CLOPIXOL 25 mg Film Tablet

Zuklopentiksol adlı etken maddeyi içinde bulunduran CLOPIXOL 25 mg Film Tablet, sırasıyla; Sinir Sistemi, Psikoleptikler, Antipsikotikler, Tioksanten Türevleri ve Zuklopentiksol şeklinde sınıflandırılmış olup, N05AF05 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz CLOPIXOL 25 mg, LUNDBECK İLAÇ firmasının ürünüdür .

CLOPIXOL 25 mg için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, CLOPIXOL ne ilacıdır; CLOPIXOL’e başlamadan önce uyulması gerekenler,  CLOPIXOL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; CLOPIXOL kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi CLOPIXOL 25 mg ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

CLOPIXOL 25 mg Film Tablet’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

CLOPIXOL 25 mg film tablet
Ağızdan alınır.
Her film tablet,  etken madde olarak 25 mg zuklopentiksol’e karşılık 29.55 mg zuklopentiksol dihidroklorür  ihtiva eder.  Yardımcı maddeler:
Tablet çekirdeği: Patates nişastası, laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, kopovidon, gliserol (%85), talk, hidrojenlenmiş hint yağı, magnezyum stearat.
Kaplama: Hipromelloz 5, makrogol 6000, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172).
1. CLOPIXOL nedir ve ne için kullanılır?
CLOPIXOL,  50 film tablet içeren çocuk kilitli plastik şişede piyasaya sunulmaktadır. Her biri 25 mg zuklopentiksol içeren yuvarlak, her iki
yüzeyi de bombeli, kırmızı-kahverengi film kaplı tabletlerdir.
CLOPIXOL “antipsikotikler” veya “nöroleptikler” olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Bu
ilaçlar beynin belirli bölgelerindeki sinir yolaklarına etki ederek, hastalığınızın belirtilerine
neden olan, beyindeki bazı kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olur.
CLOPIXOL 25 mg film tablet; şizofreni ve benzeri psikozların tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda, mani
(taşkınlık nöbeti) tedavisinde ve zihinsel özürlü hastalarda görülen ajitasyon ve saldırgan
davranışların kontrolünde kullanılır.
Ancak, hekiminiz, CLOPIXOL’ü başka bir amaçla da tavsiye edebilir. CLOPIXOL’ün size
neden verildiği ile ilgili sorunuz varsa, hekiminize danışınız.
2. CLOPIXOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CLOPIXOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer zuklopentiksol veya CLOPIXOL formülündeki herhangi bir maddeye karşı aşırı
duyarlı yani alerjikseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
• Eğer bilinç bulanıklığınız varsa.
CLOPIXOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
CLOPIXOL kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer:
• Karaciğer, böbrek veya tiroid sorununuz varsa,
• İlerlemiş solunum sistemi hastalığınız varsa,
• Parkinson hastalığınız veya myasthenia gravis hastalığınız (aşırı kas zayıflığına neden
olan bir hastalık) varsa,
• Prostat büyümesi veya feokromositoma hastalığınız (böbreküstü bezinde görülen nadir
bir kanser türü) varsa,
• Glokom hastalığınız varsa,
• Epilepsi hastalığınız (ve alkol kesilmesi veya beyin hasarı gibi epilepsiye yatkınlık
oluşturabilecek durumlar) varsa,
• Geçmişinizde kasılma nöbeti (konvülsiyon) hikayesi varsa,
• Şeker hastalığınız varsa (şeker hastalığı tedavinizde bir ayarlama yapılması gerekebilir)
• Organik beyin sendromunuz varsa (bu durum alkol veya organik çözücülerle
zehirlenme nedeniyle meydana gelmiş olabilir)
• Felç açısından risk faktörleriniz varsa (örn., sigara kullanımı, yüksek tansiyon)
• Kanınızda potasyum veya magnezyum azlığı veya bunlardan birine genetik
yatkınlığınız varsa,
• Kalp-damar hastalığı hikayeniz varsa,
• Başka bir antipsikotik ilaç kullanıyorsanız,
• Bu ve benzer ilaçlar kan pıhtılaşması oluşumu ile ilişkilendirildiği için, sizde veya aile
üyelerinden birinde trombus (kan pıhtılaşması) hikayesi varsa (venöz tromboembolizm
(toplar damarlarda kan pıhtısı oluşumu) riski taşıyorsanız).
Ciddi yan etkilere (ölüm riskinde artış) yol açabileceğinden CLOPIXOL’ün demansı
(bunama) olan yaşlı hastalarda kullanılması tavsiye edilmez.
Hayvan çalışmaları CLOPIXOL’ün fertiliteyi etkilediğini göstermiştir. Tavsiye için
doktorunuza danışınız.
CLOPIXOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
CLOPIXOL yiyeceklerle veya aç karnına kullanılabilir.
CLOPIXOL alkolün yatıştırıcı etkisini artırarak daha fazla sersemlemenize yol açabilir.
CLOPIXOL ile tedavi sırasında alkol kullanmamanız önerilir.
Hamilelik ve emzirme
Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz.
CLOPIXOL mutlaka gerekli olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Hamileliklerinin son üç ayında CLOPIXOL kullanmış annelerin yeni doğan bebeklerinde
aşağıdaki belirtiler görülebilir: titreme, kas sertliği ve/veya güçsüzlüğü, uykulu olma,
huzursuzluk, solunum problemleri ve beslenme bozuklukları. Eğer bebeğinizde bu
belirtilerden herhangi biri mevcutsa doktorunuza başvurunuz.
Gebelik önleyici tedbirler alınıp alınmayacağı konusunda doktorunuza danışınız.
Eğer emziriyorsanız, doktorunuza danışınız. Emzirme sırasında CLOPIXOL
kullanmamalısınız, çünkü az miktarda ilaç anne sütüne geçebilir.
Araç ve makine kullanımı
CLOPIXOL kullanırken özellikle tedavinin başlangıcında sersemlik ve baş dönmesi riski
vardır. Eğer böyle bir durum varsa, bu etkiler geçinceye kadar araç ve makine
kullanmayınız.
CLOPIXOL laktoz içerir. Eğer daha önceden hekiminiz tarafından bazı şekerlere karşı
intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce hekiminizle görüşünüz.
Tabletler hidrojenlenmiş hint yağı içerdiğinden, mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.
CLOPIXOL 25 mg film tabletin diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız,
doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:
• Trisiklik antidepresan ilaçlar (depresyon tedavisinde kullanılır örn., imipramin,
mianserin, trazodon)
• Guanetidin ve benzeri ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
• Barbitüratlar ve benzeri ilaçlar (sersemlik yapabilen ilaçlar) (örn., fenobarbital,
diazepam, alprazolam, midazolam)
• Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., karbamazepin, gabapentin, fenitoin)
• Levodopa ve benzeri ilaçlar (Parkinson hastalığında kullanılır)
• Metoklopramid (mide-barsak rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
• Piperazin (barsak solucanı ve kıl kurdu tedavisinde kullanılır).
• Vücudunuzdaki su veya tuz dengesini etkileyen ilaçlar (kanınızda potasyum ve
magnezyumu azaltırlar) (örn., furosemid)
• Antikolinerjik ilaçlar (örn., atropin)
• Clopixol’un kandaki düzeyini artırdığı bilinen ilaçlar (örn., bupropion, kinidin,
fluoksetin, paroksetin)
Aşağıdaki ilaçlar CLOPIXOL ile aynı zamanda kullanılmamalıdır:
• Kalp atımını değiştiren ilaçlar (örn., kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, eritromisin,
terfenadin, astemizol, gatifloksasin, moksifloksasin, sisaprid, lityum)
• Diğer antipsikotik ilaçlar (örn., tiyoridazin).
3. CLOPIXOL 25 mg film tablet nasıl kullanılır?
CLOPIXOL’ü her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız.
Doz, hastalığın şiddetine bağlıdır ve buna göre oldukça değişebilir.
Yetişkinler için önerilen doz:
Şizofreni, mani ve diğer psikozlar
Başlangıç dozu genellikle günde 10 mg -50 mg’dır. Bu doz aşamalı olarak günde 75
mg’a çıkarılabilir.
Bazı hastalarda oldukça yüksek dozlar gerekebilir. Maksimum doz günde 150 mg’dır.
Devam dozu genellikle günde 20–40 mg’dır.
Zihinsel özürlü hastalardaki ajitasyon
Genellikle doz günde 6 mg- 20 mg; lüzum halinde günde 25–40 mg’a
çıkarılabilir.
CLOPIXOL yiyeceklerle veya aç karnına kullanılabilir.
Tabletleri su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz.
Tedavinin başlangıcında CLOPIXOL günde 2 veya 3 ayrı doz olarak kullanılmalıdır.
Tedavinin devamında CLOPIXOL günde tek doz olarak kullanılabilir.
• Değişik yaş grupları:
CLOPIXOL’ün  çocuk ve ergenlerde kullanımı tavsiye edilmez.
Yaşlı hastalar doz aralığının alt sınırındaki dozları almalıdır.
• Özel kullanım durumları:
Karaciğer şikayetleri olan hastalarda en düşük tedavi dozları kullanılır.
CLOPIXOL, böbrek işlevi azalmış hastalara olağan dozlarda verilebilir.
Tedavi süresi
Psikoz için kullanılan diğer ilaçlarda olduğu gibi kendinizi daha iyi hissetmeniz birkaç
haftayı bulabilir.
Tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Doktorunuz reçetelediği
sürece tabletleri kullanmaya devam ediniz. Altta yatan hastalık uzun süre devam edebilir
ve tedavinize çok erken son verirseniz hastalığınız yeniden ortaya çıkabilir.
Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu asla değiştirmeyiniz.
Eğer CLOPIXOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla CLOPIXOL kullandıysanız:
CLOPIXOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız veya bir hasta
kullanmışsa, doktorunuzla konuşunuz veya derhal en yakın hastanenin acil servisine
başvurunuz.
Herhangi bir rahatsızlık veya zehirlenme bulgusu olmasa da bunu yapmalısınız. Doktor
veya hastaneye giderken CLOPIXOL kutusunu birlikte götürünüz.
Aşırı doz bulguları şunlardır:
• Sersemlik
• Bilinç kaybı
• Kas hareketleri ve sertliği
• Kasılma nöbetleri (konvülziyonlar)
• Düşük tansiyon, zayıf nabız, hızlı kalp atışı, solgunluk, huzursuzluk
• Yüksek veya düşük vücut sıcaklığı
• Kalbi etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte ClopIxol aşırı dozda alındığında, kalp atışında
düzensizlik, yavaşlama gibi kalp atımı değişiklikleri görülebilir.
CLOPIXOL’ü kullanmayı unutursanız:
Eğer bir dozu her zamanki saatinde almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir
sonraki dozunuzu alma zamanınız yakınsa, atladığınız dozu almanıza gerek yoktur. Sadece
bir sonraki dozu almanız gerektiği zamanda alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
CLOPIXOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz tedaviyi ne zaman ve nasıl bırakacağınıza karar verecektir. Aksi durumda,
ilacı aniden keserseniz, rahatsızlık verici belirtiler yaşayabilirsiniz (örn., uyuma güçlüğü,
kas sertliği, kendini iyi hissetmeme).
4. CLOPIXOL’ün olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, CLOPIXOL yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar herkeste
görülmeyebilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor.
Yaygın olmayan yan etkiler: • Ağız ve dilde olağan dışı hareketler (bu durum tardif diskinezi olarak bilinen bir durumun erken belirtisi olabilir).
Çok seyrek yan etki:
• Yüksek ateş, kaslarda olağan dışı sertlik ve özellikle terleme ve hızlı kalp atımıyla
birlikte seyreden bilinç bozukluğu; bu bulgular, farklı antipsikotiklerin kullanımıyla
bildirilmiş olan “nöroleptik malign sendrom” olarak adlandırılan nadir bir durumun
belirtileri olabilir.
• Deri veya göz akında sararma (bu karaciğerinizin etkilendiğinin ve sarılık durumunun
bir işareti olabilir).
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Aşağıdaki yan etkiler, tedavinin başlangıcında oldukça belirgin olup, çoğunluğu tedavinin
devamında yok olur.
Çok yaygın yan etki:
• Uyuklama (somnolans), sakin oturamama veya hareketsiz duramama (akatizi), istemsiz
hareketler (hiperkinezi), yavaş veya azalmış hareketler (hipokinezi)
• Ağız kuruluğu
Yaygın yan etki:
• Hızlı kalp atışı (taşikardi), kalbin hızlı, güçlü veya düzensiz attığı hissi (çarpıntı)
• Tremor, aralıksız kas kasılmalarına bağlı olarak kıvrılmalı (yılanvari) veya tekrarlanan
hareketler veya anormal duruş (distoni), kas sertliğinde artış (hipertoni), sersemlik, baş
ağrısı, deride karıncalanma, iğnelenme veya hissizlik duygusu (parestezi), dikkat
bozukluğu, hafıza kaybı (amnezi), yürüyüş anormalliği
• Göze yakın cisimlere odaklanmakta güçlük (akomodasyon bozukluğu), görüş
anormallikleri
• Vücut sabitken fırıl fırıl dönme veya sallanma hissi (vertigo)
• Burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), nefes almada güçlük veya ağrı (dispne)
• Tükürük salgısında artış, kabızlık, kusma, sindirim problemleri veya üst karın merkezli
rahatsızlık hissi (dispepsi), ishal
• İdrar yapma bozukluğu, idrar yapamama (idrar tutukluğu), idrar hacminde artış
• Terlemede artış (hiperhidroz), kaşıntı
• Kas ağrısı (miyalji)
• İştah artışı, kilo artışı
• Yorgunluk, güçsüzlük (asteni), genel olarak rahatsızlık veya halsizlik hissi, ağrı
• Uykusuzluk (insomnia), depresyon, kaygı (anksiyete), endişeli olma hali, anormal
rüyalar, ajitasyon, cinsel dürtü azalması (libido azalması)
Yaygın olmayan:
• Aşırı faal veya aşırı tepki veren refleksler (hiperrefleksi), sarsıntılı hareketler
(diskinezi), parkinsonizm, bayılma (senkop), kas hareketlerini koordine edememe
(ataksi), konuşma bozukluğu, azalmış kas tonüsü (hipotoni), kasılma nöbetleri
(konvülziyon), migren
• Gözün dairesel hareketi (okülojirasyon), göz bebeğinin genişlemesi (midriyazis)
• Bazı ses tonlamalarına aşırı duyarlılık veya günlük sesleri tolere etmede zorluk
(hiperakuzi), kulaklarda çınlama.
• Karın ağrısı, mide bulantısı, gaz
• Döküntü, ışığa hassasiyete bağlı deri reaksiyonu (fotosensitivite reaksiyonu),
pigmentasyon bozukluğu, aşırı sebum salgılanmasına bağlı yağlı, parlak ve sarımsı deri
(sebore), egzama veya deri iltihabı (dermatit), deride kırmızı veya mor renk
değişiklikleri olarak görülen deri altında kanamalar (purpura)
• Kas rijiditesi, ağzı normal olarak açamama (trismus), boyun dönmesi ve doğal olmayan
baş pozisyonu (tortikollis)
• İştah azalması, kilo kaybı
• Düşük kan basıncı (hipotansiyon), ateş basması
• Susama, anormal düşük vücut sıcaklığı (hipotermi), ateş (pireksi)
• Anormal karaciğer fonksiyon testleri
• Cinsel sorunlar (boşalmada gecikme, sertleşme problemleri, kadınlarda orgazm
olamama, vajinal kuruluk (vulvovajinal kuruluk))
• Belirgin ölçüde çevreye ilgisizlik (apati), kabus, cinsel dürtüde artış (libido artışı), kafa
karışıklığı hali
Seyrek :
• Düşük kan pıhtılaşma hücresi sayısı (trombositopeni), düşük beyaz kan hücresi sayısı
(nötropeni), azalmış beyaz kan hücresi sayısı (lökopeni), kemik iliği zehirlenmesi
(agranülositoz)
• Kanda prolaktin (bir hormon) düzeyi artışı (hiperprolaktinemi)
• Yüksek kan şekeri, bozulmuş glukoz toleransı, kanda yüksek yağ seviyeleri
(hiperlipidemi)
• Aşırı duyarlılık (hipersensitivite), akut sistemik ve şiddetli allerjik reaksiyon (anaflaktik
reaksiyon)
• Erkeklerde memelerde büyüme (jinekomasti), aşırı süt üretimi (galaktore), adet
görememe (amenore), penisin cinsel tahrik veya dürtü ile birlikte olmayan ağrılı
ereksiyonu (priapizm)
Bunlar CLOPIXOL’ün hafif yan etkileridir.
Zuklopentiksol (CLOPIXOL’ün aktif maddesi) benzeri etki mekanizması olan diğer
ilaçlarda da görüldüğü üzere, aşağıdaki yan etkiler seyrek vakalarda bildirilmiştir:
• QT uzaması (Yavaş kalp atımı ve EKG de değişiklik)
• Düzensiz kalp atımları (ventriküler aritmiler, ventriküler fibrilasyon, ventriküler
taşikardi, Torsades de Pointes)
Seyrek vakalarda, düzensiz kalp atışları ani ölümlere neden olabilir.
Damarlarda, özellikle bacaklarda trombus (bacakta şişlik, ağrı ve kızarıklığın da dahil
olduğu belirtiler), kan damarlarından akciğerlere hareket ederek göğüs ağrısı ve solunumda
zorluğa neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz acilen hekiminizi bilgilendiriniz.
Yaşlı, demansı (bunama) olan ve antipsikotik ilaç alan hastalar, antipsikotik almayanlar ile
karşılaştırıldığında ölüm vakalarında artış bildirilmiştir.
CLOPIXOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında; 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLOPIXOL’ü kullanmayınız.
Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade eder.
Ruhsat Sahibi: Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. İstanbul
Üretici: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Kopenhag, Danimarka

CLOPIXOL 25 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

CLOPIXOL 25 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

CLOPIXOL de dahil hekimle görüşmeden hiç bir ilaç almayınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir