BİOFLEKS İZOLEKS-P %5 Dekstroz Solüsyonu

BİOFLEKS İZOLEKS-P %5 Dekstroz Solüsyonu, sırasıyla; Kan ve Kan yapıcı organlar,  Kan ve Perfüzyon Solüsyonları, İntravenöz çözeltiler, Karbonhidratlar ile Elektrolitler, Elektrolit dengesini etkileyen serumlar ve Sodyum laktat+Glukoz monohidrat+ dibazik potasyum
fosfat+Potasyum klorür+magnezyum klorür hekzahidrat şeklinde sınıflandırılmış olup, B05BB02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz BİOFLEKS İZOLEKS-P, OSEL İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

BİOFLEKS İZOLEKS-P için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, BİOFLEKS İZOLEKS-P ne ilacıdır; BİOFLEKS İZOLEKS-P’ye başlamadan önce uyulması gerekenler, BİOFLEKS İZOLEKS-P dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; BİOFLEKS İZOLEKS-P kullanım şekli; BİOFLEKS İZOLEKS-P yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. BİOFLEKS İZOLEKS-P ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

BİOFLEKS İZOLEKS-P %5 Dekstroz Solüsyonu’na ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

BİOFLEKS İZOLEKS-P %5 Dekstroz Çözeltisi
Damar içine uygulanır.
Bileşimi:
• Etken madde: Her bir litre çözelti 50 gram glukoz (dekstroz) monohidrat, 2.6
gram sodyum laktat, 1.3 gram potasyum klorür, 0.31 gram
magnezyum klorür hekzahidrat ve 0.26 gram dibazik potasyum
fosfat içerir
• Yardımcı Maddeler : Sodyum bisülfit ve steril enjeksiyonluk su.
1. BİOFLEKS İZOLEKS-P nedir ve ne için kullanılır?
BİOFLEKS İZOLEKS-P vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun
tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılan ve damar içi yoldan uygulanan
bir çözeltidir.
Vücuttan kaybedilen sıvının ve elektrolit adı verilen bazı maddelerin yerine konmasında işe yarar
ve bir miktar kalori sağlar.
BİOFLEKS İZOLEKS-P, 250 ve 500 mililitre hacminde PP torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz
iki formu bulunmaktadır.
BİOFLEKS İZOLEKS-P içerisinde vücut için gerekli olan elementler (yapı taşları) içeren bir
çözeltidir. İçerdiği glukoz (şeker) sayesinde bir miktar kalori de sağlar.
Damar içi yoldan kullanılan bir çözeltidir.
BİOFLEKS İZOLEKS-P özellikle bebek ve küçük çocuklarda günlük sıvı-elektrolit dengesinin
idamesinde, ani başlayan ishalli çocuklardaki sıvı ve diğer kayıpların yerine konmasında ve
erişkinlerdeki aşırı sıvı kayıplarını ya da şeker hastalığına bağlı bazı durumların önlenmesi ve
tedavisinde tercih edilir.
BİOFLEKS İZOLEKS-P konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların
damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.
2.BİOFLEKS İZOLEKS-P’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
BİOFLEKS İZOLEKS-P birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz,
karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşırı tuz
birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa, doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.
BİOFLEKS İZOLEKS-P’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Daha önce BİOFLEKS İZOLEKS-P’nin içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren
ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı
solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı
KULLANMAYINIZ. Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Çözelti aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
• İdrarın hiç olmadığı ya da çok az olduğu hastalar (anüri, ağır oligüri); böbrek yetmezliği
• Savaşlar, kazalar, madenlerdeki göçükler, endüstri ve trafik kazalarında vücuttaki kas
kitlesinin ezilmesiyle ortaya çıkan bir belirti kümesi (Crush sendromu)
• Alyuvarların dolaşım içinde parçalanması (ağır hemoliz) durumları
• Böbrek üstü bezinin yetmezliği
• Kandaki parat hormon düzeylerinin düşük olduğu durumlar (hipoparatiroidizm)
• Bazı kalp hastalıkları (kalp bloku)
• Kanın normal pH’sının bazik tarafa kaymış olması (alkaloz) ve kandaki potasyum seviyesinin
yüksek olduğu durumlarda
• İçerdiği dekstroz nedeniyle aynı infüzyon seti ile kanın aynı anda verilmesi sonucu ortaya
çıkan kırmızı kan hücrelerininin psödoaglütinasyonu
• Laktoz içeriğine bağlı olarak vücutta laktik asit birikmesi (laktik asidoz), vücutta aşırı sodyum
birikmesi (hipernatremi), derhal plazma bikarbonat replasmanı gerektiren ciddi asidoz
durumlarında
• Sülfitlere ve mısır kaynaklı ürünlere karşı aşırı duyarlılık durumunda
BİOFLEKS İZOLEKS-P’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer sizde;
• Kalp hastalığı (özellikle de birlikte bir böbrek hastalığı da varsa);
• Dolaşan kan hacminiz artmışsa (hipervolemi);
• Kalp yetmezliği olasılığı veya aşikar bir kalp yetmezliği durumunuz varsa (özellikle de
ameliyattan sonraki dönemde bir hastaysanız veya yaşlıysanız);
• Tansiyonunuz yüksekse;
• Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem) olmuşsa;
• Böbrek işlevleriniz bozulmuşsa, böbrekleriniz veya idrar yollarınızda taş vb. nedenlerle bir
tıkanıklık varsa;
• Vücutta potasyumun aşırı birikimine neden olan durumlar varsa veya ani gelişen susuz kalma
durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttaki
potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar varsa;
• Şeker hastalığınız, gizli şekeriniz ya da herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı
tahammülsüzlük durumunuz varsa;
• Vücutta gerçekleşen yapım-yıkım olaylarına ya da solunum hastalığına bağlı olarak kanınızın
pH’sı bazik tarafa kaymışsa (metabolik ya da respiratuvar alkaloz);
• Karaciğerinizde bir yetmezlik durumu varsa; doktorunuz size BİOFLEKS İZOLEKS-P’yi
kullanırken özel dikkat gösterecektir.
Halen dijital grubundan kalp ilaçlarıyla tedavi görüyorsanız, tedaviniz sık sık kalp elektronuz
çekilerek yapılacaktır.
Ayrıca bazı nedenlerle sizde aşırı bir elektrolit kaybı varsa, doktorunuz size bu ilaca ek olarak
elektrolit uygulamak isteyecektir; bazen de tedavinize diğer mineral ve vitaminleri de eklemek
isteyebilir.
Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce
pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilmelidir.
Bu ilacın size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.
Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.
BİOFLEKS İZOLEKS-P’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
BİOFLEKS İZOLEKS-P damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve
içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur
Hamilelik
Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde BİOFLEKS
İZOLEKS-P’yi kullanmayınız.
Emzirme
Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle
uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde BİOFLEKS İZOLEKS-P’yi kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
BİOFLEKS İZOLEKS-P’nin araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.
BİOFLEKS İZOLEKS-P’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli
bilgiler
BİOFLEKS İZOLEKS-P’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa,
bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
BİOFLEKS İZOLEKS-P koruyucu olarak her 100 mL’sinde 0.021 g sodyum bisülfit içerdiğinden,
nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı
planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
BİOFLEKS İZOLEKS-P bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye
eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir.
Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek
için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla
uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık
görevlisi tarafından kontrol edilecektir.
Ayrıca BİOFLEKS İZOLEKS-P ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların
etkileri dikkate alınmalıdır:
– Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)
– Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü
ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
– Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri
(vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle) gibi tansiyon düşürücü ilaçlar
– Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle) gibi bağışıklık sistemi
baskılayıcı ilaçlar
– Salisilatlar (ateş düşürücü olarak kullanılan bir ilaç grubu), barbitüratlar (havale
durumlarında kullanılan bir ilaç) ve lityum (psikiyatrik hastalıklarda kullanılan bir ilaç) gibi
asidik ilaçlar (BİOFLEKS İZOLEKS-P idrarı alkali hale getirdiğinden bu ilaçların
böbreklerden atılımı artar, etkileri azalır)
– Burun tıkanıklığı gibi durumlarda kullanılan sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin,
pseudoefedrin) ve iştah kesici ya da uyarıcı (stimülan) olarak kullanılan (deksamfetamin
sülfat, fenfluramin hidroklorür gibi) alkali ilaçlar (BİOFLEKS İZOLEKS-P idrarı alkali hale
getirdiğinden bu ilaçların böbreklerden atılımı azalır, etkileri artar)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. BİOFLEKS İZOLEKS-P nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz
karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar
verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz BİOFLEKS İZOLEKS-P ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.
Uygulama yolu ve metodu:
Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.
Değişik yaş grupları:
Yaşlılarda kullanım:
Karaciğer, böbrek ya da kalp işlevlerinde azalma daha sık görüldüğünden ve birlikte başka hastalık
görülme ya da başka ilaç kullanma olasılığı daha fazla olduğundan genel olarak yaşlılarda doz
seçimi dikkatle ve genelde doz aralığının mümkün olan en alttaki sınırı alınarak yapılmalıdır.
BİOFLEKS İZOLEKS-P büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu durumlarda
ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin azalması daha fazla
olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalı ve tedavi sırasında böbrek işlevleri izlenmelidir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu durumlarda
ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar.
Eğer BİOFLEKS İZOLEKS-P’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz
var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
BİOFLEKS İZOLEKS-P’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya
eczacı ile konuşunuz.
BİOFLEKS İZOLEKS-P’yi kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
BİOFLEKS İZOLEKS-P ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.
4. BİOFLEKS İZOLEKS-P Olası yan etkileri nelerdir?
BİOFLEKS İZOLEKS-P’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde,
yan etkiler görülebilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, BİOFLEKS İZOLEKS-P’yi kullanmayı durdurunuz ve
DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık, yanma hissi
– Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı
– Vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi
– Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme
– Baş dönmesi, bayılma hissi
– Kalpte çarpıntı
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BİOFLEKS İZOLEKS-P’ye karşı ciddi alerjiniz var
demektir. Acil tıbbi müdahaleye gerek olabilir.
Ayrıca uygulama devam ederken vücudunuzda ateş, titreme gibi belirtiler oluşursa (febril
reaksiyon) DERHAL doktorunuza bildiriniz; bu durumda doktor uygulamaya son vererek acil tıbbi
müdahalede bulunabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar
az hastada görülebilir).
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en
yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma, uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak
toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik
– Vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem), soluk alıp vermenizde
zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjestif kalp
yetmezliği belirtileri)
– Kalbinizin normalden hızlı ya da yavaş çalışması, göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı
– Kol ya da bacaklarınızda hissizlik, refleks kaybı, kas ya da solunum felci, şuurda bulanıklık,
halsizlik, tansiyon düşmesi, kalbin ritminin bozulması, elektrokardiyografide anormallikler
(Potasyum zehirlenmesine bağlı belirti ve bulgular)
– Sık nefes alıp verme, morarma
– Panik atak, giderek artan endişe ve korku, terleme, titreme, sersemlik.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
– Bulantı, kusma
– Karın ağrısı
– İshal
Bunlar BİOFLEKS İZOLEKS-P’nin hafif yan etkileridir.
5. BİOFLEKS İZOLEKS-P’nin saklanması
BİOFLEKS İZOLEKS-P’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık
kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir torbanın üzerinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmiş ise size bu ilaç
verilmeyecektir.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BİOFLEKS İZOLEKS-P’yi kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat Sahibi ve Üretici: Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş.- Beykoz / İSTANBUL
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.
Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.
Uygulama steril setlerle intravenöz yoldan yapılır.
Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.
Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Kullanım öncesine kadar dış torbasından çıkarılmamalıdır.
Torbadaki artık havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka
infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava
girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında
katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş
olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç
içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere
saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı
ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son
verilmelidir.
BİOFLEKS İZOLEKS-P, tek kullanımlıktır.
Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.
Kısmen kullanılmış herhangi bir bölümü atılmalıdır. Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya
uygulanan sistemlere bağlamayınız.
Açmak için:
1. Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasar gördüyse
kullanmayınız.
2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz.
4. Torba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.
Uygulama hazırlıkları:
1. Torbayı asınız.
2. Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
3. Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız. Çözeltinin set içinden geçirilerek
hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.
Ek ilaç ekleme:
Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli
olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik
kontrol edilmelidir.
Uygulama öncesi ilaç ekleme
1. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan
uygulanır.
3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır. Potasyum klorür gibi yoğun ilaçlarda torbanın
uygulama çıkısına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak karışması sağlanır.
Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.
Uygulama sırasında ilaç ekleme
1. Setin klempi kapatılır.
2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan
uygulanır.
4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
5. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkısı ve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak çözelti
ve ek ilacın karışması sağlanır.
6. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

BİOFLEKS İZOLEKS-P %5 Dekstroz Solüsyonun kısa ürün bilgilendirmesi

BİOFLEKS İZOLEKS-P %5 Dekstroz Solüsyonun kısa ürün bilgilendirmesi

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir