yan etkiler bölümüne bakınız).
EMEND’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Emend sükroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı
intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
EMEND’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
EMEND tedavisi sırasında ve sonrasında, diğer ilaçları etkileyebilir. EMEND pimozid,
terfenadin, astemizol ve sisaprid gibi bazı ilaçlarla birlikte kullanılmamalı ya da doz
ayarlaması yapılması gerekebilir (Bkz EMEND’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız).
EMEND aşağıda belirtilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EMEND’in veya diğer ilaçların
etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız lütfen doktorunuzla veya
eczacınızla konuşunuz:
• Siklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (bağışıklık sistem baskılayıcıları)
• Alfentanil, fentanil (ağrı tedavisinde kullanılır)
• Kinidin (düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılır)
• İrinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (kanser tedavisinde kullanılırlar)
• ergotamin ve diergotamin gibi ergot alkaloit türevleri içeren ilaçlar (migren tedavisinde
kullanılır)
• Varfarin, asenokumarol (kan sulandırıcılar; kan tetkiklerinin yapılması gerekebilir)
• Rifampisin, klaritromisin, telitromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan
antibiyotikler)
• Fenitoin (nöbet tedavisinde kullanılır)
• Karbamazepin (depresyon ve sara tedavisinde kullanılır)
• Midazolam, triazolam, fenobarbital (sakinleştirici olarak ve uyumanıza yardımcı olmak
için kullanılan ilaçlar)
• St. John’s Wort (Sarı kantaron) (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç)
• Proteaz inhibitörleri (HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)
• Ketokonazol (şampuan hariç), itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, (mantar
hastalıklarına karşı etkili)
• Nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır)
• Kortikosteroidler (deksametazon ve metilprednizolon gibi)
• Anti-anksiyete ilaçları (alprazolam gibi)
• Tolbutamid (diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. EMEND nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
EMEND’i her zaman doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde kullanınız. Bulantı
ve kusmayı önlemek için EMEND’i her zaman başka ilaçlarla birlikte alınız. EMEND ile
tedaviniz bittikten sonra, doktorunuz aldığınız kemoterapi tedavi rejimine bağlı olarak, bulantı
ve kusmayı önlemek için başka ilaçlar almaya devam etmenizi isteyebilir. Emin olamadığınız
durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.
Önerilen EMEND dozu kemoterapi tedavisine başlamadan 1 saat önce ağızdan alınan bir adet
125 mg’lık kapsül ve kemoterapi tedavinizi takip eden 2 gün boyunca her sabah bir adet 80
mg’lık kapsüldür (2. ve 3. gün).
• İlacınızı bir miktar sıvıyla bütün olarak yutunuz. EMEND yiyeceklerle ya da aç karnına alınabilir.
Değişik yaş grupları:
18 yaşından küçük hastalara EMEND uygulanması önerilmemektedir.
Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.
EMEND için özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda veya hemodiyalize giren son evre böbrek hastalığı olan
hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Hafif düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta
derecede karaciğer bozukluğu olan hastalara dair veriler sınırlıdır ve şiddetli karaciğer
yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur. EMEND bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer EMEND’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla EMEND kullandıysanız:
EMEND’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
EMEND’in bir dozunu almayı unutursanız tavsiye almak için doktorunuza başvurunuz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.Kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
EMEND ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Eğer EMEND tedavisini durdurmayı düşünüyorsanız, öncelikle doktorunuz veya eczacınıza
danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir .
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sayfa 5/6
Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz EMEND kullanmayı
durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil
bölümüne başvurunuz:
• Ürtiker, döküntü, kaşıntı, solunum veya yutma güçlüğü (sıklığı bilinmemektedir ve
mevcut verilere dayanarak belirlenememektedir); bunlar alerjik bir reaksiyonun
belirtileridir.
Bildirilmiş diğer yan etkiler aşağıda listelenmektedir.
Yaygın yan etkiler:
• Kabızlık, hazımsızlık
• Baş ağrısı
• Yorgunluk
• İştah kaybı
• Hıçkırık
• Kandaki karaciğer enzimlerinin miktarında yükselme
Yaygın olmayan yan etkiler:
• Baş dönmesi, uyuklama
• Sivilce, döküntü
• Endişe hali
• Geğirme, bulantı, kusma, mide yanması, mide ağrısı, ağız kuruluğu, gaz çıkarma
• Ağrılı veya yanma hissi ile sık idrara çıkma
• Güçsüzlük, genel olarak iyi hissetmeme
• Sıcak basması
• Hızlı veya düzensiz kalp atımı
• Ateş ile yüksek enfeksiyon riski, kanda kırmızı kan hücrelerinin azalması
Seyrek yan etkiler:
• Düşünmede zorluk, güçsüzlük, tat almada bozukluk,
• Deride güneşe karşı hassasiyet, aşırı terleme, deride yağlanma, deride yaralar, kaşıntılı
döküntü, Stevens-Johnson sendromu/toksik epidermal nekroliz (seyrek görülen şiddetli
bir deri reaksiyonu),
• Öfori (aşırı mutluluk hali), oryantasyon bozukluğu,
• Bakteri enfeksiyonu, mantar enfeksiyonu,
• Şiddetli kabızlık, mide ülseri, ince barsak ve kolonda iltihaplanma (enflamasyon),
ağızda yaralar, karında şişkinlik,
• Sık idrara çıkma, normalden daha çok idrara çıkma, idrarda kan veya şeker varlığı,
• Göğüste rahatsızlık hissi, ödem, yürüme davranışında değişiklik,
• Öksürük, boğazın gerisinde mukus, boğaz tahrişi, hapşırma, boğaz ağrısı,
• Gözlerde sulanma ve kaşıntı,
• Kulak çınlaması,
• Kaslarda kasılma, kaslarda güçsüzlük,
• Aşırı susama,
• Kalp atışında yavaşlama, kalp veya kan damarı hastalığı,
• Beyaz kan hücrelerinin azalması, kanda düşük sodyum değerleri, kilo kaybı.
5. EMEND’in saklanması
EMEND’
i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
EMEND’i dış kutusunun üzerinde yer alan son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Kapsülü, almaya hazır olduğunuz zaman blister ambalajdan çıkarınız.
İlacın Ruhsatı Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.’ne aittir.
Üretici Firma: Alkermes Pharma Ireland Ltd. Monksland, Athlone, Co. Westmeath-İrlanda

EMEND Sert Kapsül’ün kısa ürün bilgilendirmesi

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde olarak 1 kapsülde 125 mg aprepitant; 2 kapsülde 80 mg aprepitant bulunur.
Yardımcı maddeler:
Kapsül içeriği: 125 mg sükroz, 80 mg sükroz, Hidroksipropil selüloz, mikrokristalin selüloz, Hidroksipropil selüloz, Sodyum lauril sülfat
Kapsül kabuğu (125 mg):  Titanyum dioksit, Jelatin (Sığır jelatini), Sarı demir oksit ve Kırmızı demir oksit
Kapsül kabuğu (80 mg) : Jelatin (Sığır jelatini) ve Titanyum dioksit
Baskı mürekkebi: Siyah demir oksit, Şelak ve  Potasyum hidroksit yardımcı bileşenlerden oluşur.
3. FARMASÖTİK FORMU: Sert kapsül
80 mg kapsül opak, beyaz renkli, üzerinde siyah renkle “461” ve “80 mg” yazılı kapsül
125 mg kapsül opak, pembe/beyaz renkli, üzerinde siyah renkle “462” ve “125 mg” yazılı kapsül
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
EMEND erişkinlerde;
• diğer antiemetik ajanlarla birlikte, yüksek doz sisplatin dahil olmak üzere yüksek
derecede emetojenik kanser kemoterapisinin başlangıç ve tekrar kürleri ile oluşan akut
ve gecikmiş bulantı ve kusmanın önlenmesinde
• antrasiklin (doksorubisin veya epirubisin) ve siklofosfamid kombinasyon
kemoterapisinin başlangıç ve tekrar kürleri ile ilişkili bulantı veya kusmanın
önlenmesinde endikedir.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmadan korunma
EMEND, bir kortikosteroid ve bir 5-HT3 antagonisti içeren tedavinin bir bölümü olarak 3 gün
süreyle verilir. EMEND’in önerilen dozu kemoterapinin 1. gününde tedaviden 1 saat önce oral
yoldan alınan 125 mg (1. gün) ve 2. ve 3. günün sabahları günde bir kez alınan 80 mg’dır.
Klinik çalışmalarda aşağıdaki tedavi emetojenik kanser kemoterapisiyle ilişkili bulantı ve
kusmanın önlenmesinde kullanılmıştır:
Yüksek Derece Emetojenik Kemoterapi Tedavisi
1. Gün : EMEND 125 mg oral, Deksametazon 12 mg oral, Ondansetron 32 mg intravenöz
2. Gün :EMEND 80 mg oral, Deksametazon 8 mg oral,
3. Gün: EMEND 80 mg oral, Deksametazon 8 mg oral,
4. Gün :  EMEND alınmıyor, Deksametazon 8 mg oral,
EMEND 1. gün kemoterapi tedavisinden 1 saat önce ve 2. ve 3. günde sabahları oral olarak
alınmıştır.
Deksametazon 1. gün kemoterapi tedavisinden 30 dakika önce ve 2-4. günlerin sabahında
uygulanmıştır. Deksametazon dozu ilaç etkileşimleri dikkate alınarak seçilmiştir.
Ondansetron 1. günde kemoterapi tedavisinden 30 dakika önce intravenöz olarak uygulanır.
Orta Derece Emetojenik Kemoterapi Tedavisi
1. Gün : EMEND 125 mg oral, Deksametazon 12 mg oral, Ondansetron 2 x 8 mg oral
2. Gün :EMEND 80 mg oral,
3. Gün: EMEND 80 mg oral,
EMEND 1. gün kemoterapi tedavisinden 1 saat önce ve 2. ve 3. günde sabahları oral olarak
alınmıştır.
Deksametazon 1. gün kemoterapi tedavisinden 30 dakika önce uygulanmıştır.
Deksametazon dozu ilaç etkileşimlerini anlatmak için seçilmiştir.
Bir tane 8 mg ondansetron kapsül 1. gün ilk doz kemoterapi tedavisinden 30-60 dakika önce
uygulanmıştır ve bir tane 8 mg kapsül kemoterapi tedavisinden 8 saat sonra uygulanmıştır.
Diğer kortikosteroidler ve 5-HT3 antagonistleriyle kombinasyona ilişkin etkililik verileri
sınırlıdır. Kortikosteroidlerle birlikte uygulama hakkında ilave bilgi için Bkz. Bölüm 4.5.
Lütfen, birlikte uygulanan antiemetik tıbbi ürünlerin Kısa Ürün Bilgisine başvurunuz.
EMEND bütün halinde yutulmalıdır. EMEND yiyeceklerle  ya da aç karnına alınabilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Böbrek yetmezliği olan hastalarda veya hemodiyalize giren son evre böbrek hastalığı olan
hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur (Bkz. Bölüm 5.2).
Hafif derecede karaciğer yetmezliği olan hastalara doz ayarlaması yapılması gerekmez. Orta
düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veriler sınırlıdır ve şiddetli karaciğer
yetmezliği olan hastalara dair herhangi bir veri yoktur. Aprepitant bu hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).
Pediyatrik popülasyon:
EMEND’in 18 yaşın altındaki çocuklarda yeterli etkililik ve güvenlilik verisi
bulunmamaktadır. Bu nedenle bu yaş grubunda kullanılması önerilmemektedir.
Geriyatrik popülasyon(≥ 65 yaş):
Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek bulunmamaktır.
Cinsiyete göre doz ayarlamasına gerek yoktur.
4.3. Kontrendikasyonlar
İlacın etken maddesine ya da diğer bileşenlerine aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyon); EMEND pimozid, terfenadin, astemizol veya sisaprid ile birlikte alınmamalıdır.
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Orta düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalardaki veriler sınırlıdır ve şiddetli düzeyde
karaciğer yetmezliği olan hastalara ait veri yoktur. EMEND bu hastalarda dikkatle
kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2).
CYP3A4 etkileşimleri
EMEND, siklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin,
fentanil ve kinidin gibi, esas olarak CYP3A4 yoluyla metabolize olan, dar bir terapötik aralığa
sahip ve oral yoldan uygulanan etkin maddeleri eş zamanlı olarak alan hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.5). Ayrıca, irinotekan ile eşzamanlı uygulamada özellikle
dikkatli olunmalıdır çünkü bu kombinasyon toksisitede artışa yol açabilir.
EMEND’in CYP3A4 substratları olan ergot alkoloid türevleri ile eş zamanlı uygulanması bu
etkin maddelerin plazma konsantrasyonlarının yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle ergot
ile ilişkili potansiyel toksisite riskine karşı dikkatli olunması önerilmektedir.
EMEND’in CYP3A4 aktivitesini güçlü bir şekilde indükleyen etkin maddelerle (örn.,
rifampisin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital) eş zamanlı olarak uygulanmasından
kaçınılmalıdır çünkü bu kombinasyon aprepitant’ın plazmadaki konsantrasyonlarında
azalmaya neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.5). EMEND’in St. John’s Wort (Hypericum
perforatum) içeren bitkisel preparatlarla birlikte uygulanması önerilmemektedir.
EMEND’in CYP3A4 aktivitesini inhibe eden etkin maddelerle (örn., ketokonazol, itrakonazol,
vorikanozol, posakonazol, klaritromisin, telitromisin, nefazodon ve proteaz inhibitörleri)
eşzamanlı olarak uygulanması konusunda dikkatli olunmalıdır çünkü bu kombinasyonun
aprepitant’ın plazma konsantrasyonlarını yükseltmesi beklenir (Bkz. Bölüm 4.5).
Varfarin (bir CYP2C9 substratı) ile birlikte uygulama
EMEND’in varfarin ile birlikte uygulanması, Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR)
şeklinde bildirilen protrombin zamanında azalmayla sonuçlanır. Kronik varfarin tedavisi alan
hastalarda, EMEND tedavisi süresince ve EMEND’in 3 günlük her bir küründen sonra 14 gün
süreyle INR takip edilmelidir (Bkz. Bölüm 4.5).
Hormonal kontraseptifler ile birlikte uygulama
EMEND’in uygulanması sırasında ve uygulanmasından sonraki 28 günde hormonal
kontraseptiflerin etkililiği azalabilir. EMEND tedavisi sırasında ve EMEND’in son dozundan
sonraki 2 ay boyunca alternatif, hormon içermeyen destekleyici kontrasepsiyon yöntemleri
kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).
Yardımcı madde uyarısı:
EMEND sükroz içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glukoz-galaktoz
malabsorpsiyonu veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı
kullanmamaları gerekir.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Aprepitant (125 mg/80 mg) CYP3A4’ün bir substratı, orta düzeyde inhibitörü ve
indükleyicisidir. Aprepitant CYP2C9’un da bir indükleyicisidir. EMEND tedavisi sırasında
CYP3A4 inhibe edilir. Tedavi bittikten sonra EMEND CYP2C9’da, CYP3A4’de ve
glukuronidasyonda geçici, hafif düzeyde bir indüksiyona neden olmaktadır. Digoksin ile
etkileşiminin olmadığının gösterildiği gibi, P-glikoprotein taşıyıcısının substratı olan ilaçlarla
aprepitantın etkileşimi yoktur.
Aprepitant’ın diğer etkin maddelerin farmakokinetiği üzerine etkisi
CYP3A4 inhibisyonu
CYP3A4’ün orta düzeyde bir inhibitörü (125 mg/80 mg) olarak aprepitant, CYP3A4 yoluyla
metabolize olan etkin maddelerle birlikte uygulandığında onların plazma konsantrasyonlarını
yükseltebilir. EMEND ile 3 günlük tedavi sırasında, oral yoldan uygulanan CYP3A4
substratlarının toplam maruziyeti, yaklaşık 3 kata kadar artış gösterebilir. Aprepitantın,
intravenöz yoldan uygulanan CYP3A4 substratlarının plazma konsantrasyonları üzerindeki
etkisinin daha düşük olması beklenmektedir. EMEND pimozid, terfenadin, astemizol ya da
sisaprid ile birlikte kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.3). Aprepitant ile CYP3A4 inhibisyonu
bu etkin maddelerin plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir ve potansiyel olarak ciddi ya da
hayatı tehdit eden reaksiyonlara yol açabilir. EMEND siklosporin, takrolimus, sirolimus,
everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanil ve kinidin gibi, esas olarak CYP3A4
yoluyla metabolize olan, dar bir terapötik aralığa sahip, oral yoldan uygulanan eş zamanlı
etkin maddeler alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).
Kortikosteroidler:
Deksametazon: EMEND 125 mg/80 mg tedavisi ile birlikte uygulandığında, olağan oral
deksametazon dozu yaklaşık %50 azaltılmalıdır. Kemoterapi ile indüklenen mide bulantısı ve
kusma (CINV) ile ilgili klinik çalışmalarda deksametazon dozu etkin madde etkileşimleri göz
önüne alınarak seçilmiştir (Bkz. Bölüm 4.2). EMEND 1. günde 20 mg olarak oral yoldan eş
zamanlı uygulanan deksametazon ile birlikte 125 mg’lık bir tedavi içinde uygulandığında ve
2.gün ile 5.gün arasında 8 mg olarak oral yoldan eş zamanlı uygulanan deksametazon ile
birlikte 80 mg/gün olarak uygulandığında, bir CYP3A4 substratı olan deksametazonun EAA
değerini 1. ve 5. günde 2,2 kat artırmıştır.
Metilprednizolon: EMEND’in 125 mg/80 mg tedavisiyle eş zamanlı uygulandığında,
intravenöz yoldan uygulanan olağan metilprednizolon dozu yaklaşık %25 azaltılmalı ve
olağan oral metilprednizolon dozu yaklaşık %50 azaltılmalıdır. “Metilprednizolon 1. günde
125 mg olarak intravenöz yoldan ve 2. ve 3 günde 40 mg olarak oral yoldan uygulandığında ve
eş zamanlı olarak EMEND 1. günde 125 mg ve 2. ve 3. günde 80 mg/gün dozlarında
kullanıldığında, bir CYP3A4 substratı olan metilprednizolonun EAA değeri 1.günde 1,3 kat ve
3.günde 2,5 kat artmıştır.”
Metilprednizolonla sürekli tedavi sırasında, aprepitantın CYP3A4 üzerindeki indükleyici etkisi
nedeniyle EMEND ile tedavinin başlatılmasını takiben 2 hafta içinde daha geç zaman
noktalarında metilprednizolonun EAA değeri azalabilir. Bu etkinin oral yoldan uygulanan
metilprednizolon için daha belirgin olması beklenebilir.
5/17
Kemoterapötik tıbbi ürünler
Farmakokinetik çalışmalarında, 1.günde 125 mg ve 2. ve 3. günde 80 mg olarak verilen
EMEND, 1.günde intravenöz yoldan uygulanan dosetakselin ya da 1. ve 8. günlerde
intravenöz yoldan uygulanan vinorelbinin farmakokinetiğini etkilememiştir. EMEND’in oral
yoldan uygulanan CYP3A4 substratlarının farmakokinetiği üzerindeki etkisinin, intravenöz
yoldan uygulanan CYP3A4 substratlarının farmakokinetiği üzerindeki etkisinden daha yüksek
olması nedeniyle, ağırlıklı olarak ya da kısmen CYP3A4 yoluyla metabolize edilen, oral
yoldan uygulanan kemoterapötik ajanlarla (örn., etoposid, vinorelbin) bir etkileşim
dışlanamaz. Ağırlıklı olarak ya da kısmen CYP3A4 yoluyla metabolize edilen tıbbi ürünleri
alan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir ve ilave takip uygun olabilir (Bkz. Bölüm
4.4). Pazarlama sonrası dönemde, aprepitant ile ifosfamid eş zamanlı uygulandıktan sonra
ifosfamidin potansiyel bir istenmeyen reaksiyonu olan nörotoksisite olayları rapor edilmiştir.
İmmünosupresanlar
Üç günlük KBBK (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusma) tedavisi sırasında, CYP3A4 ile
metabolize edilen immünosupresanların maruziyetinde (örn., siklosporin, takrolimus,
everolimus ve sirolimus) orta düzeyde geçici bir artış ve bunu takiben hafif bir düşme
beklenmektedir. Üç günlük tedavinin kısa süresi ve maruziyette zamana bağlı sınırlı
değişiklikler göz önüne alındığında, EMEND ile 3 günlük eş zamanlı uygulama sırasında
immünosüpresanların dozunda bir azaltma önerilmemektedir.
Midazolam
CYP3A4 ile metabolize edilen midazolam ve diğer benzodiazepinlerin (alprazolam, triazolam)
plazma konsantrasyonlarındaki artışın potansiyel etkileri, EMEND’in (125 mg/80 mg) bu tıbbi
ürünlerle eş zamanlı uygulanması sırasında göz önüne alınmalıdır.
EMEND, 1.günde 125 mg ve 2. gün ile 5.gün arasında 80 mg/gün EMEND içeren bir
tedavinin 1. ve 5. gününde tekli oral doz 2 mg midazolam ile eş zamanlı uygulandığında,
duyarlı bir CYP3A4 substratı olan midazolamın EAA’sını 1. günde 2,3 kat ve 5. günde 3,3 kat
arttırmıştır.
Midazolamın intravenöz yoldan uygulandığı bir başka çalışmada, EMEND 1.günde 125 mg ve
2.ve 3. günde 80 mg/gün olarak verilmiştir; ayrıca 3 günlük EMEND tedavisi uygulanmadan
önce ve 4., 8. ve 15. günlerde 2 mg midazolam intravenöz yoldan uygulanmıştır. EMEND
midazolamın EAA değerini 4. günde %25 arttırmış ve 8. günde %19 ve 15. günde %4
azaltmıştır. Bu etkilerin klinik yönden önemli olmadığı düşünülmüştür.
Midazolamın intravenöz ve oral yoldan uygulandığı üçüncü bir çalışmada, 1. günde 32 mg
ondansetron, 1. günde 12 mg deksametazon ve 2-4. günlerde 8 mg deksametazon ile birlikte 1.
günde 125 mg ve 2. ve 3. günlerde 80 mg/gün EMEND verilmiştir. Bu kombinasyon (yani,
EMEND, ondansetron ve deksametazon) oral midazolamın EAA değerini 6. günde %16, 8.
günde %9, 15. günde %7 ve 22. günde %17 düşürmüştür. Bu etkilerin klinik açıdan önemli
olmadığı düşünülmüştür.
İntravenöz midazolam ve EMEND uygulamasının yapıldığı başka bir çalışma daha
tamamlanmıştır. 125 mg tekli doz oral EMEND uygulamasından 1 saat sonra 2 mg intravenöz
midazolam verilmiştir. Midazolamın plazma EAA değeri 1,5 kat artmıştır. Bu etkinin klinik
açıdan önemli olmadığı düşünülmüştür.
İndüksiyon
CYP2C9, CYP3A4 ve glukuronidasyonun zayıf bir indükleyicisi olarak aprepitant, tedaviye
başlandıktan sonraki iki hafta içerisinde bu yollarla elimine edilen substratların plazma
konsantrasyonlarını düşürebilir. Bu etki, yalnızca EMEND ile yapılan 3 günlük tedavi
sonlandıktan sonra görünür hale gelebilir. CYP2C9 ve CYP3A4 substratları için indüksiyon
geçicidir ve maksimum etkiye 3 günlük EMEND tedavisi sonlandıktan 3-5 gün sonra ulaşılır.
Etki birkaç gün boyunca devam eder ve bundan sonra yavaşça azalır; EMEND tedavisi
bittikten iki hafta sonra klinik açıdan önemsiz hale gelir. Yedi gün boyunca verilen 80 mg oral
aprepitant ile glukuronidasyonda da hafif bir indüksiyon görülmüştür. CYP2C8 ve CYP2C19
üzerindeki etkilerle ilgili veri bulunmamaktadır. Bu zaman diliminde varfarin, asenokumarol,
tolbutamid, fenitoin ya da CYP2C9 yoluyla metabolize olduğu bilinen diğer etkin maddeler
uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Varfarin: Kronik varfarin tedavisi gören hastalarda EMEND tedavisi sırasında ve kemoterapi
ile indüklenen mide bulantısı ve kusma için uygulanan her 3 günlük EMEND kürünü takiben 2
hafta boyunca protrombin zamanı (INR) yakından takip edilmelidir (Bkz. Bölüm 4.4). Kronik
varfarin tedavisiyle stabilize olan sağlıklı kişilere, 1. günde tek doz 125 mg ve 2. ve 3. günde
80 mg/gün EMEND uygulandığında EMEND, R(+) veya S(-) varfarinin 3. günde belirlenen
plazma EAA değeri üzerinde bir etki yapmamıştır; bununla birlikte, EMEND ile tedavi
tamamlandıktan 5 gün sonra S(-) varfarinin (bir CYP2C9 substratı) vadi konsantrasyonunda
%34’lük azalmayla birlikte INR’de %14’lük azalma meydana gelmiştir.
Tolbutamid: EMEND, 1. günde 125 mg ve 2. ve 3. günde 80 mg verildiğinde, 3 günlük
EMEND tedavisinden önce ve 4., 8. ve 15. günlerde tek doz 500 mg tolbutamid (bir CYP2C9
substratı) oral olarak uygulanan tolbutamidin EAA değeri 4. günde %23, 8. günde %28 ve 15.
günde %15 azalmıştır.
Hormonal Kontraseptifler: EMEND uygulaması sırasında ve uygulamadan sonra 28 gün
boyunca hormonal kontraseptiflerin etkililiği azalabilir. EMEND tedavisi sırasında ve
EMEND’in son dozunu takiben 2 ay boyunca alternatif, hormon içermeyen, destekleyici
doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır.
Yapılan klinik bir çalışmada etinil östradiol ve noretindron içeren bir oral kontraseptifin tekli
dozları 1-21. günler arasında EMEND aşağıdaki tedaviler ile birlikte verilmiştir: 8. günde 125
mg ve 9. ve 10. günlerde 80 mg/gün EMEND ile birlikte 8. günde 32 mg intravenöz yoldan
ondansetron ve 8. günde 12 mg ve 9, 10 ve 11. günlerde 8 mg/gün olarak verilen oral
deksametazon. Bu çalışmada 9-21.günler arasında etinil östradiolün çukur
konsantrasyonlarında %64’e kadar azalma ve noretindronun çukur konsantrasyonlarında %60
kadar azalma olmuştur.
5-HT3 antagonistleri: Klinik etkileşim çalışmalarında, aprepitantın ondansetron, granisetron
ya da hidrodolasetronun (dolasetronun aktif metaboliti) farmakokinetiği üzerinde klinik olarak
önemli etkileri olmamıştır.
Diğer tıbbi ürünlerin aprepitantın farmakokinetiği üzerine etkileri
EMEND’in CYP3A4 aktivitesini inhibe eden etkin maddeler (örn. ketokonazol, itrakonazol,
vorikonazol, posakonazol, klaritromisin, telitromisin, nefazodon ve proteaz inhibitörleri) ile
birlikte uygulanması konusunda dikkatli olunmalıdır çünkü bu kombinasyonun aprepitantın
plazma konsantrasyonlarında birkaç kat artışa yol açması beklenir (Bkz. Bölüm 4.4).
EMEND’in CYP3A4 aktivitesini güçlü biçimde indükleyen etkin maddeler (örn. rifampisin,
fenitoin, karbamazepin, fenobarbital) ile birlikte uygulanmasından kaçınılmalıdır, çünkü bu
kombinasyonlar aprepitantın plazma konsantrasyonlarında azalmaya yol açar ve EMEND’in
etkililiğinde azalmaya neden olabilir. EMEND’in St. John’s Wort (Hypericum perforatum)
içeren bitkisel preparatlarla birlikte uygulanması önerilmemektedir.
Ketokonazol: Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazolün 400 mg/gün dozunu içeren
10 günlük tedavinin 5. gününde tekli 125 mg’lık aprepitant dozu uygulandığında, aprepitantın
EAA değeri yaklaşık 5 kat artmıştır ve aprepitantın ortalama terminal yarı-ömrü yaklaşık 3 kat
yükselmiştir.
Rifampisin: Güçlü bir CYP3A4 indükleyicisi olan rifampisinin 600 mg/gün dozunu içeren 14
günlük tedavinin 9. gününde tekli 375 mg aprepitant dozu uygulandığında, aprepitantın
EAA’sı %91 azalmış ve ortalama terminal yarılanma ömrü %68 azalmıştır.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Gebelik Kategorisi: B
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut
değildir. EMEND’in uygulanması sırasında ve uygulanmasından sonraki 28 günde hormonal
kontraseptiflerin etkililiği azalabilir. EMEND tedavisi sırasında ve EMEND’in son dozundan
sonraki 2 ay boyunca alternatif, hormon içemeyen, destekleyici kontrasepsiyon yöntemleri
kullanılmalıdır.
Gebelik dönemi
Aprepitanta maruz kalmış gebelere ilişkin hiçbir veri mevcut değildir. Aprepitantın üreme
toksisitesi potansiyeli tam olarak tanımlanmamıştır çünkü 125 mg/80 mg dozunda insanlarda
gözlenen terapötik maruz kalımın üzerindeki maruz kalım düzeylerine hayvan çalışmalarında
ulaşılamamıştır.
Bu çalışmalar, gebelik, embriyonal / fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile
ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir  Nörokinin regülasyonunda değişikliklerin üreme üzerindeki potansiyel etkileri
bilinmemektedir.
EMEND çok gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Laktasyon dönemi
Aprepitant emziren sıçanların sütüne geçmiştir. Aprepitantın insanda anne sütüne geçip
geçmediği bilinmemektedir.
EMEND tedavisi sırasında emzirme önerilmemektedir.
Üreme yeteneği (fertilite)
Aprepitantın fertilite üzerinde etkiler oluşturma potansiyeli tam olarak karakterize
edilmemiştir çünkü insanlarda gözlenen terapötik maruziyetin üzerindeki maruziyet
düzeylerine hayvan çalışmalarında ulaşılmamıştır. Bu fertilite çalışmaları, çiftleşme
performansı, fertilite, embriyonal/fetal gelişim veya sperm sayısı ve hareketliliği açısından
doğrudan ya da dolaylı zararlı etkilere işaret etmemektedir (Bkz. Bölüm 5.3).
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
EMEND araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde hafif bir etki oluşturabilir. EMEND
alındıktan sonra baş dönmesi ve yorgunluk görülebilir (Bkz. Bölüm 4.8).
4.8. EMEND’in istenmeyen etkileri
Aprepitantın güvenlilik profili yaklaşık 6500 kişide değerlendirilmiştir.
Yüksek derecede emetojenik kemoterapi (HEC) gören hastalarda, standart tedaviye göre
aprepitant ile tedavi edilen hastalarda daha yüksek insidansla rapor edilen en yaygın advers
reaksiyonlar şunlardır: hıçkırık (%4,6’e karşılık %2,9), alanin aminotransferaz (ALT) artışı
(%2,8’e karşılık %1,1), dispepsi (%2,6’a karşılık %2,0), kabızlık (%2,4’e karşılık %2,0), baş
ağrısı (%2,0’e karşılık %1,8) ve iştah azalması (%2,0’a karşılık %0,5). Orta derecede
emetojenik kemoterapi (MEC) alan hastalarda, standart tedaviyle karşılaştırıldığında
aprepitant tedavisi ile tedavi edilmiş hastalarda daha yüksek bir insidansla bildirilen en yaygın
advers reaksiyon yorgunluk olmuştur (%1,4’e karşılık %0,9).
Advers reaksiyonların listesi
Aşağıdaki advers reaksiyonlar pazarlama sonrası kullanımda veya HEC ve MEC
çalışmalarının birleştirilmiş analizinde standart tedaviye kıyasla aprepitant ile daha yüksek
insidansla gözlenmiştir.
Sıklıklar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila <1/100), seyrek
(≥ 1/10,000 ila < 1/1,000), çok seyrek (< 1/10,000) bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle
tahmin edilemiyor).
Seyrek:  istafilokok enfeksiyonu, kandidiyazis, ödem, göğüste huzursuzluk, yürüme bozukluğu, Polidipsi, Polaküri, Dezoryantasyon, öfori, Kas spazmları, kaslarda güçsüzlük, Bilişsel (kognitif) bozukluklar, letarji, tat duyumunda bozukluk, Fotosensitivite reaksiyonları, hiperhidroz, sebore, deri lezyonu, kaşıntılı deri döküntüsü, Stevens-Johnson sendromu/toksik epidermal nekroliz, Konjunktivit, Perfore duodenal ülser, stomatit, abdominal distansiyon, sert dışkı, nötropenik kolit, idrarda kırmızı kan hücreleri pozitif, kan sodyum seviyesinde azalma, kilo kaybı, nötrofil sayısında azalma, idrarda glukoz varlığı, idrar miktarında artış. Tinnitus (Kulak çınlaması), Orofaringeal ağrı, hapşırık, öksürük, post nazal akıntı, boğaz iritasyonu, Bradikardi, kardiyovasküler bozukluk,bradikardi,
Yaygın olmayan : uyku hali, baş dönmesi, febril nötropeni, anemi, halsizlik, asteni, kanda alkalin fosfataz artışı,  AST artışı, Dizüri, Anksiyete, çarpıntı, akne, döküntü, gastroözofageal reflü hastalığı, ağız kuruluğu, karın ağrısı, karında şişkinlik, bulantı*, kusma*, geğirme, sıcak basması,
Yaygın: Dispepsi, hıçkırık, kabızlık, iştah azalması, baş  ağrısı, ALT artışı, yorgunluk hali.
Bilinmiyor: Ürtiker, prurit, anaflaktik reaksiyonları içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları, Prurit, ürtiker

* Bulantı ve kusma kemoterapi tedavisinden sonraki ilk 5 günde etkililik parametreleri olup
ancak bu süreden sonra istenmeyen olay olarak rapor edilmiştir.
Seçilmiş advers reaksiyonların tarifi
Orta derecede ve yüksek derecede emetojenik kemoterapi çalışmalarında çoklu kürlerin 6 ilave
kemoterapi kürüne kadar uzatılması sırasında gözlenen advers reaksiyon profilleri 1. kürde
gözlenen profillerle genel olarak benzerdir.
Aprepitant ve yüksek derecede emetojenik kemoterapi alan 1,169 hastada yürütülen başka bir
aktif-kontrollü klinik çalışmada advers reaksiyonların profili, aprepitant ile yürütülen diğer
emetojenik kemoterapi çalışmalarında gözlenenlerle genel olarak benzerdir.
Non-CINV çalışmalar
Postoperatif bulantı ve kusma (PONV) için tek bir 40 mg’lık aprepitant dozu ile tedavi edilen
yetişkin hastalarda ondansetrondan daha yüksek insidansla rapor edilen diğer yan etkiler
şunlardır: üst abdominal ağrı, anormal barsak sesleri, kabızlık*, dizartri, dispne, hipoestezi,
uykusuzluk, miyozis, bulantı, duyusal bozukluk, mide rahatsızlığı, sub-ileus*, görme
keskinliğinde azalma, hırıltılı solunum.
*Aprepitantın daha yüksek bir dozunu alan hastalarda bildirilmiştir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu: Antiemetikler ve bulantıya karşı kullanılan ilaçlar
ATC kodu: A04AD12
Aprepitant, insanda P maddesi nörokinin 1 (NK1) reseptörlerinin seçici, yüksek afiniteli bir
antagonistidir.
Aprepitantın 3 günlük tedavisi
70 mg/m2 veya daha yüksek doz sisplatin içeren kemoterapi alan toplam 1,094 hastada
yürütülen 2 randomize, çift-kör çalışmada, aprepitant ile birlikte ondansetron/deksametazon
rejimi (Bkz. Bölüm 4.2) standart bir tedaviyle karşılaştırılmıştır (plasebo + 1. gün intravenöz
yolla ondansetron 32 mg + 1. günde oral 20 mg deksametazon ve 2-4. günlerde günde iki kez
8 mg deksametazon).
5.2. Farmakokinetik özellikler
Genel özellikler
Aprepitant doğrusal olmayan farmakokinetik özellik göstermektedir. Dozun artırılması ile hem
klerens hem de mutlak biyoyararlanım azalır.
Emilim
Aprepitantın ortalama oral biyoyararlanımı 80 mg kapsül için %67 ve 125 mg kapsül için %
59’dur. Aprepitant ortalama maksimum plazma konsantrasyonuna (Cmaks) yaklaşık 4 saatte
(tmaks) ulaşmıştır. Kapsülün yaklaşık 800 Kcal veren standart bir kahvaltıyla oral yoldan
uygulanması, aprepitantın EAA’sında %40’a kadar artışa yol açmıştır. Bu artış klinik yönden
önemli kabul edilmemektedir.
EMEND’in 1. gün, günde bir kez 125 mg’lık oral doz uygulamasını ve 2. ve 3. günlerde günde
bir kez 80 mg olarak oral uygulamasını takiben, EAA0-24saat (ortalama±SD) 1. ve 3. günlerde
sırasıyla yaklaşık 19,6 ± 2,5 mikrogram•sa/ml ve 21,2 ± 6,3 mikrogram•sa/ml bulunmuştur.
1. ve 3. günlerde Cmaks sırasıyla 1,6 ± 0,36 mikrogram/ml ve 1,4 ± 0,22 mikrogram/ml’dir.
Dağılım
Aprepitant plazma proteinlerine yüksek oranda (ortalama %97) bağlanır. İnsanlarda,
geometrik ortalama belirgin dağılım hacmi kararlı durumda (Vdss) yaklaşık 66 L’dir.
Biyotransformasyon
Aprepitant geniş ölçüde metabolizasyona uğrar. Sağlıklı genç erişkinlerde, aprepitantın bir ön
ilacı olan fosaprepitantın [14C] ile işaretlenmiş tekli 100 mg dozunun intravenöz yolla
uygulanmasından sonra aprepitant 72 saat boyunca plazmadaki radyoaktivitenin yaklaşık
%19’unu oluşturmaktadır; bu, plazmada metabolitlerin kaydadeğer varlığını gösterir. İnsan
plazmasında aprepitantın 12 metaboliti saptanmıştır. Aprepitant metabolizması büyük ölçüde
morfolin halkası ve yan zincirlerinin oksidasyonuyla gerçekleşir ve oluşan metabolitler çok
zayıf şekilde aktiftir. İnsan karaciğer mikrozomlarının kullanılarak yapıldığı in vitro
çalışmalar, aprepitant’ın başlıca CYP3A4 ile, daha az oranda CYP1A2 ve CYP2C19 ile
metabolizmaya uğradığını göstermiştir.
Eliminasyon
Aprepitant idrara değişmemiş şekilde atılmaz. Metabolitler idrara ve safra yoluyla atılarak
feçese geçer. Sağlıklı kişilere [
14C]-fosaprepitantın (aprepitantın bir ön ilacı) tekli intravenöz
100 mg dozunun uygulanmasının ardından radyoaktivitenin %57’si idrarda ve %45’i feçeste
saptanmıştır.
Aprepitantın plazma klerensi doza bağımlıdır ve doz arttıkça azalır; terapötik doz aralığında
yaklaşık 60-72 mL/dak arasındadır. Terminal yarılanma ömrü yaklaşık 9-13 saat arasında
değişir.
Doğrusallık/ Doğrusal olmayan durum:
Aprepitantın farmakokinetiği klinik doz aralığında doğrusal değildir. Sağlıklı genç
yetişkinlerde EAA0-∞’daki artış, tokken uygulanan 80 mg ve 125 mg tekli dozlar arasında
dozla orantılı olan artıştan %26 daha yüksek bulunmuştur.
Hastalardaki karakteristik özellikler:
Böbrek yetmezliği:
EMEND’in tekli 240 mg dozu şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara (KrKl<30 ml/dak) ve
hemodiyaliz gerektiren son evre böbrek hastalığı (SEBH) olan hastalara uygulanmıştır.
Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda total aprepitantın EAA0-∞ değeri (bağlanmamış ve
proteine bağlı) sağlıklı kişilere göre %21 azalırken, Cmaks %32 azalmıştır. Hemodiyalize giren
SEBH’lı hastalarda total aprepitantın EAA0-∞ değeri %42 azalırken, Cmaks %32 azalmıştır.
Böbrek hastalığı olan hastalarda aprepitantın proteinlere bağlanmasındaki küçük azalmalara
bağlı olarak, farmakolojik yönden aktif, bağlanmamış ilacın EAA’sı böbrek yetmezliği olan
hastalarda sağlıklı kişilere göre anlamlı olarak etkilenmemiştir. Dozajdan 4-48 saat sonra
yapılan hemodiyalizin aprepitantın farmakokinetiği üzerinde anlamlı etkisi olmamış ve dozun
%0,2’sinden azı diyaliz maddesinde saptanmıştır. Böbrek bozukluğu olan hastalarda ve
hemodiyalize giren SEBH’li hastalarda EMEND dozunda ayarlama yapılması gerekmez.
Karaciğer yetmezliği:
Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh sınıf A) aprepitantın farmakokinetik özelliklerini
klinik yönden önemli şekilde etkilemez. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz
ayarlaması gerekmez. Mevcut verilere dayanarak, orta düzeyde karaciğer yetmezliğinin
(Child-Pugh sınıf B) aprepitant farmakokinetiği üzerindeki etkisi hakkında yargıya varılamaz.
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalara (Child-Pugh sınıf C) ilişkin herhangi bir klinik
veya farmakokinetik veri yoktur.
Geriyatrik popülasyon(≥ 65 yaş):
Aprepitantın tekli 125 mg dozunun 1. günde ve ardından 80 mg dozunun 2-5. günlerde günde
bir kez oral yolla uygulanmasının ardından, aprepitantın EAA0-24 saat değeri yaşlılarda (65 yaş
ve üzeri) genç erişkinlere kıyasla 1. gün %21 daha yüksek ve 5. gün %36 daha yüksek
bulunmuştur. Cmaks yaşlılarda genç erişkinlere kıyasla 1. gün %10 daha yüksek ve 5. gün %24
daha yüksek bulunmuştur. Bu farklar klinik yönden anlamlı kabul edilmemektedir. Yaşlı
hastalarda EMEND dozunda ayarlama gerekmez.
Cinsiyet
EMEND’in tekli 125 mg dozunun oral yolla uygulanmasından sonra, aprepitantın Cmaks’ı
erkeklere göre kadınlarda %16 daha yüksektir. Aprepitantın yarılanma ömrü kadınlarda
erkeklere göre %25 daha düşüktür ve tmaks’a yaklaşık olarak aynı sürede ulaşılır. Bu farkların
klinik yönden anlamlı olmadığı kabul edilir. Cinsiyete dayalı olarak EMEND dozunda
ayarlama yapılması gerekmez.
Irk
EMEND’in tekli 125 mg dozunun oral yolla uygulanmasından sonra, EAA0-24saat değerleri
beyazlara ve siyahlara göre İspanyol kökenli kişilerde sırasıyla yaklaşık %25 ve %29 daha
yüksektir. Aprepitant’ın Cmaks’ı beyazlara ve siyahlara göre İspanyol kökenli kişilerde sırasıyla
%22 ve %31 daha yüksektir. Oral aprepitantın Asyalılara tekli doz şeklinde uygulanması
beyazlara kıyasla EAA0-24 saat ve Cmaks değerlerinde sırasıyla %62 ve %41 oranında artışa yol
açmıştır. Bu farkların klinik yönden anlamlı olmadığı kabul edilir. Irka dayalı olarak EMEND
dozunda ayarlama yapılması gerekmez.
Vücut Kütle İndeksi (BMI)
Vücut Kütle İndeksi (BMI) aprepitantın farmakokinetiği üzerinde klinik yönden anlamlı bir
etkiye yol açmamıştır. Vücut Kütle İndeksine (BMI) göre doz ayarlaması gerekmez.
16/17
Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki(ler)
Sağlıklı genç erkeklerde yüksek düzeyde spesifik bir NK1-reseptör izleyici kullanılarak
yapılan pozitron emisyon tomografisi (PET) çalışmalarında, aprepitantın beyne nüfuz ettiği ve
doza ve plazma konsantrasyonuna bağlı bir şekilde NK1 reseptörlerine bağlandığı
gösterilmiştir. Üç günlük EMEND tedavisi ile ulaşılan aprepitant plazma
konsantrasyonlarının, beyindeki NK1 reseptörlerinin %95’inden fazlasını bağlayacağı
öngörülmektedir.
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Klinik öncesi veriler tekli ve tekrarlı doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenite potansiyeli ve
üreme toksisitesiyle ilgili rutin çalışmalar insanlar için herhangi bir özel tehlikeyi ortaya
koymamaktadır. Ancak kemirgenlerdeki sistemik maruz kalımın 125 mg/80 mg dozunda
insanlardaki terapötik maruz kalımla benzer ve hatta ondan daha düşük olduğu bildirilmiştir.
Özellikle de, insanlardaki maruz kalım düzeylerinde yapılan üreme çalışmalarında herhangi
bir istenmeyen etki gözlenmemesine rağmen, hayvanlardaki maruz kalımlar insanlarda uygun
risk değerlendirmesi yapmak için yeterli değildir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.3. EMEND raf Ömrü: 48 aydır.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler: EMEND, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği: EMEND, cüzdan şeklinde 3 kapsüllük 1 adet 125 mg kapsül ve 2 adet 80 mg kapsül içeren blister
ambalajlarda sunulmaktadır,

 

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir