Cabaser Çentikli Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Kabergolin‘ dir. CABASER Çentikli Tablet,• Parkinson hastalığının (yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir beyin hastalığıdır) diğer tedavilere cevap alınamayan durumlarında veya bu hastalık için kullandığınız diğer ilaçlara eklenerek, belirtilerin  kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. İnsan beyninde belli bölgelerde dopamin üreten beyin hücreleri bulunur. Dopamin insanların akıcı ve koordine hareketler yapmalarını sağlar. Dopamin üreten beyin hücrelerinin %60 ila %80’i kayba uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemez ve Parkinson hastalığının motor belirtileri ortaya çıkar. İlacın etkin maddesi Kabergolin, vücuttaki kimyasal dopamine benzer etki gösterir, dopamin düzeyini arttırır.  Parkinson hastalığının  tedavisinde kullanılır.

CABASER Çentikli Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. CABASER, parkinson hastalığının diğer tedavilere cevap alınamayan durumlarında veya bu hastalık için kullandığınız diğer ilaçlara eklenerek, belirtilerin  kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.
 3. İlacı kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Alkol ilacın olası yan etkilerini daha da artırmaktadır.
 4. Eğer, akciğerlerinizi, kalbinizi veya karın boşluğunuzu etkileyen fibrotik etkiler (yara izi gibi kusurlu doku) varsa veya geçmişte olduysa ya da  kalp kapakçıklarınızı etkileyen bir probleminiz varsa ya da hamile iseniz;   kullanmadan önce doktorunuza durumunuz anlatınız. İlacın kullanımı sizin için uygun olmayabilir.
 5. Eğer, kalp hastalığınız veya Raynaud sendromu rahatsızlığınız varsa ya da karaciğer yetmezliği, düşük tansiyon, ciddi psikotik bozukluk hikayesi, göğüs zarı iltihabı gibi şiddetli göğüs problemleri, mide veya bağırsak kanaması ya da  mide ülseriniz varsa; kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu anlatınız. İlacı güvenli bir şekilde  kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 6. İlacı, ruhsal bozukluk ilaçları (örn. fenotiazinler, butirofenonlar, tiyoksantenler) ve mide bulantısını gideren ilaçlar (örn. metoklopramit) ile birlikte almayınız. Bu ilaçlar  Kabergolin‘nin  etkisini azaltmaktadır.
 7. İlacın kullanımıyla özellikle tedaviye yeni başlandığında, kan basıncında düşüş olabileceğinden, tedavi sırasında hastanın kan basıncı izlenmelidir.
 8. •18 yaş altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 9. Düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahiptir. Tedavi süresince  araç ve makine kullanmak gibi dikkat gerektiren aktivitelerden uzak durunuz.
 10. Hamilelik ve emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Hamilelik döneminde doktorunuz ilacın yarar/zarar durumunu değerlendirip; kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir. Emzirme döneminde, anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

CABASER Çentikli Tablet’in  Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Mide tahrişini azaltmak için yemeklerden sonra almanız önerilir.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uyku hali, bitkinlik, mide bulantısı, mide ağrısı, mide duvarı iltihabı, hazımsızlık, kalp kapaklarında bozukluk ve  deride döküntü yaygın görülen yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi: Kabergolin
İlaç Marka İsmi: CABASER Çentikli Tablet

CABASER 1 mg Çentikli Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

CABASER 1 mg çentikli tablet
Ağızdan alınır.
Etkin madde: Kabergolin 1 mg
Yardımcı maddeler: Laktoz (susuz), lösin. Ürün, sığır kaynaklı laktoz(susuz) ham maddesi içermektedir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. CABASER nedir ve ne için kullanılır?
2. CABASER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CABASER nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CABASER’ in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. CABASER nedir ve ne için kullanılır?
• CABASER, her biri 1 mg kabergolin içeren, ağız yoluyla alınan 20 çentikli tabletlik nemi çekme özelliğine sahip özel bir kapağı olan renkli cam şişelerde bulunur. Çentik, tabletin 2 eşit parçaya bölünmesini kolaylaştırmaktadır.
• CABASER Parkinson hastalığının belirtilerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Doktorunuz diğer tedavileri denedikten ve yarar göremedikten sonra veya bu hastalık için halihazırda kullandığınız ilaçlara eklenerek belirtilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.
• CABASER, dopamin agonistleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkin maddesi olan kabergolin vücuttaki kimyasal dopamine benzer etki gösterir. Parkinson Hastalığı olan hastalarda bu kimyasaldan yeteri kadar bulunmaz. CABASER, dopaminin etkisini artırarak etki gösterir.
2. CABASER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CABASER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• CABASER’in etkin maddesi olan kabergoline ya da içeriğinde bulunan diğer maddelere veya ergot alkaloidleri olarak bilinen diğer ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
• Akciğerlerinizi, kalbinizi veya karın boşluğunuzu etkileyen fibrotik etkiler (yara izi gibi kusurlu doku) varsa veya olduysa
• Kalp kapakçıklarınızı etkileyen bir probleminiz olduğu söylenmişse
• Hamileyseniz
CABASER’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Aşağıdaki durumlar sizin için geçmişte ya da şu anda söz konusu ise:
• Kalp hastalığı
• Raynaud sendromu (el ayak parmaklarında, parmakların soluk görünmesine ya da morarmasına yol açan dolaşım sorunu)
• Göğüs zarı (plevra) iltihabı gibi şiddetli göğüs problemleri
• Karaciğer hastalığı
• Mide ülseri, mide veya barsak kanaması
• Ruhsal bozukluk, özellikle artan cinsellik ve cinsel arzu, ciddi kişisel veya ailesel sonuçlara rağmen kumar oynama, aşırı ve kontrol edilemeyen yemek yeme ve para harcama gibi dürtü kontrol bozuklukları
• Karaciğer yetmezliği
• Oturur veya yatar durumdan ayağa kalkarken görülen tansiyon düşüklüğü (postural hipotansiyon)
CABASER kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz. Günlük tedavi dozu 3 mg’ın üzerine çıktığı taktirde akciğerlerinizi, kalbinizi veya karın boşluğunuzu etkileyen ve fibrozis olarak bilinen durumun oluşma riski artmaktadır.
Tedavinizde daha önce pergolid içeren bir ilaç kullandıysanız bu riskin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu konuda doktorunuza danışınız.
Eğer kalbinizi, akciğerlerinizi veya karın boşluğunuzu etkileyen fibrotik etkiler (yara izi gibi kusurlu doku) varsa veya olduysa, tedavi öncesi doktorunuz kalbinizin, akciğerlerinizin ve böbreklerinizin iyi durumda olup olmadığını kontrol edecektir. Aynı zamanda tedavi  başlangıcından önce ve tedavi boyunca düzenli aralıklarla ekokardiyografi (Kalp ultrasonu) çekecektir. Eğer fibrotik etkiler meydana gelirse tedavinize son verilmesi gerekecektir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
CABASER’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yan etkileri azaltmak için CABASER yemekten sonra alınmalıdır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz CABASER kullanmayınız. Doğurganlık yaşında iseniz ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız CABASER kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız CABASER kullanmanız tavsiye edilmez. Eğer emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü CABASER süt üretimini (laktasyon) etkileyebilir.
Araç ve makine kullanımı
CABASER, somnolans (aşırı uyku hali) ve ani uykuya dalmaya yol açabilir. Bu nedenle, yineleyen uykuya dalma ve somnolans durumu düzelinceye kadar araç kullanmaktan ya da dikkat eksikliğinin sizi veya başkalarını ciddi yaralanma ya da ölüm riskine maruz
bırakabileceği herhangi bir etkinliği (ör. makine kullanımı) yürütmekten kaçınmalısınız.
CABASER’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
CABASER’in etkisi bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında azalabilir. Bunlar:
• Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. fenotiazinler, butirofenonlar, tiyoksantenler)
• Mide bulantısını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn. metoklopramit)
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında yan etkiler artabilir. Bunlar:
• Makrolid antibiyotikler (örn. eritromisin)
• Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. ergotamin)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. CABASER nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
CABASER’in günlük olağan başlangıç dozu, 1mg’ dır. Doktorunuz belirtilerinizi (semptomlarınızı) kontrol altına almak amacıyla uygun doza ulaşmak için ilacın dozunu artırabilir. Bu doz genellikle günlük 3 mg’ı geçmemelidir.
• Uygulama yolu ve metodu:
CABASER ağız yoluyla bir bardak suyla beraber alınır.
Yan etkileri azaltmak için, CABASER’in tercihen yemeklerden sonra alınması önerilmektedir.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım: Çocuklarda Parkinson hastalığı görülmediğinden, bu grup üzerinde güvenlilik ve etkililik çalışmaları yapılmamıştır.
Yaşlılarda kullanım: Özel kullanımı yoktur.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Özel bir kullanım önerisi yoktur.
Karaciğer yetmezliği: Eğer şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa daha düşük dozlarda CABASER kullanmanız düşünülebilir.
Eğer CABASER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla CABASER kullandıysanız:
CABASER’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
CABASER’i kullanmayı unutursanız:
CABASER’i almanız gereken zamanda kullanmayı unutursanız hatırlar hatırlamaz kullanınız ve sonraki dozunu normal saatinde alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, CABASER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Çok yaygın (10 hastadan birinden fazla) görülebilen yan etkiler: kalp kapakçığı ve kalple ilgili bozukluklar; örneğin kalp zarı iltihabı (perikardit) veya kalp ve kalbi çevreleyen kesecik olan perikardiyum arasında anormal sıvı birikimi (perikardiyal efüzyon). Erken belirtileri aşağıdakilerden bir ya da birkaçı olabilir:
• Nefes almada zorluk, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma hissi, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, pelvik ağrı veya bacakta şişlik. Bu yan etkiler fibrozis adı verilen, akciğer, kalp ve kalp kapakçıklarını etkileyebilen bir durumun ilk belirtileri olabilir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Çok yaygın görülen yan etkiler
• Bulantı
• Ayaklarda ve ayak bileğinde şişme (periferik ödem, yeni tanı konmuş Parkinson hastaları için yaygın görülen bir yan etki olarak bildirilmiştir)
• Kalp kapakçığı sorunları (valvülopati)
Yaygın görülen yan etkiler
• Halüsinasyon (varsanı, hayal görme)
• Uyku bozuklukları
• Baş dönmesi
• Uzuvlarda kontrol dışı hareketler (diskinezi)
• Ayağa kalkınca kan basıncının aniden düşmesi
• Kusma,
• Hazımsızlık
• Mide iltihabı (gastrit)
• Sindirim güçlüğü (dispepsi)
• Konfüzyon (zihin bulanıklığı)
• Göğüs ağrısı (anjina)
• Ayaklarda ve ayak bileğinde şişme (periferik ödem, daha önce tedavi görmüş hastalar için yaygın görülen bir yan etki olarak bildirilmiştir)
• Hemoglobin denilen kan hücresinin seviyesinde azalma
• Hematokrit (kırmızı kan hücreleri toplam hacminin tüm kan hacmine oranı) ve/veya kırmızı kan hücre sayısında azalma
• Artan cinsellik ve cinsel arzu
• Baş ağrısı
• Uykululuk hali
• Nefes darlığı (dispne)
• Bitkinlik (asteni)
• Anormal karaciğer fonksiyon testleri
Yaygın olmayan yan etkiler
• Aşırı hareketlilik (hiperkinezi)
• Ellerde şiddetli yanma hissi ve el ile ayak derisinde kızarıklık (eritromelaji)
• Akciğer zarında sıvı birikmesi (plevral efüzyon), akciğerlerinizi etkileyen fibrozis
• Alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyon
• Hayal ve kuruntu (sanrı)
• Düşünce ve duyuda bozukluk (psikotik bozukluk)
• Karaciğer fonksiyonlarında anormallikler
• Döküntü
• Ödem
• Yorgunluk
Çok seyrek görülen yan etkiler
• Akciğerlerinizi, kalbinizin arkasını veya içini etkileyen fibrozis
Bilinmiyor
• Size veya başkalarına zararlı olabilecek aşağıdaki davranışları içerebilen, dürtüler, güdüler veya baştan çıkarıcı şeylere karşı koymada yetersizlik.
– Ciddi kişisel veya ailesel sonuçlara rağmen aşırı kumar oynamaya kuvvetli
istek
– Sizi veya başkalarını belirgin derecede endişelendirecek şekilde cinsel ilgi ve davranışlarda değişim ya da artma. Örneğin artmış cinsel dürtü
– Kontrolsüzce aşırı harcama veya alışveriş yapma
– Aşırı yemek yeme (çok kısa sürece aşırı miktarda yemek yeme) veya yemek yeme dürtüsü (normal yediğinizden ve açlığınızı tatmin edecek
miktardan daha çok yemek)
• Sinirlilik
• Ani uykuya dalma
• Bayılma
• Dijital vazospazm
• Solunum bozukluğu
• Solunum yetmezliği
• Saç kaybı
• Bacak krampları
• Kan kreatinin fosfokinaz (bir kan testi) artışı
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. CABASER’in saklanması
CABASER’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız  Ambalajdaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra CABASER’i kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. 25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Şişe kapağı içinde bulunan ve nem çekici özelliği bulunan maddeyi çıkarmayınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir